Lt
Pradžia

Darbotvarkės archyvas

2020 m. liepos 30 d.(Ketvirtadienis):

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.
11.00 val. – dalyvavimas „Kurk Lietuvai“ projekto diskusijoje – praktiniame susitikime „Kokybiškas viešasis susisiekimas Lietuvos – Lenkijos pasienio zonoje: misija įmanoma“ (Turizmo ir informacijos centras, Janaslavo k. 10).

2020 m. liepos 29 d. (Trečiadienis):

8.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.
9.00 val. – VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ veiklos aktualijų aptarimas su direktoriumi M. Sabaliausku.
10.00 val. – gyventojų priėmimas. 11.00 val. – muzikos festivalio „Šaknys“ organizavimo aptarimas su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriumi dr. R. Čiužu, direktoriaus pavaduotoja G. Belian, specialistais iš Tabako ir alkoholio kontrolės ir Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyrių, Lazdijų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nariais, muzikos festivalio „Šaknys“ organizatoriais ir Edukacinės iniciatyvos muzikos festivaliuose „Saugi erdvė“ atstovais.
12.00 val. – dalyvavimas Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ aštuntojo kūrybos almanacho pristatyme.
20.00 val. – dalyvavimas Lazdijų rajono jaunimo vasaros stovyklos renginyje „Talentų vakaras“.

2020 m. liepos 28 d. (Antradienis):

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku S. Skverneliu.

2020 m. liepos 27 d. (Pirmadienis):

Pasitarimas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje.
Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

2020 liepos 31 d. (Penktadienis):

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

2020 rugpjūčio 3 d. (Pirmadienis): 

8.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

9.00 val. – savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. – susitikimas su LRV Strateginių kompetencijų grupės patarėja V. Vervečkiene.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

2020 rugpjūčio 4 d. (Antradienis): 

Dalyvavimas Lyderystės mokymuose Lietuvos savivaldybių aukščiausio lygio vadovams. (VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkai)

2020 rugpjūčio 5 d. (Trečiadienis):

Dalyvavimas Lyderystės mokymuose Lietuvos savivaldybių aukščiausio lygio vadovams. (VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkai)

2020 rugpjūčio 6 d. (Ketvirtadienis):

10.30 val. – dalyvavimas rinktinės vado pasikeitimo ir kovinės vėliavos perdavimo ceremonijoje (Merkinės mūšio aikštė, Ulonų g. 14, Alytus).

13.00 val. – dalyvavimas renginyje Poezijos pavasaris (Lazdijų miesto parkas).

15.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

2020 rugpjūčio 7 d. (penktadienis):

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

15.00 val. – dalyvavimas šv. Mišiose.

16.30 val. – dalyvavimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos abiturientų išleistuvių šventėje.

18.00 val. – dalyvavimas Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos abiturientų išleistuvių šventėje.

20.00 val. – dalyvavimas šventėje „Metelio banga“.

 2020 rugpjūčio 8 d. (šeštadienis):

12.00 val. – dalyvavimas XIII-ojoje teatrų šventėje „Dobilėlis penkialapis“ (Dumblio laisvalaikio salė).

2020 rugpjūčio 10 d. (pirmadienis):

8.30 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – pasitarimas dėl planuojamos ūkininkų šventės.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – strateginio planavimo komisijos posėdis, dėl naujo savivaldybės strateginio plano iki 2027 m. rengimo.

2020 m. rugpjūčio 11 d. (antradienis):

7.30 val. – gyventojų priėmimas.

11.00 val. – susitikimas su  Lazdijų rajono šimtukininkais ir jų mokytojais.

13.00 val. – Susitikimas su gyventojais Kučiūnuose dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m.

14.00 val. -  aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

15.00 val. – susitikimas dėl nuotekų valymo centralizavimo.

2020 m. rugpjūčio 12 d. (trečiadienis):

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

11.00 val. – Susitikimas su gyventojais Šventežeryje dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m.

2020 m. rugpjūčio 13 d. (ketvirtadienis):

 9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 val. – susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais (Veisiejų socialinės globos namai).

13.00 val. – Susitikimas su gyventojais Krosnoje dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m.

15.30 val. – susitikimas su etnografinės stovyklos dalyviais (Etnografinė Prano Dzūko sodyba).

2020 m. rugpjūčio 14 d. (penktadienis): 

8.00 val. – darbas su dokumentais.

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

16.00 val. – dalyvavimas XIII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapas (Lazdijų sporto centro aikštyne, Dzūkų g. 1)

17.00 val. – dalyvavimas šv. Mišiose Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje.

18.00 val. – dalyvaus Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos abiturientų išleistuvių šventėje (Seirijų kultūros namai).

2020 m. rugpjūčio 15 d. (šeštadienis):

Dalyvavimas šventėje „Žolinė Rudaminoje“.

Dalyvavimas Žolinių koncerte Seirijuose „Nupinsim iš dainų vainiką“

2020 m. rugpjūčio 17 d. (pirmadienis): 

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – dalyvavimas Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m. metų informacinis renginys.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – dalyvavimas socialinio būsto perdavime gyventojams (M. Gustaičio g. 18, Lazdijai).

15.30 val. – jaunimo reikalų tarybos posėdis (Lazdijų švietimo centras).

 2020 m.  rugpjūčio 18 d. (antradienis): 

8.30 val. – VšĮ „Lazdijų ligoninė“ veiklos aktualijų aptarimas su direktoriumi V. Vabuolu.

10.00 val. – susitikimas su gyventojais Seirijuose dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m.

13.00 val. – teikiamų Tarybai sprendimų projektų aptarimas.

 2020 m.  rugpjūčio 19 d. (trečiadienis):

8.00 val. – darbas su dokumentais.

13.00 val. – Lazdijų r. sav. visuomenės sveikatos biuro veiklos aktualijų aptarimas su direktore S. Jasinskiene.

15.00 val. – pasitarimas dėl sporto centro patalpų su nuomininkais.

2020 m.  rugpjūčio 20 d. (ketvirtadienis):

8.30 val. – interviu Dzūkijos regiono portalui „Dzūkijos Veidas“.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – susitikimas su Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos prezidentu V. Kaziliūnu.

13.00 val. – susitikimas su Šeštokų parapijos klebonu.

14.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugpjūčio 21 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais.

10.00 val. – aktualijų aptarimas su pavaduotoju A. Klėjumi.

11.00 val. – susitikimas su Šlavantų parapijos klebonu.

13.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – savivaldybės reguliavimo įstaigų strateginių planų projektų aptarimas.

19.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano aptarimas su gyventojais (Mikniškių kaimas, Lazdijų rajonas)

20.00 val. – Dzūkiškų obuolių šventė. (Mikniškių kaimas, Lazdijų rajonas)

2020 m. rugpjūčio 22 d. (šeštadienis)

8.30 val. – Lietuvos triatlono taurės IV etapo startas (Veisiejų miesto parkas).

12.00 val. – Hiporenesansas (Lazdijų hipodromas).

19.00 val. – vasara prie Ančios (Veisiejų miesto parkas).

2020 m. rugpjūčio 23 d. (sekmadienis)

13.00 val. – dalyvavimas Kalniškės 75-ųjų metinių atminimo minėjimas (Kalniškės mūšio vieta)

19.00 val. – dalyvavimas renginyje „Laisvės kelias į Baltarusiją“ (Vilnius, Katedros aikštė)

2020 m. rugpjūčio 24 d. (pirmadienis)

9:00 val. – vadovų pasitarimas.

10:00 val. – darbų aptarimas su patarėja Sonata Dumbliauskiene.

12:00 val. – gyventojų priėmimas.

14:00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugpjūčio 25 d. (antradienis)

8:00 val. – pasitarimas dėl klasių ir grupių dydžių.

10:30 val. – susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų Viceministre Vitalija Jankauskaite-Milčiuviene (dėl turizmo).

15:00 val. – pasitarimas su patarėja Sonata Dumbliauskiene.

16:00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugpjūčio 26 d. (trečiadienis)

8:00 val. – pasiruošimas Alytaus regiono merų susitikimui.

9:00 val. – Alytaus regiono merų darbo grupės susitikimas, dėl regiono savivaldybių bendradarbiavimo epidemiologinės krizės metu.

11:00 val. – švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

13:00 val. – darbas su dokumentais.

15:00 val. - Video konferencija aptarti artėjantiems mokslo metams. Dalyvaus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM atstovai.

2020 m. rugpjūčio 27 d. (ketvirtadienis)

Darbas su dokumentais, pasiruošimas tarybos posėdžiui.

2020 m. rugpjūčio 28 d. (penktadienis)

8:00 val. - darbas su dokumentais.

10:00 val. - nuotolinis Tarybos posėdis.

18:00 val. - muzikos vakaras "Palydėkim saulę geltonai".

2020 m. rugpjūčio 29 d. (šeštadienis)

19:30 val. - paskutinio medonešio šventė "Parjojo namolio bitutė ratuota". (Būdviečio laisvalaikio salė)

2020 m. rugpjūčio 31 d. (pirmadienis):

 9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 val. – pasitarimas su  patarėja Sonata Dumbliauskiene, dėl projektų eigos.

11:00 val. – vardinių kuponų sveikatos priežiūros specialistams perdavimas.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – pasitarimas dėl Lazdijų hipodromo.

15:00 val.– darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 1 d. (antradienis)

9:00 val. – dalyvavimas rugsėjo 1-osios renginuose Lazdijų rajono švietimo įstaigose.

2020 m. rugsėjo 2 d. (trečiadienis)

8:30 val. – pasitarimas su padėjėja Gintare Varneliene.

10:00 val. –  projektų apžvalga.

13:00 val. – susitikimas su Šeštokų seniūnijos seniūnaičiu.

14:00 val - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 3 d. (ketvirtadienis)

8:00 val. - dalyvavimas Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuojamame Regionų forume 2020 m. (Vilnius)

2020 m. rugsėjo 4 d. (penktadienis)

8:15 val. - darbų aptarimas su administracijos direktore.

12:30 val. - dalyvavimas renginyje.

2020 m. rugsėjo 5 d. (šeštadienis)

Dalyvavimas "Žuvienės virimo čempionate". (Rusnė)

2020 m. rugsėjo 6 d. (sekmadienis)

Dalyvavimas Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaiduose.  (Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia)

2020 m. rugsėjo 7 d. (pirmadienis)

9:00 val. - vadovų pasitarimas.

10:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 8 d. (antradienis)

8:00 val. - gyventojų priėmimas.

10:00 val. - Konferencija „Lietuva – Žaliosios ekonomikos holistinio tvaraus vystymo unikalus kraštas“.(Konferencija nuotolinė)

13:00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene.

15:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 9 d. (trečiadienis)

8:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 10 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. – vadovų pasitarimas.

10.00 val. – susitikimas su Etninės Kultūros globos tarybos pirmininke doc. dr. Dalia Urbanavičiene.

11.00 val. – Etninės Kultūros globos tarybos posėdis. (Lazdijų Kultūros centre)

13.00 val. – pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene, dėl projektų veiklos.

