Lt
Pradžia

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS PASLAUGOS

 

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno pildymas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Asmenų, norinčių tapti budinčiu globotoju/rūpintoju konsultavimas ir prašymų priėmimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Būsto pritaikymas neįgaliesiems Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Dokumentų, dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir laikinojo globėjo (rūpintojo) skyrimo, rengimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Dokumentų, patvirtinančių moters / vyro teisę gauti antro laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas / teikimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Globos (rūpybos) išmokų skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat LR gyvenantį fizinį asmenį Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Išmokų vaikams skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Kompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Konsultavimas ir dokumentų ruošimas dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų/kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, nustatymo Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), palūkanų apmokėjimo skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Pagalbos į namus paslaugų skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Pagalbos pinigų asmenims (šeimoms), kurie globoja (rūpinasi) ir prižiūri be tėvų globos likusius vaikus, skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paramos mirties atveju skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse rengimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Pareiškimo dėl asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo rengimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Pažymos, patvirtinančiosgaunamas socialines pajamas, išdavimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Pažymų-formų iš Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių bei Šveicarijos dėl išmokos vaikui skyrimo išdavimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Socialinės paramos mokiniams skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Socialinės pašalpos skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Teisės paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti nustatymas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Tikslinių kompensacijų skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Vaiko laikinosios priežiūros išmoka Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Valstybės paramos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Vienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

Informacija atnaujinta 2022-11-30 13:50