Lt
Pradžia

Komiteto įgaliojimai

Kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komitetas dirba pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 5TS-412 „Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 195.2 papunktyje nurodytus įgaliojimus:

 1. svarstyti ir teikti išvadas dėl  kaimo plėtros programų tvirtinimo;
 2. svarstyti ir teikti išvadas dėl žemės ūkio programų įgyvendinimo;
 3. svarstyti ir teikti išvadas dėl sąlygų verslo plėtrai kaime sudarymo;
 4. svarstyti sprendimų projektus žemės ūkio programų įgyvendinimo klausimais;
 5. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybai teikiamų  administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į Tarybos narių paklausimus;
 6. svarstyti klausimus, kaip įgyvendinti žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros valstybės politiką rajono savivaldybėje;
 7. svarstyti klausimus, kaip organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;
 8. svarstyti ir teikti išvadas dėl  želdinių apsaugos, aplinkos apsaugos, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių tvirtinimo;
 9. svarstyti ir teikti siūlymus dėl aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;
 10. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos;
 11. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais komiteto arba jo kompetencijai priskirtais klausimais

 

Informacija atnaujinta 2020-09-07 10:13