15.00 val. – pasitarimas dėl Šv. Onos parapijos namų infrastruktūros gerinimo.

16.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 11 d. (penktadienis)

9.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 14d. (pirmadienis)

8:00 val. - vadovų pasitarimas.

9:00 val. - mėnesio koordinacinis susirinkimas.

10:00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene.

13:00 val. -  pasitarimas dėl judumo savaitės renginių Lazdijų rajone.

14:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 15d. (antradienis)

8:30 val. - gyventojų priėmimas.

10:00 val. - LSA valdybos posėdis.(nuotolinis)

12:00 val. - Zuzanos Urbonaitės knygos "Gyvieji pragare" pristatymas .

14:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 16 d. (trečiadienis)

9:00 val. - dalyvavimas seniūnų susirinkime. (Seirijų seniūnija)

11:00 val. - darbas su dokumentais.

15:00 val. - teikiamų Tarybai projektų derinimas su vadovais.

2020 m. rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdyje. (Vilnius)

2020 m. rugsėjo 18 d. (penktadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene, dėl projektų eigos.

12.00 val. - dalyvavimas renginyje "Lazdijų ruduo 2020". (Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje)

2020 m. rugsėjo 19 d. (šeštadienis)

13.30 val. -dviejų greičių renginys 2020 Pasirink greiti. (Lazdijų Nepriklausomybės aikštė)

14.00 val. - rampos atidarymo šventė. (Lazdijų meisto parke)

15.00 val. - plenero uždarymas. (Veisiejų TVM)

2020 m. rugsėjo 21 d. (pirmadienis)

8.00 val. – vadovų pasitarimas.

9.00 val. – savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – darbas su dokumentais.

16.00 val. – strateginio planavimo komisijos posėdis.

2020 m. rugsėjo 23 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais.

10.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos.

13.00 val. – susitikimas su UAB „Lazdijų autobusų parkas“ akcininku Viliumi Micevičiumi.

14.00 val. - strateginio planavimo komisijos posėdis.

18.30 val. – Dalyvaujamojo biudžeto kupono įteikimas (Kapčiamiesčio aikštė)

2020 m. rugsėjo 24 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. – vadovų pasitarimas.

Darbas su dokumentais, pasiruošimas Tarybos posėdžiui.

2020 m. rugsėjo 25 d. (penktadienis)

8.00 val. - socialinių darbuotojų sveikinimas atrtėjančios profesinės šventės proga.

12.00 val. - dalyvavimas Turizmo informacinio centro renginyje.

13.00 val. - Tarybos posėdis.

18.00 val. - padėkos vakaras medikams. (Lazdijų Kultūros centras)

2020 m. rugsėjo 28 d. (pirmadienis)

8.00 val. – vadovų pasitarimas.

9.00 val. – savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 29 d. (antradienis)

8.00 val. – gyventojų priėmimas.

10.00 val. – Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis. (nuotolinis)

11.20 val. – pažintinis Metelių parapijos klebono Jono Baliūno vizitas.

13.00 val. – susitikimas su UAB „Ecoservice projektai“ atstovais.

14.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 30 d. (trečiadienis)

8.00 val. – dalyvavimas "Tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo dirbtuvėse" . (Birštonas)

15.00 val. -  dalyvavimas Mockavos naftos terminalo statybos užbaigimo šventėje. (Mockava)

2020 m. spalio 1 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – dalyvavimas "Tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo dirbtuvėse" . (Birštonas)

14.00 val. - dalyvavimas Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjime. (Lazdijų Kultūros centre)

2020 m. spalio 5 d. (pirmadienis)

8.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

9.00 val. - savivaldybės  vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. - darbas su dokumentais.

12.00 val. - gyventojų priėmimas.

2020 m. spalio 6 d. (antradienis)

Dalyvavimas  Adolfo Ramanausko - Vanago paminklo atidengimo ir antrųjų laidotuvių metinių minėjime. (Vilnius)

2020 m. spalio 7 d. (trečiadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

11.00 val. - mokymai, globos paslaugas teikiančioms įstaigoms. (organiztorius LSA, mokymai nuotoliniai)

13.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 8 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

9.00 val. - dalyvavimas "Veiksmo diena savivaldybėje"

13.00 val. - darbų aptarimas su padėjėja G. Varneliene.

14.00 val. - iškilmingas renginys skirtas Lazdijų rajono pirmojo šaukimo tarybos  I posėdžio 30-mečiui paminėti.

2020 m. spalio 9 d. (penktadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - pasitarimas su  pavaduotoju Audrium Klėjum.

17.00 val. -  dalyvavimas "Auksinių krivūlių" apdovanojimuose. (Vilnius)

2020 m. spalio 12 d. (pirmadienis)

8.00 val. - pasitarimas su administracijos direktore I. Šaparauskiene.

9.00 val. - savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S.Dumbliauskiene.

13.00 val. - gyventojų priėmimas.

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 13 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas.

10.00 val. - darbas su dokumentais.

13.00 val. - išvažiuojamasis Jaunimo Reikalų Tarybos posėdis. (Seirijai)

2020 m. spalio 14 d. (trečiadienis)

 Susitikimas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje.(Vilnius)

 13.00 val. - dalyvavimas Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos sueigoje. (Lazdijai. Kultūros centras)

2020 m. spalio 15 d. (ketvirtadienis)

 8.00 val. – pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene.

9.00 val. – susitikimas su Lazdijų autobusų parko vadovais.

10.00 val. – Išvažiuojamasis JRT posėdis. (Veisiejų Sigito Gedos gimnazija)

14.00 val. – susitikimas su Regiono merais. (Merkinė)

2020 m. spalio 16 d. (penktadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

9.00 val. - pasitarimas su direktore.

10.00 val. - darbas su dokumentais, aktualių klausimų aptarimas su savivaldybės darbuotojais.

2020 m. spalio 19 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

9.00 val. - pasitarimas su savivaldybės vadovais.

10.00 val. - darbas su dokumentais, aktualių klausimų aptarimas su savivaldybės darbuotojais.

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

2020 m. spalio 20 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas.

10.00 val. - pasitarimas su Lazdijų ligoninės direktorium.

11.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 21 d. (trečiadienis)

9.00 val. - susitikimas su Veisiejų socialinės globos namų direktorium.

9.30 val. - susitikimas su Naujos Kirsnos bendruomenės pirmininke.

11.00 val. - darbas su dokumentais, aktualių klausimų aptarimas su savivaldybės darbuotojais.

2020 m. spalio 23 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 26 d. (pirmadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas.

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene.

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

12.00 val. - gyventojų priėmimas.

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 27 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas.

10.00 val. - pasitarimas su Jaunimo reikalų koordinatore.

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

13.00 val. - pasitarimas dėl 2021 - 2027 m. laikotarpio savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo. (nuotolinis)

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 28 d. (trečiadienis)

9.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - mokyklų direktorių pasitarimas. ( nuotolinis)

13.00 val. - nuotoliniai mokymai Organizacijos kultūrinis pokytis su Office 365.

14.00 val. - susitikimas su pirtininkų asociacijos nariais.

14.30 val. - kapinių lankymas Lazdijų rajone.

2020 m. spalio 29 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - kapinių lankymas Lazdijų rajone.

9.00 val. - savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. -  projekto "Kurk Lietuva" aptarimas.

13.00 val. - susitikimas su VŠĮ "Marimotorai" automobilių sporto klubo atstovais.

15.30 val. - strateginio planavimo komisijos posėdis

2020 m. spalio 30 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais, pasiruošimas Tarybos posėdžiui.

13.00 val. - Tarybos posėdis.

17.00 val. - dalyvavimas renginyje "Alytaus miesto teatrui - 30" (Alytus)

2020 m. lapkričio 3 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas.

11.00 val. - pasitarimas dėl projekto eigos.

13.00 val. - pasitarimas su  patarėja S. Dumbliauskiene.

14.00 val. - LSA valdybos posėdis.

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. lapkričio 5 d. (ketvirtadienis )

8.00 val. - darbas su dokumentais.

11.00 val. - vadovų pasitarimas.

13.00 val. - pasitarimas su Viktarinos kaimo bendruomenės pirmininke.

16.00 val. - nuotolinis jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2020 m. lapkričio 6 d. (penktadienis )

8.00 val. - darbas su dokumentais

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotilinis)

11.00 val. - LSA valdybos posėdis. (nuotolinis)

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. lapkričio 11 d. (trečiadienis )

8.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene, dėl komunikacijos. (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas dėl investicinių projektų įgyvendinimo (VIP, COVID, Interreg). (nuotolinis)

15.00 val. - susitikimas su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos moksleiviais. (nuotolinis)

2020 m. lapkričio 13 d. (penktadienis)

9.00 val.  - pasitarimas su Lazdijų žirgininkų klubo atstovaias. ( nuotolinis )

9.30 val. - pasitarimas su kultūros centro vadovu, dėl einamųjų darbų. ( nuotolinis )

10.00 val. - teikiamų tarybai projektų derinimas su vadovais. ( nuotolinis ) 

13.00 val. - pasitarimas dėl valymo įrenginių. ( nuotolinis )

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. lapkričio 16 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val.  - pasitarimas su savivaldybės vadovais. (Nuotolinis)

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene. (Nuotolinis) 

13.00 val. - pasitarimas dėl Kalėdinio laikotarpio. (Nuotolinis)

14.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m. rengimo darbo grupės posėdis. (Nuotolinis)

2020 m. lapkričio 17 d. (antradienis)

Darbas su dokumentais.

Pasiruošimas savivaldybės tarybos posėdžiui.

2020 m. lapkričio 18 d. (trečiadienis)

9.00 val. - pasitarimas su UAB "Lazdijų vanduo" vadovu E. Zabūra apie aktualijas.

Darbas su dokumentais.

Pasiruošimas savivaldybės tarybos posėdžiui.

2020 m. lapkričio 19 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - savivaldybės vadovų pasitarimas. (Nuotolinis)

10.00 val. - darbas su dokumentais.

11.00 val. - žaidimų aikštelės Veisiejuose atidarymas.

12..00 val. - kėlionė į Vilnių darbo tikslais.

2020 m. lapkričio 20 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais

2020 m. lapkričio 23 d. (pirmadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas.

10.00 val. - susitikimas  dėl regbio Seirijų gimnazijoje.

13.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. lapkričio 24 d. (antradienis)

10.00 val. - dėl savivaldybės veiklos komunikacijos.

11.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskienė.

13.00 val. - darbas su dokumentais.

15.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

2020 m. lapkričio 25 d. (trečiadienis)

10.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, Lazdijų rajono savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas. (nuotolinis)

13.00 val. - Alytaus regiono savivaldybių merų susitikimas

2020 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

10.00 val. - Seminaras  „Efektyvi komunikacija kasdien - sėkmei ir bendradarbiavimui“. (nuotolinis)

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. lapkričio 27 d. (penktadienis)

9.00 val. - LR prezidento susitikimas su Alytaus apskrities merais. (nuotolinis)

11.00 val. - darbas su dokumentais.

