Lt
Pradžia

Atliekų tvarkymas

Kokiais atvejais taikomos atliekų rinkliavos  lengvatos?

1. Rinkliavos mokėtojams, kurie Rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka deklaruoja, kad tam tikrą laikotarpį nėra naudojamasi visu nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos – 100 proc. atleidimas nuo kintamosios rinkliavos dalies.

2. Rinkliavos mokėtojams už Nekilnojamojo turto registre registruotus negyvenamuosius statinius, kuriuose yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios rinkliavos dalies.

Kur kreiptis dėl atliekų rinkliavos?

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje rinkliavos administravimą, apskaičiavimą, surinkimo kontrolę vykdo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

Įvairiais rinkliavų skaičiavimo klausimais prašome kreiptis į UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro rinkliavų administravimo specialistę Ramutę Stravinskaitę (Vilniaus g. 1, 103 kab., Lazdijai, el. p. ramute.stravinskaite@alytausratc.lt, mob. +370 318 52 300).

Kur rasti atliekų surinkimo grafikus?

Atliekų surinkimo grafikai

Informacija atnaujinta 2024-06-28 11:45