Lt
Pradžia

Medžių ir krūmų genėjimas, kirtimas

Ar reikalingas leidimas medžiams, krūmams genėti?

Jei medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems, leidimas genėti medžius ir krūmus yra reikalingas.

Ar reikia leidimo norint nukirsti vaismedžius?

Privačioje teritorijoje augantiems vaismedžiams ir nesaugotiniems medžiams kirsti leidimo nereikia.

Ką reikia daryti, norint gauti leidimą privačiame žemės sklype kirsti (genėti) medį?

Asmenys, norintys gauti leidimą kirsti, kitaip pašalinti ir augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius privačios žemės sklype, turi pateikti:

1) nustatytos formos prašymą;

2) žemės sklypo plano kopiją;

3) žemės sklypo registro pažymėjimo kopiją;

4) įgaliojimo kopiją (jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo).

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vieną langelį (Vilniaus g. 1, 119 kab., Lazdijai), atsiuntus jį paštu, el. paštu info@lazdijai.lt ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Informacija atnaujinta 2024-06-28 11:45