14.00 val. - Tarybos posėdis. (nuotolinis)

2020 m. lapkričio 30 d. (pirmadienis)

10.00 val. - Alytaus regiono plėtros tarybos posėdis (nuotolinis). 

12.55 val. - dalyvavimas Europos gerojo valdymo etaloninio vertinimo apdovanojimų renginyje. (nuotolinis)

15.00 val. - dovanos įteikimas konkurso "Mažasis ūkininkas" nugalėtojui. (Veisiejų seniūnija)

2020 m. gruodžio 2 d. (trečiadienis)

9.00 val. - pasitarimas su S. Dumbliauskiene, dėl projektų eigos. (nuotolinis)

10.30 val. - renginys „Išmanūs miestai ir regionai“. (nuotolinis)

13.00 val. - posėdis "Dėl psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo". (nuotolinis)

2020 m. gruodžio 3 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - darbas su dokumentais.

13.30 val. - Jaunimo reikalų tarybos posėdis. (nuotolinis)

2020 m. gruodžio 8 d. (antradienis)

Darbas su dokumentais.

2020 m. gruodžio 9 d. (trečiadienis)

Dalyvavimas Tarptautinės antikorupcijos dienos renginyje. (nuotolinis)

2020 m. gruodžio 10 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

10.00 val. - Alytaus regiono plėtros tarybos steigiamasis susirinkimas. (nuotolinis)

13.00 val. - teikiamų Tarybai projektų derinimas su vadovais. (nuotolinis)

15.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

2020 m. gruodžio 11 d. (penktadienis)

10.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

11.00 val. - strateginio planavimo komisijos posėdis. (nuotolinis)

13.00 val. - darbas su dokumentais

2020 m. gruodžio 14 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

11.00 val. -  vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

13.00 val. - Pilietiškumo pamoka su M. Gustaičio gimnazijos mokiniais. (nuotolinė)

2020 m. gruodžio 15 d. (antradienis)

9.00 val. - pasitarimas dėl COVID-19 situacijos rajone. (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas dėl vakcinacijos. (nuotolinis)

16.00 val. - VRM posėdis dėl ekstremalios situacijos valdymo. (nuotolinis)

2020 m. gruodžio 16 d. (trečiadienis)

10.00 val. - Alytaus Regiono plėtros Tarybos posėdis. (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas dėl pasiruošimo vakcinacijai. (nuotolinis)

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. gruodžio 18 d. (penktadienis)

10.00 val. - LSA valdybos posėdis. (nuotolinis)

13.00 val. - Tarybos posėdis. (nuotolinis)

2020 m. gruodžio 21 d. (pirmadienis)

9.00 val. - teikiamų Tarybai projektų aptarimas. (nuotolinis)

10.30 val. - pasitarimas dėl vakcinacijos. (nuotolinis)

14.00 val. - pasitarimas dėl mokinių psichikos sveikatos.(nuotolinis)

2020 m. gruodžio 28 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

11.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskienė. (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene, dėl komunikacijos.(nuotolinis)

2020 m. gruodžio 30 d. (trečiadienis)

8.00 val. - pasiruošimas Tarybos posėdžiui.

10.00 val. - Tarybos posėdis. (nuotolinis)

13.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. (nuotolinis)

2020 m. gruodžio 31 d. (ketvirtadienis)

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene, dėl komunikacijos. (nuotolinis)

13.00 val. - darbas su dokumentais.

2021 m. sausio 4 d. (pirmadienis)

10.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

11.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

13.00 val. - darbas su dokumentais.

15.00 val. - Nuotolinis pasitarimas dėl susitikimo su švietimo bendruomene organizavimo (Vaikų psichologinė gerovė)

2021 m. sausio 5 d. (antradienis)

9.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene. (nuotolinis)

16.00 val. - Pasitarimas apie COVID-19 situaciją rajone. (nuotolinis)

2021 m. sausio 6 d. (trečiadienis)

Darbas su dokumentais.

2021 m. sausio 7 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

10.00 val. - pasitarimas su patarėja G. Varnelienė, dėl komunikacijos. (nuotolinis)

13.00 val. - darbas su dokumentais.

2021 m. sausio 11 d. (pirmadienis)

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

11.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas su administracijos direktore. (nuotolinis)

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2021 m. sausio 13 d. (trečiadienis)

9.00 val. - pasitarimas dėl biudžeto.

13.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. sausio 14 d. (ketvirtadienis)

9:00 val. - darbas su dokumentais.

11.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

Vykimas į šermenis.

2021m. sausio 15 d. (penktadienis)

9:00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - Tarybos posėdis. (nuotolinis)

2021m. sausio 18 d. (pirmadienis)

9:00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

11.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos (nuotolinis).

13.00 val. - nuotolinis pasitarimas su Vyriausybe.

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. sausio 19 d. (antradienis)

9.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

10.00 val. - susitikimas su Žemės ūkio ministru, Žemės ūkio ministerijos ir pavaldžių institucijų atstovų susitikimas. (nuotolinis)

14.00 val. - pasitarimas dėl dokumento, reglamentuojančio Tarybos komitetų bendradarbiavimą su administracija. (nuotolinis)

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. sausio 20 d. (trečiadienis)

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

11.00 val. - pasitarimas dėl Laisvės kovų muziejaus projekto įgyvendinimo. (nuotolinis)

13.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. sausio 21 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

10.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene. (nuotolinis)

13.00 val. - darbas su dokumentais.

16.00 val. -   Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės pastato Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimas projektinių pasiūlymų viešas svarstymas. (nuotolinis)

2021m. sausio 22 d. (penktadienis)

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

10.00 val. - LSA valdybos posėdis. (nuotolinis)

13.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. sausio 25 d. (pirmadienis)

9.00 val. – vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

11.00 val. - savaitės komunikacijos plano aptarimas. (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. sausio 26 d. (antradienis)

8.30 val. - Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano programų/priemonių aptarimas;

10.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano programų/priemonių aptarimas;

11.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano programų/priemonių aptarimas;

15.00 val. – koalicijos pasitarimas;

2021m. sausio 27 d. (trečiadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

13.00 val. - netradicinė istorijos ir pilietiškumo pamoką, „MES PRISIMENAME“, skirta tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti.

15.30 val. - Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

16.00 val. - Antikorupcijos komisijos posėdžio.

2021m. sausio 28 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas.

10.00 val. - Švietimo įstaigų direktorių pasitarimas.

13.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano pristatymas visuomenei.

2021m. sausio 29 d. (penktadienis)

8.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

10.30 val. - įstaigų vadovų metinis vertinimas. (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas dėl Vasario 16 d. minėjimo. (nuotolinis)

13.30 val. - įstaigų vadovų metinis vertinimas. (nuotolinis)

2021m. vasario 1 d. (pirmadienis)

11.00 val. - interviu žiniasklaidai. (Vilnius)

14.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

15.00 val. - savaitės komunikacijos plano aptarimas. (nuotolinis)

16.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. vasario 2 d. (antradienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

10.30 val. - pasitarimas dėl komunikacijos. (nuotolinis)

13.00 val. - Jungtinis nuotolinis visų savivaldybės tarybos komitetų posėdis. (nuotolinis)

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. vasario 3 d. (trečiadienis)

9.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

10.00 val. - įstaigų vadovų vertinimas. (nuotolinis)

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. vasario 4 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - LSA ŽVKR komiteto posėdis "Trumposios maisto grandinės viešajame sektoriuje". (nuotolinis)

11.00 val. - Tarybos 21 posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas. (nuotolinis)

13.00 val. -Susitikimas su Aplinkos ministru S. Gentvilu. (nuotolinis)

15.30 val. - Strateginio planavimo komisijos posėdis. (nuotolinis)

2021m. vasario 5 d. (penktadienis)

8.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

10.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. vasario 8 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

9.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

10.00 val. - susitikimas su „ADMIS Consultancy“ generaline vadove Vaiva Adomaityte. (nuotolinis)

11.00 val. - komunikacijos plano aptarimas. (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. vasario 9 d. (antradienis)

8.30 val. - darbas su dokumentais.

11.00 val. - pasitarimas "Dėl žemės sklypo grupiniams gyvenimo namas statyti ar jau esamo savivaldybės turto pritaikymo‘‘ . (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

15.45 val. - skiepų aptarimas. (nuotolinis)

2021m. vasario 10 d. (trečiadienis)

Darbas su dokumentais

Merės A. Miškinienės darbotvarkė gali keistis.

2021m. vasario 11 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas. (nuotolinis)

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

13.00 val. - darbas su dokumentais.

2021m. vasario 12 d. (penktadienis)

9.00 val. - darbas su dokumentais, pasiruošimas Tarybos posėdžiui.

11.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotolinis)

13.00 val. - Tarybos posėdis.(nuotolinis)

2021m. vasario 17 d. (trečiadienis)

9.00 val. - darbas su dokumentais.

13.00 val. - pasitarimas dėl Lazdijų hipodromo. (nuotolinis)

16.00 val. - Nuotolinis SJRT posėdis.

2021m. vasario 18 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - konferencija “Pasaulis man padeda”; (nuotolinė)

14.00 val. - Susitikimas dėl EuroVelo dviračių takų trasos. (nuotolinis)

15.00 val. - LSA vadovybės ir Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko nuotolinis susitikimas;

2021m. vasario 19 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais;

2021m. vasario 22 d. (pirmadienis)

9.00 val.- vadovų pasitarimas;

10.00 val. - pasitarimas dėl Hipodromo su Žirgininkais;

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

13.00 val. - Alytaus regiono plėtros tarybos posėdis;

15.00 val. - darbas su dokumentais;

2021m. vasario 24 d. (trečiadienis)

10.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, Lazdijų rajono savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių ir įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui nuotolinis pasitarimas;

13.00 val. - Švietimo įstaigų vertinimai;

16.00 val. - darbas su dokumentais;

2021m. vasario 25 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos rezultatų per 2020 metus aptarimas;

13.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

14.00 val. - darbas su dokumentais;

2021m. vasario 26 d. (penktadienis)

9.00 val. - metiniai veiklos vertinimai (Švietimo įstaigos);

13.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

14.00 val. - darbas su dokumentais;

2021m. kovo 1 d. (pirmadienis)

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

14.00 val. - pasitarimas dėl Socialinių paslaugų įstaigos veiklos;

15.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

16.00 val. - darbas su dokumentais;

2021m. kovo 2 d. (antradienis)

Darbas su dokumentais

2021m. kovo 3 d. (trečiadienis)

11.00 val. -  dėl Alytaus STEM atviros prieigos centro;

14.30 val. - LRS (Vilnius);

2021m. kovo 4 d. (ketvirtadienis)

Darbas su dokumentais

2021m. kovo 5 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais;

2021m. kovo 8 d. (pirmadienis)

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

12.00 val. - vizitas į sporto centrą;

14.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

15.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

2021m. kovo 9 d. (antradienis)

10.00 val. - Vyriausybės strateginės analizės centro atlikto tyrimo pristatymas;

14.00 val. - Alytaus RPT visuotinis susirinkimas;

15.00 val. - Teikiamų Tarybai sprendimų projektų derinimas su vadovybe;

2021m. kovo 10 d. (trečiadienis)

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

11.00 val. - darbas su dokumentais;

14.00 val. - susitikimas su Ladies Go/Karys-lenktyninkas renginio;

2021m. kovo 15 d. (pirmadienis)

9.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumblaiuskiene;

13.00 val. - LSA ŽVKR komiteto posėdis;

15.00 val. - darbas su dokumentais;

2021m. kovo 16 d. (antradienis)

9.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - Knygnešio Kaluškevičiaus kapo lankymas;

15.00 val. - Teikiamų Tarybai projektų derinimas su vadovais;

2021m. kovo 17 d. (trečiadienis)

9.00 val. - Religinių bendruomenių lankymas su Dekanu;

15.00 val. - darbas su dokumentais;

2021m. kovo 18 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

9.00 val. - Švietimo įstaigų direktorių pasitarimas;

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - Lazdijų rajone esančių piliakalnių lankymas;

18.00 val. - diskusija „Jaunimas jaunimui“;

2021m. kovo 19 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais.

