Lt
Pradžia

KOMUNIKACIJOS IR DOKUMENTŲ SKYRIAUS PASLAUGOS

Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas
Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas

Informacija atnaujinta 2022-11-30 13:48