Lt
Pradžia

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIUS

Paraiškų dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti priėmimas ir vertinimas  
Dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektų derinimas​  
Geodezinių matavimų planų ir topografinių nuotraukų derinimas  
Griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos nustatytmo paslaugos teikimo aprašymas  
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimas
Melioracijos statinių techninių dokumentų išdavimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams  
Paraiškų biologinio saugumo priemonių įsigijimui priėmimas ir vertinimas   
Paraiškų dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti priėmimas ir vertinimas   
Paraiškų dėl palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolą investicijoms finansuoti arba finansinės nuomos (lizingo) bendrovei už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensacijos išmokėjimo priėmimas ir vertinimas  
Paraiškų gauti pagalbą už paskerstas kiaules priėmimas ir vertinimas   
Paraiškų gauti pagalbą už ūkinių gyvūnų įsigijimą priėmimas ir vertinimas   
Paraiškų gauti finansinę valstybės paramą melioruotos žemės savininkams priėmimas ir vertinimas  
Paraiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą gauti priėmimas ir tvarkymas  
Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimas   
Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų už 2019–2020 metų apskaitos laikotarpį pildymas  
Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas  
Prašymų atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimas   
Prašymų dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas  
Paraiškų dėl finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo priėmimas ir vertinimas   
Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias priėmimas   
Techninių sąlygų dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo išdavimas  
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, (kurių variklio galia didesnė kaip 8 KW) ir jų priekabų registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas bei techninė apžiūra
Ūkininko ūkio įregistravimas (išregistravimas), Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimas
Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimas, registro duomenų atnaujinimas Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašo apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV išdavimas  
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas  

Informacija atnaujinta 2021-12-20 22:07