2021m. kovo 22 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

11.00 val. - dėl Vyturėlio lauko erdvių;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

14.00 val. - pasitarimas dėl Punsko valsčiaus prašymo. UAB Katarakta nuomos pratęsimo;

15.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

2021m. kovo 23 d. (antradienis)

9.00 val. -  vykstame į šermenis;

10.30 val - susitikimas DĖL "Ladies Go LT" renginio;

13.00 val. - pasitarimas dėl kataraktos su jos vadovu;

14.00 val. - darbas su dokumentais;

2021m. kovo 24 d. (trečiadienis)

9.30val. - Seimo Valstybės Valdymo ir Savivaldybių Komiteto nuotolinis posėdis;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

16.00 val - Koalicijos pasitarimas;

2021m. kovo 25 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumblaiuskiene;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

15.00 val. - LSA Valdybos posėdis;

2021m. kovo 26 d. (penktadienis)

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

10.00 val. - pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

13.00 val. - Tarybos posėdis;

2021m. kovo 29 d. (pirmadienis)

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

10.00 val. - nuotolinis vadovų pasitarimas;

11.00 val. - darbas su dokumnetais;

14.00 val. - susitikimas su Veisiejų TVM mokyklos vadovais;

2021m. kovo 30 d. (antradienis)

10.00 val. - Alytaus Regiono Plėtros Kolegijos posėdis;

11.00 val. - bendras Policijos ir Savivaldybės atstovų, bei bendruomenių pasitarimas;

13.00 val. - susitikimas su "Marimotors" vadovais;

14.00 val. - pasitarimas  dėl vaikų erdvės kieme (Vyturėlis);

2021m. kovo 31 d. (trečiadienis)

9.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - mokyklų vadovų pasitarimas;

13.00 val. - pasitarimas dėl dalyvavimo tyrime;

14.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

2021m. balandžio 1 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.30 val. - pasitarimas dėl testavimo (Covid-19);

13.00 val. - dėl dalyvavimo tyrime (pristatys gerb. Rugilė);

14.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas;

2021m. balandžio 2 d. (penktadienis)

8.45 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - LSA ŽVKR komiteto posėdis dėl Architektūros įstatymo įgyvendinimo klausimų;

11.30 val. - su švietimo įstaigų vadovais dėl testavimo;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. balandžio 6 d. (antradienis)

9.00 val. - susitikimas su Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktorium Saulium Zybartu;

10.30 val. - susitikimas su  Ministrais dėl žemės ūkio studentų;

14.00 val. - VSAT vado generolo R. Liubajevas ir Varėnos pasienio rinktinės vado V. Raugalės vizitas;

2021 m. balandžio 7 d. (trečiadienis)

9.00 val. - susitikimas dėl IT sistemų mokyklų valgyklose;

11.00 val. - Švietimo ministerijos vadovai dėl TVM; (susitikimas Veisiejų TVM mokykloje

2021 m. balandžio 8 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - atvyksta LRS Seimo narys Lukas Savickas;\

15.00 val. - susitikimas su NŽT Lazdijų skyriaus vedėja A. Gerasimoviene;

15.30 val. - nuotolinis pasitarimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Žemės ūkio ministerija;

2021 m. balandžio 9 d. (penktadienis)

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

11.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos su padėjėja G. Varneliene;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. balandžio 12 d. (pirmadienis)

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

14.00 val. - dėl sprendimų projektų rengimo tvarkos aprašo;

2021 m. balandžio 13 d. (antradienis)

9.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - susitikimas dėl hipodromo;

11.00 val. - Teikiamų Tarybai sprendimų projektų derinimas su vadovybe;

15.00 val. - LSA Valdybos posėdis

2021 m. balandžio 14 d. (trečiadienis)

9.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varnelienė, dėl komunikacijos;

11.00 val. - darbas su dokumentais;

13.00 val. - LSA ŽVKR komiteto posėdis;

15.00 val. - susitikimas su UAB Fininvesta direktorium Antanu Sakavicku. Susitikimo tema: visų organinių atliekų sprendimas surinkimas ir utilizavimas mieste ir rajone

2021 m. balandžio 15 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - Kultūros darbuotojų sveikinimas ;

12.00 val. - susitikimas su Giedrium Dambrausku LT imtynių federacijos prezidentu;

14.00 val. - organizuojamas Strateginio planavimo komisijos posėdis;

15.00 val. - darbas su dokumnetais;

2021 m. balandžio 16 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais;

2021 m. balandžio 19 d. (pirmadienis)

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. balandžio 20 d. (antradienis)

8.15 val. -  pasitarimas su Vietinio ūkio skyriaus vedėja;

9.00 val. - gyventojų priėmimas;

11.00 val. - Seminaras "Savivaldybių vaidmuo plėtojant socialinį dialogą vietos lygmeniu: Kolektyvinių sutarčių socialinių paslaugų srityje įgyvendinimo galimybės

2021 m. balandžio 21 d. (trečiadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. -  VVSK nuotolinis posėdis;

11.30 val. - dėl treniruoklių salės veiklos;

13.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

15.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

2021 m. balandžio 22 d. (ketvirtadienis)

Kasmetinės atostogas.

2021 m. balandžio 23 d. (penktadienis)

Kasmetinės atostogos.

2021 m. balandžio 26d. (pirmadienis)

8.30 val. - pasitarimas dėl Tarybos narių balsavimo būdo;

9.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - nuotolinis vadovų pasitarimas;

11.30 val. - gyventojų priėmimas;

12.00 val. - kvietimas į Nacionalinio miškų susitarimo rengimo proceso įvadinį renginį;

14.00 val. - Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono funkcinės turizmo zonos įteisinimas sukuriant Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę;

2021 m. balandžio 27d. (antradienis)

9.00 val. - susitikimas LRS. (Vilnius)

13.00 val. -  teikiamų Tarybai sprendimų projektų derinimas su vadovais;

15.00 val. - Medikų sveikinimas;

2021 m. balandžio 28d. (trečiadienis)

10.00 val. -  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, švietimo įstaigų direktorių pasitarimas;

11.00 val. - susitikimas su Sentikių vadovu;

14.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. balandžio 29d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - nuotolinis susitikimas su abiturientais;

13.00 val. - darbas su dokumentais, pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

2021 m. balandžio 30 d. (penktadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. -  nuotolinis 9-osios Tarybos 23 - posėdis;

2021 m. gegužės 3 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. -  vadovų pasitarimas;

2021 m. gegužės 4 d. (antradienis)

8.30 val. - šv. Florijono dienos sveikinimas;

10.00 val. - Alytaus regiono plėtros taryba kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA),organizuoja seminarą;

10.30 val. - Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos belaukiant. Darbo grupės susitikimas;

11.00 val. - Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis;

14.00 val. - TIC einamųjų klausimų aptarimas su Mantu Sabaliausku;

14.30 val. - Sporto centro einamųjų darbų aptarimas su Darium Liaukevičium;

15.00 val. - Valės Kočiūnienės sveikinimas;

 

2021 m. gegužės 5 d. (trečiadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

11.00 val. - dėl komunikacijos strategijos pasitarimas;

13.00 val. - susitikimas su „Bekelės Fiesta“ atstovu Gintautu Babravičiumi;

14.00 val. - pasitarimas su TIC direktorium;

14.30 val. - pasitarimas su Sporto centro vadovu;

2021 m. gegužės 6 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - dėl 5-11,III g klasių mokinių ugdymo;

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - susitikimas Alytuje;

13.00 val. - LSA Žemės valdymo ir Kaimo reikalų komiteto posėdis;

15.00 val. - pasitarimas su sporto centro  vadovu;

15:30 val.- pasitarimas su TIC vadovu;

2021 m. gegužės 7 d. (penktadienis)

Dalyvavimas "Darom" akcijoje.

2021 m. gegužės 10 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

10.10 val. - atvyksta LGGRTC  Dr. Arūnas Bubnys, Seimo narys L. Kasčiūnas ir P. Kuzmickienė;

15.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

2021 m. gegužės 11 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas;

10.00  val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

14.00 val. - pasitarimas dėl Tarybos narių galimybių tapti DVS vartotoju;

16.00 val. - susitikimas Lazdijų hipodrome;

2021 m. gegužės 12 d. (trečiadienis)

Suitikimai LRS. (Vilnius)

2021 m. gegužės 13 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - dėl klasių komplektų pasitarimas;

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - susitikimas dėl pirtininkų dienos Lazdijuose;

14.00 val. - dalyvavimas apskritojo stalo diskusijoje tema "Stiprūs vadovai - Valstybės Tarnybos veidas";

2021 m. gegužės 17d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - pasitarimas su seniūnu Z. Sabaliausku;

12.00 val. - sveikinimas miesto gimtadienio proga; (Nepriklausomybės aikštė)

14.00 val. - susitikimas dėl Lietuvos ir Lenkijos pasienio funkcinės turizmo zonos "Jotvingių kraštas - Jatvingia" steigimas; 

2021 m. gegužės 18 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas;

11.00 val. - Alytaus regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas;

13.00 val. - Kauno AVMI susitikimas su savivaldybėmis;

15.00 val. - dėl Tarybos 24 posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimo su Savivaldybės vadovybe;

2021 m. gegužės 19 d. (trečiadienis)

11.00 val.  – susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke Viktorija Čmilytė-Nielsen. (Vilnius)

15.30 val. – susitikimas su Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu generolu Rustamu Liubajevu dėl bendradarbiavimo stiprinimo. (Vilnius)

2021 m. gegužės 20 d. (ketvirtadienis)

8.20 val. - pasitarimas dėl klasių komplektų;

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - pasitarimas dėl ligoninės ir PSPC aktualijų;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. gegužės 21 d. (penktadienis)

Dalyvavimas Lazdijų rajono abiturientų Paskutinio skambučio šventėje;

