Lt
Pradžia

Artimojo netektis

Kas gali kreiptis dėl laidojimo pašalpos?

Dėl vienkartinės laidojimo pašalpos gali kreiptis faktiškai mirusįjį palaidojęs asmuo – tiek fizinis, tiek juridinis, kuris organizuoja laidotuves. Tai padaryti turi per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

SVARBU! Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžetų lėšomis.

Kur kreiptis dėl laidojimo pašalpos?

Norint gauti vienkartinę laidojimo pašalpą, laidojantis asmuo turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba ten, kur savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs mirusysis asmuo, jeigu mirusiojo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, – pagal paskutinę buvusią jo gyvenamąją vietą.

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt).

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti laidojimo pašalpą?

Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1) asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentą;

2) prašymą paramai mirties atveju gauti (pildomas vietoje);

3) mirties išrašą;

4) kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti, dokumentus, įrodančius patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, bei dokumentus apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas, jeigu informacija negali būti gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Kur kreiptis dėl leidimo laidoti?

Norint gauti leidimą palaidoti žmogaus palaikus ir (ar) šeimos narių palaikus, reikia kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje bus laidojama. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje yra kapinės, elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) arba el. paštu info@lazdijai.lt.

Kiek kainuoja laidojimo vieta kapinėse?

Kapinėse kapavietės ir savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai.

Informacija atnaujinta 2024-01-02 11:54