2021 m. gegužės 24 d. (pirmadienis)

8.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

9.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val.- susitikimas su nauju UAB "Lazdijų šiluma" vadovu;

14.00 val. - pasitarimas su TIC vadovu;

15.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

2021 m. gegužės 25 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas;

8.30 val.  - pasitarimas dėl vakcinacijos proceso;

10.00 val. - pasitarimas  dėl kavinės Veisiejų parke, prijungimo prie nuotekų ir vandentiekio tinklų;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. gegužės 26 d. (trečiadienis)

8.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos;

9.00 val. - dėl Covid-19 testų išpildant sąlygas gauti galimybių pasą;

10.00 val. - Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. gegužės 27 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - dalyvavimas naujose muziejaus edukacinėse programose;

10.30 val. - naujo gaisrinės automobilio pristatymas (Veisiejuose);

13.00 val. - pasitarimas dėl filmo apie Lazdijų rajoną;

14.00 val. - pasitarimas dėl verslo sąlygų Lazdijų rajono savivaldybėje ir renginių verslui;

15.00 val. - jaunimo reikalų tarybos posėdis;

2021 m. gegužės 28 d. (penktadienis)

8.00 val. - pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

10.00 val. -  nuotolinis 9-osios Tarybos 24 posėdis;

2021 m. gegužės 29 d. (šeštadienis)

 Dalyvavimas  "Ladies go" orientacinio-pramoginio ralio apdovanojimų šventėje. (Druskininkai)

2021 m. gegužės 31 d. (pirmadienis)

9.00 val. - pasitarimas su administracijos direktore;

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

2021 m. birželio 1 d. (antradienis)

8.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos;

9.00 val.- dalyvavimas mokymuose ,,KAIP EFEKTYVIAI PRISTATYTI LIETUVĄ UŽSIENYJE“ (nuotoliniai)

17.00 val. - vaikų gynimo dienos šventė;

2021 m. birželio 2 d. (trečiadienis)

8.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

9.00 val. - pasitarimas su seniūnais; (nuotolinis)

10.00 val. - darbas su dokumentais;

13.00 val. - vykimas į Barčius (Veisiejų sen.) dėl kultūros salės;

16.00 val. - koalicijos pasitarimas;

2021 m. birželio 3 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - susitikimas LRS. (Vilnius)

13.00 val.  - VRM organizuojamas susitikimas su Alytaus apskrities merais. (Alytuje)

2021 m. birželio 4 d. (penktadienis)

8.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene, dėl komunikacijos plano;

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene, dėl projektų eigos;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. birželio 7 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val.  - gyventojų priėmimas;

13.30 val. - pasitarimas dėl KC aktualijų;

14.00 val.  - darbas su dokumentais;

15.00 val. - pasitarimas su TIC vadovu;

15.30 val.  - pasitarimas su jaunimo koordinatore;

2021 m. birželio 8 d. (antradienis)

8.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos;

9.00 val. - gyventojų priėmimas;

11.00 val. - susitikimas su bibliotekos vadove;

13.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

14.00 val. - darbas su dokumentais;

Merės A. Miškinienės darbotvarkė gali keistis.

2021 m. birželio 9 d. (trečiadienis)

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

18.00 val. - dalyvavimas Lazdijų meno mokyklos absolventų išleistuvėse;

2021 m. birželio 10 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - darbas su dokumentais;

14.00 val. - susitikimas su treneriu Ričardu Čepononiu;

15.00 val. - susitikimas su VSAT pulkininku V. Raugale;

2021 m. birželio 11 d. (penktadienis)

9.00 val. - dalyvavimas renginyje "Mero pusryčiai";

17.00 val. - Veisiejuose įgyvendintų projektų atidarymas - fontano;

2021 m. birželio 14 d. (pirmadienis)

9.00 val. - pasitarimas su administracijos direktore;

10.00 val. - darbas su dokumentais;

12.00 val. - Gedulo ir Vilties dienos minėjimas; (Šeštokuose)

13.00 val. - atmintinų vietų lankymas; (Lazdijų raj.)

2021 m. birželio 15 d. (antradienis)

8.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos;

9.00 val. - nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

10.30 val. - gyventojų priėmimas;

13.00 val. - dalyvavimas Kongrese; (nuotolinis)

15.00 val. - Tautodailininkės Monikos Lukaševičienės tautodailės dirbinių parodos atidarymas;

2021 m. birželio 16 d. (trečiadienis)

8.00 val. - dalyvavimas Kongrese; (nuotolinis)

15.00 val. - STRUCTUM/Išmanusis miestas VII apdovanojimų ceremonija; (Vilnius)

2021 m. birželio 17 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - pasitarimas su administracijos direktore;

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

11.00 val. - susitikimas su E. Bartnyku VšĮ ,,Paslaugų mozaika";

11.30 val. - Folkloro bei amatų šventė; ( P.Dzūko sodyboje);

13.00 val. - Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis;

15.15 val. -  Lazdijų rajono gyventojų priėmimas;

2021 m. birželio 18 d. (penktadienis)

LSA vadovų susitikimas su prezidentu G. Nausėda. (Vilnius)

2021 m. birželio 21 d. (pirmadienis)

8.30 val. - filmavimas Jaunimo apdovanojimų vakaro kvietimui;

9.00 val. - pasitarimas dėl automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučio (Kauno g. Lazdijai);

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

14.00 val. - susitikimas su Seirijų seniūne, dėl miestelio šventės "Seirijams 510 metų";

15.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. birželio 22 d. (antradienis)

8.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos;

9.00 val. - susisitikimas su Lazdijų r. sav. vadovais dėl projekto "Rail Baltica";

10.00 val. - darbas su dokumentais;

13.00 val. - susitikimas su pirtininkais, dėl pirtininkų šventės Lazdijų raj.;

14.00val. - Tarybos posėdžio darbotvarkės ir projektų aptarimas;

16.00 val. - pasitarimas su administracijos direktore;

2021 m. birželio 23 d. (trečiadienis)

8.30 val. - sveikinimas Valstybės tarnautojo dienos proga;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

20.00 val. - Joninių šventė Veisiejuose;

2021 m. birželio 25 d. (penktadienis)

8.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene; (nuotolinis)

13.00 val. - susitikimas LRS; (Vilnius)

20.00 val. -  dalyvavimas Joninių šventėje Seirijuose;

2021 m. birželio 28 d. (pirmadienis)

8.30 val. - pasitarimas;

9.00 val. - pasitarimas su administracijos direktore;

10.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

13.00 val. - pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo posėdis;

15.30 val. - Jaunimo reikalų tarybos posėdis;

2021 m. birželio 29 d. (antradienis)

8.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos;

Dalyvavimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos organizuojamoje Pasieniečių dienos šventėje; (Varėna)

2021 m. birželio 30 d. (trečiadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - švietimo įstaigų vadovų pasitarimas;

14.00 val. - dalyvavimas "Poezijos pavasaris 2021 m." (Lazdijų m. parkas)

16.15 val. - susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjais tema „Trumposios maisto tiekimo grandinės"; (nuotolinis)

2021 m. liepos 1 d. (ketvirtadienis)

9.30 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - pasitarimas dėl darbo užmokeščio;

11.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

15.00 val. - projekto "Partneryste.Verslumas.Veiksmas" vaikų išlydėjimas į Lenkiją Tikocin sav.;

2021 m. liepos 2 d. (penktadienis)

 Dalyvavimas Tarptautinėje konferencijoje „Gyvybingumo skatinimas ir gerieji kaimo plėtros programos priemonių taikymo pavyzdžiai“,

skirta Lietuvos žemės ūkio rūmų įkūrimo 95-mečiui ir atkūrimo 30-mečiui paminėti; (Kaunas)

2021 m. liepos 5 d. (pirmadienis)

Darbas su dokumentais;

2021 m. liepos 7 d. (trečiadienis)

Susitikimas LRS. (Vilnius)

2021 m. liepos 8 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - išvykstame į Krosnos KC;

14.00 val. - Susitikimas su Vytautu Žukausku ir Zenonu Sabaliausku dėl plenero;

15.30 val. - SJRT nuotolinis posėdis;

2021 m. liepos 9 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais;

20.00 val. - Jaunimo metų apdovanojimų vakaras; (Lazdijų miesto parke)

2021 m. liepos 12 d. (pirmadienis)

Dalyvavimas prezidentūroje Valstybės  gynimo posėdyje; (Vilnius)

2021 m. liepos 13 d. (antradienis)

8.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos;

9.00 val. - gyventojų priėmimas;

13.00 val. - Tarybos 25 posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimo su savivaldybės vadovais;

14.00 val. - vadovų pasitarimas;

15.00 val. - pasitarimas su Jaunimo reikalų koordinatore;

2021 m. liepos 15 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – vadovų pasitarimas;

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybių, kuriose yra apgyvendinti nelegalūs migrantai, vadovais;

10.00 val. – pasitarimas dėl pašalpų mokėjimo aprašo;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

2021 m. liepos 19 d. (pirmadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasitarimas su administracijos direktore;

11.00 val. -  nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

14.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

15.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. liepos 20 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais, pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

10.00 val. - Tarybos posėdis;

15.00 val. - pasitarimas dėl savivaldybių, kurių patalpose apgyvendinti N

2021 m. liepos 21 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. - susitikimas su VRM dėl išlaidų kompensavimo;

13.00 val. - susitikimas dėl bendrų ligoninės paslaugų Lazdijai - Seinai; (atvyksta Seinų ligoninės direktorius Valdemar Kvaterski ir Punsko valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis);

14.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

20.00 val. - jaunimo vasaros stovyklos uždarymo vakaras;

2021 m. liepos 22 d. (ketvirtadienis)

Dalyvavimas susitikime su Finansų ministerijos atstovais; (Varėnos raj. sav.)

Alytaus regiono merų susitikimas su CPVA ekspertu Gediminu Česioniu dėl regiono plėtros krypčių; (Vaizgakiemio km., Prienų raj.)

2021 m. liepos 23 d. (penktadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

15.30 val. - dalyvavimas  Ekstremalių Situacijų komisijos  posėdyje;

17.00 val. - dalyvavimas didžiausios nutolusios saulės elektrinės atidarymo ceremonijoje; (Grikapalis, Lazdijų raj.)

19.00 val. - dalyvavimas Oninių šventėje  prie Prelomciškės piliakalnio; 

2021 m. liepos 26 d. (pirmadienis)

9.20 val. – susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo kokybės ir analizės skyriaus specialiste Jūrate Venskiene;

10.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas;

11.00 val. – nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. – gyventojų priėmimas;

14.00 val. – darbas su dokumentais.

2021 m. liepos 27 d. (antradienis)

9.00 val. – gyventojų priėmimas;

10.00 val. – pasitarimas dėl neteisėtų migrantų apgyvendinimo ir kitų su tuo susijusių klausimų;

13.30 val. – susitikimas su Tadeus Vallian;

14.00 val. – pasitarimas su A. Sujeta dėl organizacinių klausimų;

14.30 val. – pasitarimas su R. Rudiene dėl organizacinių klausimų.

15.00 val. – darbas su dokumentais.

2021 m. liepos 28 d. (trečiadienis)

9.30 val. – pasitarimas su mero patarėja S. Dumbliauskiene organizaciniais klausimais;

11.00 val. – darbas su dokumentais.

2021 m. liepos 29 d. (ketvirtadienis)

10.00 val. – dviračių pėsčiųjų tako atidarymas Veisiejuose;

17.00 val. – dalyvavimas Veisiejų S. Gedos gimnazijos abiturientų išleistuvėse.

2021 m. liepos 30 d. (penktadienis)

08.00 val. – darbas su dokumentais.

12.00 val. – dalyvavimas Lazdijų krašto muziejaus projekto Raidžių festivalis;

17.00 val. – dalyvavimas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos abiturientų išleistuvėse.

2021 m. rugpjūčio 2 d. (pirmadienis)

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas;

11.00 val. – nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. – gyventojų priėmimas;

14.00 val. – susitikimas su festivalio „Šaknys“ organizatoriais.

2021 m. rugpjūčio 4 d. (trečiadienis)

10.00 val. – dalyvavimas išplėstiniame neeiliniame LSA Valdybos posėdyje;

13.00 val. – darbas su dokumentais

2021 m. rugpjūčio 5 d. (ketvirtadienis)

12.00 val. – susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru A. Dulkiu, lankymasis VšĮ „Lazdijų ligoninė“;

15.00 val. – dalyvavimas Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos abiturientų išleistuvėse.

2021 m. rugpjūčio 10 d. (pirmadienis)

8.00 val. – pasitarimas sveikatos klausimais;

10.00 val. – pasitarimas su frakcijų vadovais dėl nelegalių migrantų krizės aktualijų;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

2021 m. rugpjūčio 24 d.

8.00 val. - darbas su dokumentais;

10.00 val. - pasitarimas su LR  prezidentūros atstovais;

12.00 val. - dalyvavimas Gausių šeimų bendrijos "Gryčia" renginyje;

Merės A. Miškinienės darbotvarkė gali keistis.

2021 m. rugpjūčio 25 d.

8.30 val. - susitikimas su nauja M/D "Kregždutė" vadove;

10.30 val.- LR Prezidento vyr. patarėju Jaroslavu Neverovičiumi ir LR Prezidento patarėja Agne Jakstiene;

13.15 val. - susitikimas su dekanu N. Žvirbliu;

14.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. rugpjūčio 26 d.

8.30 val. - susitikimas su Dalia Pupininkaite;

9.00 val. - pasitarimas dėl projekto „Išmanūs miestai“;

10.00 val. - švietimo įstaigų vadovų pasitarimas;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

16.00 val. - pasitarimas dėl mobilios brigados komandos formavimo;

2021 m. rugpjūčio 27 d.

8.30 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

10.00 val. - susitikimas su prezidentūros atstovais, dėl LR Prezidento vizito Lazdjų rajone;

14.00 val. - susitikimas su Lazdijų ligoninės atstovai;

2021 m. rugpjūčio 30 d.

8.30 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

14.00 val. - darbas su dokumentais; 

2021 m. rugpjūčio 31 d.

8.30 val. - gyventojų priėmimas;

9.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos;

13.00 val. - Tarybos 27 posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas;

2021 m. rugsėjo 1 d.

 Dalyvavimas rugsėjo 1-osios šventėje Lazdijų rajono ugdymo įstaigose;

14.00 val. - susitikimas su "Orlean Lietuva" vadovais dėl bendradarbiavimo įsigijus Mockavos terminalą;

15.00 val. - pasitarimas dėl biudžeto;

2021 m. rugsėjo 2 d. (ketvirtadienis)

LR Prezidento Gitano Nausėdos,pirmosios ponios Dianos Nausėdienės ir Prezidento patarėjų priėmimas Lazdijų raj. savivaldybėje;

Merės A. Miškinienės darbotvarkė gali keistis.

2021 m. rugsėjo 3 d. (penktadienis)

8.15 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

9.40 val. - ARPT visuotinis dalyvių susirinkimas;

10.00 val. - susitikimas su futbolo federacijos vadovu;

13.00 val. - Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas;

2021 m. rugsėjo 4 d. (šeštadienis)

Dalyvavimas "Žuvies virimo čempionate" . (Rusnė)

2021 m. rugsėjo 5 d. (sekmadienis)

Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai. (Krikštonių km.)

2021 m. rugsėjo 6 d. (pirmadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - pasitarimas dėl gatvių lentelių;

11.00 val. - nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

15.00 val. - pasitarimas dėl renginio "Metų ūkis";

2021 m. rugsėjo 7 d. (antradienis)

Dalyvavimas regionų forume Prezidentūroje; (Vilnius)

2021 m. rugsėjo 8 d. (trečiadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

8.30 val. - pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. - pasitarimas su m/d "Kregždutė"  vadove;

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene;

13.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. rugsėjo 9 d. (ketvirtadienis)

LSA narių atstovų suvažiavimas; (Ukmergės raj.)

2021 m. rugsėjo 10 d. (penktadienis)

9.00 val. - žurnalistų ir asociacijų atstovų išleidimas į kelionę Pasienio zona - "Jotva"

9.30 val. - pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

10.00 val. - Tarybos posėdis; 

2021 m. rugsėjo 13 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais;

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

11.00 val. - nuotolinis savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

021 m. rugsėjo 14 d. (antradienis)

Dalyvavimas kokybiško maisto šventėje.  ( M.K. Čiurlionio g. 84, Vilnius )

Merės A. Miškinienės darbotvarkė gali keistis.

2021 m. rugsėjo 15 d. (trečiadienis)

8.30 val. - pasitarimas su "Židnio" vadovu;

9.00 val. - pasitarimas su Jaunimo reikalų koordinatore;

10.30 val. - pasitarimas su administracijos direktore;

13.00 val. - pasitarimas dėl "Verslo sparnai" renginio;

14.00 val. - pasitarimas dėl renginių;

15.00 val. - vykstame į Būdviečio laisvalaikio salę (apžiūrėti pradėtų darbų eigos);

2021 m. rugsėjo 16 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

10.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 m. rugsėjo 17 d. (penktadienis)

8.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

9.40 val. - pasitarimas su Jaunimo reikalų koordinatore;

11.00 val. - dalyvavimas Teatralizuota mugė "Lazdijų ruduo 2021";

21.00 val. - naujos kultūrinės erdvės jaunimui Krosnos kultūros namuose atidarymas.

2021 rugsėjo 20 d. (pirmadienis): 

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas;

11.00 val. – savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas;

12.00 val. – gyventojų priėmimas;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

2021 rugsėjo 21 d. (antradienis): 

9.00 val. – gyventojų priėmimas;

11.00 val. - pasitarimas dėl sporto centro;

13.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene;

14.00 val. - darbas su dokumentais;

2021 rugsėjo 22 d. (trečiadienis): 

10.00 val. - dalyvavimas  "III amžiaus universiteto mokslo metų pradžios šventėje"

12.00 val. -- dalyvavimas renginyje " "Jei matomas - esu saugus"

13.00 val. - darbas su dokumentais; 

2021 rugsėjo 23 d. (ketvirtadienis): 

8.00 val. - darbas su dokumentais;

9.00 val. - vadovų pasitarimas;

11.00 val. - pasitarimas su Lazdijų policijos viršininku;

12.00 val. – dalyvavimas žygio, skirto paminėti Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, išlydėtuvėse;

13.00 val. - darbas su dokumentais. 

2021 rugsėjo 24 d. (penktadienis): 

8.00 val.  – įgyvendinamų projektų apžiūra;

16.00 val. – dalyvavimas kultūros paveldo edukaciniame renginyje „Pažink kultūros paveldą jotvingių žemėse“.

Rugsėjo 28 d. (antradienis): 

10.00 val. – dalyvavimas Lazdijų socialinių paslaugų vaikų dienos centro atidaryme;

13.00 val. – darbas su dokumentais.  

Rugsėjo 29 d. (trečiadienis): 

10.00 val. – dalyvavimas Švietimo įstaigų vadovų pasitarime;

13.00 val. – susitikimas su VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriumi Valdu Kaubre;

14.00 val. – susitikimas su „Marimotors Racing“ atstovais;

15.00 val. – aktualijų aptarimas su Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktore R. Rudiene.

Rugsėjo 30 d. (ketvirtadienis): 

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas;

13.00 val. – susitikimas Lietuvos Respublikos Seime.

Spalio 1 d. (penktadienis): 

9.00 val. – aktualijų aptarimas su Lazdijų kultūros centro vadovu;

10.00 val. – darbas su dokumentais;

12.00 val. – dalyvavimas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtame renginyje „Senjorų kavinė“;

13.00 val. – Susitikimas su Užimtumo tarnybos Lazdijų skyriaus vadove Renata Jančiauskiene ir Kauno klientų aptarnavimo departamento direktoriumi Tautvydu Bielozarevičiumi.

Spalio 4 (pirmadienis): 

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas;

11.00 val. – savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas;

10.00 val. – pasitarimas dėl sveikatos srities aktualijų;

14.00 val. – dalyvavimas Tarptautinei mokytojų dienai skirtoje šventėje.

Spalio 6 (trečiadienis): 

Darbas su dokumentais. 

Spalio 7 (ketvirtadienis): 

11.00 val. – dalyvavimas Alytaus regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime;

16.00 val. – dalyvavimas Jaunimo reikalų tarybos posėdyje.

Spalio 8 diena (penktadienis):

Dalyvavimas konferencijoje "Moters Vizija"nuotoliniu būdu;

Dalyvavimas nuotoliniame susitikime su Kauno teritorinių ligonių kasų atstovais dėl Lazdijų r. savivaldybės gyventojams teikiamų  sveikatos priežiūros paslaugų apžvalgos ir galimų  pokyčių formuojant Kauno regiono įstaigų tinklą.

Spalio 11 diena (pirmadienis)

Susitikimas LR Seime

Spalio 12 diena (antradienis)

8.00 val. - savivaldybės vadovų pasitarimas;

9.30 val. - gyvetojos priėmimas;

10.00 val - susitikimas su Lazdijų M. Gustaičio mokyklos direktore J. Mozeriene;

10.30 val. - dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto nuotoliniame posėdyje;

13.30 val. - susitikimas su Lazdijų Kultūros centro vadovu Arūnu Sejeta.

Spalio 13 diena (trečiadienis)

Dalyvavimas mokymuose "Mokymo(si) lyderis"

Spalio 14 diena (ketvirtadienis): 

Susitikimas LR Seime.

Spalio 15 diena (penktadienis):

Dalyvavimas Vidaus Reikalų Ministerijos organizuotame susitikime/diskusijoje "Savivaldybių vaidmuo valdant migracijos krizę"

Splalio 18 diena (pirmadienis):

8.30 val. - savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. - savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

15.30 val. - susitikimas dėl Seirijuose įgyvendinamo projekto, kuriam skirtos dalyvaujamojo biudžeto lėšos.

Spalio 19 (antradienis): 

9.00 val. - pasitarimas komunikacijos klausimais;

13.00 val. - susitikimas su Valstybės sienos apsaugos vadu generolu Rustamu Liubajevu;

17.00 val. - dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamuose "Auksinės Krivūlės" apdovanojimuose.

Spalio 20 (trečiadienis):

Darbas su dokumentais.

Spalio 21 (ketvirtadienis):

Darbas su dokumentais.

Spalio 22 (penktadienis): 

8.30 val. - veiklos aktualijų aptarimas su Turizmo informacinio centro vadovu M. Sabaliausku;

9.00 val. - veiklos aktualijų aptarimas su Lazdijš rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininku M. Varneliu;

13.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Spalio 25 d. (pirmadienis) - spalio 28 d. (ketvirtadienis): 

Dalyvavimas Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso 41-ojoje sesijoje. Strasbūras, Prancūzija.

Lapkričio 8 d. (pirmadienis) 

9.00 val. - savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. - savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas;

12.00 val. - gyventojų priėmimas;

13.00 val. - darbas su dokumentais.

Lapkričio 9 d. (antradienis)

8.00 val. – susitikimas dėl muziejaus veiklos;

8.30 val. – gyventojo priėmimas;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. – dalyvavimas laidotuvėse Šv. Onos bažnyčioje;

13.30 val. – darbas su dokumentais.

Lapkričio 10 d. (trečiadienis)

9.00 val. – dalyvavimas Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje;

10.00 val. – pasitarimas dėl hipodromo veiklų;

11.00 val. – pasitarimas dėl sveikatos įstaigos pertvarkos;

13.00 val. – darbas su dokumentais;

15.00 val. – interviu informacinei LNK televizijos pokalbių laidai „Labas vakaras, Lietuva“;

15.30 val. – ūkininkų šventės aptarimas.

Lapkričio 11 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas;

9.00 val. – socialinių paslaugų veiklos aktualijų aptarimas;

11.00 val. – darbas su dokumentais.

Lapkričio 12 d. (penktadienis)

8.00 val. – Darbas su dokumentais.

Lapkričio 15 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – Metelių bažnyčios klausimų aptarimas;

13.00 val. – susitikimas dėl bibliotekos aktualijų;

15.00 val. – susitikimas dėl gydymo įstaigų pertvarkos.

Lapkričio 16 d. (antradienis)

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. – ūkininkų šventės aptarimas;

11.00 val. – susitikimas dėl gydymo įstaigų pertvarkos;

12.00 val. – susitikimas su Metelių klebonu;

14.00 val. – pokalbis su Renata Dromantaite;

16.00 val. – mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo stiprinimo planuojamų pakeitimų aptarimas.

Lapkričio 17 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – sprendimo projektų, teikiamų svarstyti 29 Tarybos posėdžiui, aptarimas su savivaldybės vadovybe;

11.30 val. – nuotolinis susitikimas dėl biudžeto 2021 metams pakeitimų;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Lapkričio 18 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – darbas su dokumentais;

15.00 val. – sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis;

16.00 val. – dalyvavimas J. Vanago knygos „Pliateriai" pristatyme. (A. Mickevičiaus g.10 Vilnius)

Lapkričio 19 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

14.30 val. – biudžeto, turto ir investicijų komiteto posėdis;

15.00 val. – švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komiteto posėdis.

Lapkričio 22 d. (pirmadienis)

8.15 val. – susitikimas dėl Aštriosios Kirsnos mokyklos aktualijų;

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – susitikimas su Dalia Matukiene dėl trumpų grandinių principo maitinimo įstaigose.

Lapkričio 23 d. (antradienis)

8.00 val. – gyventojo priėmimas;

9.00 val. – A. Andrulionio premijos laimėtojo Algimanto Mikelionio pagerbimas Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje;

10.00 val. – susitikimas su Zina Barkauskiene dėl Būdviečio laisvalaikio salės aktualijų;

11.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.30 val. – susitikimas su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovais.

Lapkričio 24 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, Lazdijų rajono savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas;

11.30 val. – darbas su dokumentais;

13.00 val. – dalyvavimas nuotoliniame Vilniaus regiono pasitarime;

14.00 val. – sveikatos reformos eigos aptarimas su Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerijos atstovais.

Lapkričio 25 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

9.00 val. – darbas su dokumentais;

16.00 val. – susitikimas su bendrijos „Viltis“ pirmininke Egle Lepeškiene.

Lapkričio 26 d. (penktadienis)

9.00 val. – susitikimas dėl „e-piniginės“ diegimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir Veisiejų Sigito Gedos gimnazijų valgyklose;

11.00 val. – nuotraukų konkurso „Mažasis ūkininkas“ nugalėtojo pasveikinimas;

12.00 val. – pasiruošimas 9-osios Tarybos 29 posėdžiui;

13.00 val. – nuotolinis 9-osios Tarybos 29 posėdis.

Lapkričio 29 d. (pirmadienis)

8.15 val. – vyksta į Adolfo Ramanausko – Vanago gimtinę paminėti jo mirties metinių;

10.00 val. – susitikimas su Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto atstovais dėl Veisiejų turgavietės;

12.00 val. – gyventojo priėmimas;

13.00 val. – dalyvavimas Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje.

Lapkričio 30 d. (antradienis)

8.30 val. – susitikimas su  Lazdijų dekanato ir parapijos „Carito“ skyriaus vadove Onute Juodkiene;

10.00 val. – pasitarimas dėl padėkos vakaro „Verslo sparnai“ Lazdijų Kultūros centre;

14.00 val. – eglutės puošimas Adolfo Ramanausko – Vanago aikštėje;

15.00 val. – nuotolinė savivaldybių jaunimo reikalų tarybos konsultacija.

Gruodžio 1 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – susitikimas su gyventoju;

10.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos Valdybos posėdis;

11.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos Tarybos posėdis;

14.00 val. – dalyvavimas konferencijoje;

16.00 val. – kalėdinės eglės puošimas savivaldybėje.

Gruodžio 2 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – susitikimas su „Investuok Lietuvoje“ atstovais;

13.00 val. – susitikimas su gyventoju;

14.00 val. – darbas su dokumentais.

Gruodžio 3 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

12.00 val. – dalyvauja Metelių parapijos bažnyčioje vykstančiame renginyje, skirtame Neįgaliųjų dienai bei artėjančioms Kalėdoms paminėti.

14.00 val. – darbas su dokumentais.

Gruodžio 6 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

16.00 val. – nuotolinis susitikimas-pristatymas dėl verslo galimybių jaunimui.

Gruodžio 7 d. (antradienis)

9.00 val. – susitikimas su Lina Pileckiene dėl Kučiūnų bibliotekos;

10.00 val. – susitikimas su asociacijos „Onkologinė savigalba Lazdijuose“ vadove Dale Pupininkaite;

11.00 val. – Vilniaus regiono pasitarimas;

14.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl ligoninės reformos su viešosios įstaigos Lazdijų ligoninės, Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir visuomenės sveikatos biuro atstovais.

Gruodžio 8 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – susitikimas su Dzūkijos regiono portalo „Dzūkijos veidas“ atstovu;

10.30 val. – gyventojo priėmimas;

11.00 val. – darbas su dokumentais.

Gruodžio 9 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – darbas su dokumentais.

Gruodžio 10 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – nuotolinis renginys „Lygiausios savivaldybės apdovanojimai“;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Gruodžio 13 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – susitikimas dėl ligoninės reformos.

Gruodžio 14 d. (antradienis)

8.00 val. – išvykusi į „Išplėstinį Lietuvos Savivaldybių asociacijos" posėdį (T. Vrublevskio g. 6, Vilnius).

Gruodžio 15 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

8.45 val. – interviu Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos žinių laidai „Panorama“;

14.00 val. – Kalėdinio sveikinimo filmavimas;

16.00 val. – 30 Tarybos posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas su savivaldybės vadovybe.

Gruodžio 16 d. (ketvirtadienis)

8.15 val. – Kalėdinio sveikinimo filmavimas;

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Veisiejų Technologijos ir Verslo mokyklos patalpų apžiūra;

12.30 val. – susitikimas su Vytautu Žukausku dėl Plenero paveikslų;

15.00 val. – išvyksta į Lietuvos Respublikos Seimą.

Gruodžio 17 d. (penktadienis)

9.30 val. – dalyvauja Alytaus regiono plėtros tarybos Visuotiniame dalyvių (merų) susirinkime;

12.00 val. – susitikimas su Būdviečio klebonu;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Gruodžio 20 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.30 val. – vyksta pasveikinti gyventojo, kuriam sueina 100 metų;

12.30 val. – susitikimas su Egle Lepeškiene dėl socialinių projektų;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – 30 Tarybos posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas su savivaldybės vadovybe.

Gruodžio 21 d. (antradienis)

8.00 val. – gyventojo priėmimas;

8.45 val. – susitikimas su Alytaus kolegijos direktoriumi Sigitu Naruševičiumi;

9.30 val. – susitikimas su mokyklos-darželio „Vyturėlio" direktore ir auklėtiniais;

10.00 val. – pirmininkauja savivaldybės Strateginio planavimo komisijos posėdyje;

11.00 val. – gyventojo priėmimas;

12.00 val. – darbas su dokumentais;

15.00 val. – dalyvauja Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto vaikų dienos centro atidaryme (Ateities g. 6, Veisiejai).

Gruodžio 22 d. (trečiadienis)

8.30 val. – šventinis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų ir įstaigų vadovų pasveikinimas;

10.00 val. – dalyvauja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, Lazdijų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir turizmo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarime;

14.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Gruodžio 23 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – darbas su dokumentais.

Gruodžio 27 d. (pirmadienis)

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – susitikimas su Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktore;

11.00 val. – gyventojo priėmimas;

13.00 val. – susitikimas su Tadu Zdanavičiumi;

14.00 val. – darbas su dokumentais.

Gruodžio 28 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

11.00 val. – pasitarimas dėl Laisvės kovų muziejaus atidarymo;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Gruodžio 29 d. (trečiadienis)

8.00 val. – pasiruošimas 9-osios Tarybos 30 posėdžiui;

9.00 val. – susitikimas su Policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla;

10.00 val. – dalyvauja 9-osios Tarybos 30 posėdyje;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Gruodžio 30 d. (ketvirtadienis)

Kasmetinės atostogos

Gruodžio 31 d. (penktadienis)

Kasmetinės atostogos

2022 m. Sausio 3 d. (pirmadienis)

Kasmetinės atostogos

Sausio 4 d. (antradienis)

Kasmetinės atostogos

Sausio 5 d. (trečiadienis)

Kasmetinės atostogos

Sausio 6 d. (ketvirtadienis)

Kasmetinės atostogos

Sausio 7 d. (penktadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

13.00 val. – susitikimas su Vladimiru Jelisejevu;

14.00 val. – darbas su dokumentais.

Sausio 10 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Sausio 11 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – gyventojo priėmimas;

11.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – susitikimas su Nagliu Narausku;

15.00 val. – darbas su dokumentais.

Sausio 12 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – išvykusi į Lietuvos Respublikos Seimą.

Sausio 13 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

11.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

13.00 val. – darbas su dokumentais;

16.00 val. – dalyvauja Laisvės kovų muziejaus atidaryme.

Sausio 14 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.30 val. – nuotolinė diskusija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto;

13.00 val. – biudžeto 2022 metams aptarimas.

Sausio 17 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – darbas su dokumentais;

16.00 val. – dalyvauja Antikorupcijos komisijos posėdyje.

Sausio 18 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. – darbas su dokumentais;

16.00 val. – dalyvauja renginyje, skirtame Lazdijų meno mokyklos direktorei Renatai Mockevičienei atminti.

Sausio 19 d. (trečiadienis)

8.00 val. – susitikimas su UAB „Lazdijų šilumos tinklų" direktoriumi Remigijum Aleksandru Viniarsku;

9.00 val. – darbas su dokumentais.

Sausio 20 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

11.00 val. – dalyvauja Veisiejų gaisrinės patalpų atidaryme;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Sausio 21 d. (penktadienis)

8.00 val. – išvykusi į Lietuvos Respublikos Seimą.

Sausio 24 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.30 val. – susitikimas su Lazdijų Turizmo Informacinio centro vadovu Mantu Sabaliausku;

12.00 val. – susitikimas su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktore Jurgita Mozeriene;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – darbas su dokumentais.

Sausio 25 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

15.00 val. – dalyvauja Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos konsultacijoje.

Sausio 26 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

13.00 val. – dalyvauja susitikime Lietuvos Respublikos Seime.

Sausio 27 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – dalyvauja tarptautinėje Holokausto aukų atminimo dienos minėjime „MES PRISIMENAME“;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

11.00 val. – darbas su dokumentais.

Sausio 28 d. (penktadienis)

Kasmetinės atostogos.

Sausio 31 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – darbas su dokumentais;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – pasitarimas dėl 31 Tarybos posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimo su savivaldybės vadovybe.

Vasario 1 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – susitikimas su Vytautu Žukausku ir Veisiejų seniūnu Zenonu Sabaliausku;

11.00 val. – pirmininkauja nuotoliniame Strateginio planavimo komisijos posėdyje;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

16.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje.

Vasario 2 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

13.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų metinis vertinimas.

Vasario 3 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – darbas su dokumentais;

11.30 val. – dalyvauja Kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komiteto posėdyje;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Vasario 4 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais.

Vasario 7 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.30 val. – susitikimas su Algiu Dapkūnu melioracijos klausimais;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų metinis vertinimas;

15.30 val. – darbas su dokumentais.

Vasario 8 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų metinis vertinimas;

12.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Lietuvos savivaldybių asociacijos pasitarime;

14.30 val. – darbas su dokumentais.

Vasario 9 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų metinis vertinimas;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Vasario 10 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų metinis vertinimas;

13.00 val. – darbas su dokumentais – pasirengimas tarybos posėdžiui.

Vasario 11 d. (penktadienis)

8.30 val. – interviu naujienų portalui „Delfi“;

9.00 val. – pasiruošimas nuotoliniam 9-osios Tarybos 31 posėdžiui;

13.00 val. – dalyvauja nuotoliniame 9-osios Tarybos 31 posėdyje.

Vasario 14 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – darbas su dokumentais.

Vasario 15 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

13.30 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – susitikimas su Jolita Bakšaite dėl Turizmo Informacinio centro aktualijų;

14.30 val. – darbas su dokumentais.

Vasario 16 d. (trečiadienis)

11.00 val. – dalyvauja Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose.

Vasario 17 d. (ketvirtadienis)

Kasmetinės atostogos.

Vasario 18 d. (penktadienis)

Kasmetinės atostogos.

Vasario 21 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

12.00 val. – interviu studijoje „Dzūkijos veidas“;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Vasario 22 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. – susitikimas su Alvydu Riškevičiumi dėl Mikniškių vandens bokšto;

11.00 val. – susitikimas su Karaliaus Mindaugo husarų bataliono Štabo viršininku – majoru Linu Rakicku ir S5 skyriaus viršininku vyr. leitenantu Tomu Malinsku;

15.30 val. – pasitarimas dėl svarbių 2022 metų renginių organizavimo.

Vasario 23 d. (trečiadienis)

Nedarbingumas.

Vasario 24 d. (ketvirtadienis)

Nedarbingumas.

Vasario 25 d. (penktadienis)

Nedarbingumas.

Vasario 28 d. (pirmadienis)

Nedarbingumas.

Kovo 1 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. – susitikimas su Sauliumi Zybartu dėl bendradarbiavimo ugdymo kontekste;

13.00 val. – darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Kovo 2 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais, pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

13.00 val. – dalyvauja  nuotoliniame 9-osios Tarybos 32-ame posėdyje.

Kovo 3 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Kovo 4 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – išvykusi į Lietuvos Respublikos Seimą.

Kovo 7 d. (pirmadienis)

8.15 val. – Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo 104-ųjų metinių paminėjimas;

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

9.00 val. – dalyvauja nuotoliniame 9-osios rajono savivaldybės Tarybos susirinkime;

11.00 val. – susitikimas su Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadu – plk. ltn. Linu Sadausku ir vyr. puskarininkiu – srž. mjr. Virginijum Večerkausku;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.30 val. – susitikimas su Vladimiru Jelisejevu dėl ligoninės aktualijų.

Kovo 8 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. – susitikimas su Jolita Bakšaite dėl Turizmo informacinio centro aktualijų;

11.00 val. – susitikimas su Vizdgailų kaimo bendruomenės komiteto vadove Dovile Zilinkiene;

13.00 val. – darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

15.15 val. – dalyvauja nuotoliniame pasitarime dėl ukrainiečių sveikatos priežiūros organizavimo.

Kovo 9 d. (trečiadienis)

8.00 val. – pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

9.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Alytaus regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime;

10.00 val. – gyventojo priėmimas;

13.00 val. – susitikimas su „Marimotors Racing“ atstovais dėl bendrų projektų;

15.00 val. – dalyvauja  nuotoliniame 9-osios Tarybos 33-ame posėdyje.

Kovo 10 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.00 val. – nuotolinis pasitarimas dėl Ukrainos piliečių apgyvendinimo ir kitų susijusių klausimų;

12.00 val. – dalyvauja Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Veisiejuose;

14.00 val. – darbas su dokumentais.

Kovo 14 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – susitikimas su Turizmo informacijos centro darbuotojais.

Kovo 15 d. (antradienis)

8.15 val. – gyventojo priėmimas;

9.00 val. – pasitarimas dėl Tarybos 34 posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimo su savivaldybės vadovybe;

11.00 val. – susitikimas su Lietuvos regbio federacijos atstovais dėl bendradarbiavimo sporto klausimais;

13.00 val. – susitikimas dėl hipodromo aktualijų;

14.00 val. – parapijų lankymas.

Kovo 16 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Kovo 17 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – nuotolinis pasitarimas dėl asmenų, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką apgyvendinimo ir kitų susijusių klausimų;

13.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komiteto posėdyje;

16.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komiteto posėdyje.

Kovo 18 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais – sprendimų, kurie bus svarstomi 2022-03-25 savivaldybės 34 Tarybos posėdyje peržiūra ir pasirašymas.

Kovo 21 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

13.00 val. – dalyvauja nuotoliniame pasitarime dėl ukrainiečių apgyvendinimo savivaldybėse organizavimo procesų;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – pasitarimas dėl mero ir tarybos veiklos ataskaitos.

Kovo 22 d. (antradienis)

8.15 val. – pasitarimas dėl numatomų renginių organizavimo;

9.00 val. – susitikimas dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia vystymo plano koncepcinių sprendinių pristatymo;

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

13.00 val. – pasitarimas dėl sveikatos priežiūros srities veiklos aktualijų;

15.00 val. – dalyvauja nuotoliniame pasitarime dėl ukrainiečių sveikatos priežiūros ir specialistų įdarbinimo.

Kovo 23 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasitarimas dėl šeimos centro perdavimo;

10.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais;

13.00 val. – susitikimas su kariškiais dėl numatomų pratybų ir bendradarbiavimo;

15.00 val. – dalyvauja nuotoliniame posėdyje dėl aktualijų Ukrainoje.

Kovo 24 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – nuotolinis pasitarimas dėl asmenų, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką apgyvendinimo ir kitų susijusių klausimų;

13.00 val. – pasitarimas dėl kompetencijų pasiskirstymo aktualiais Ukrainos klausimais;

14.00 val. – darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Kovo 25 d. (penktadienis)

8.30 val. – susitikimas su Dariumi Liaukevičiumi dėl sporto centro aktualijų;

9.00 val. – pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

12.00 val. – dalyvauja Punsko „AUŠROS“ leidyklos leidinių pristatyme Lazdijų viešoje bibliotekoje;

14.00 val. – dalyvauja nuotoliniame 9-osios Tarybos 34 posėdyje.

Kovo 28 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – pasitarimas dėl planuojamos miesto šventės;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje.

Kovo 29 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. – dalyvauja nuotolinėje Europos Tarybos Gerojo valdymo ir ekspertizių centro organizuojamoje konferencijoje situacijai Ukrainoje aptarti;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

15.00 val. – dalyvauja pasitarime dėl sveikatos priežiūros reformos.

Kovo 30 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

11.00 val. – susitikimas su Profesinio mokymo centro „Žirmūnai" direktoriumi Sauliumi Zybartu;

13.00 val – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Kovo 31 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais;

10.00 val. – nuotolinis pasitarimas dėl asmenų, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką apgyvendinimo ir kitų susijusių klausimų;

12.00 val. – dalyvauja „Literatūriniuose pietuose su krašto kūrėjais. Pavasaris" Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje;

14.00 val. – Lietuvos Savivaldybių Asociacijos Valdybos posėdis.

Balandžio 1 d. (penktadienis)

8.30 val. – susitikimas su naująja Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direkore;

10.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės 2021 m. veiklos ataskaitos pristatyme visuomenei;

13.00 val. – nuotolinis Tarybos 35 posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas su savivaldybės vadovybe.

Balandžio 4 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

12.00 val. – dalyvauja kanauninko V. Prajaros laidotuvių Šv. Mišiose Kristaus Atsimainymo parapijos bažnyčioje Meteliuose.

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – susitikimas dėl savivaldybėje planuojamų pokyčių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos kontekste.

Balandžio 5 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

11.00 val. – gyventojo priėmimas;

12.30 val. – dalyvauja nuotoliniame Kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komiteto posėdyje;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

15.00 val. – susitikimas dėl savivaldybėje planuojamų pokyčių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos.

Balandžio 6 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.00 val. – dalyvauja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, Lazdijų rajono savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarime;

14.00 val. – susitikimas su rašytoja Zuzana Urbonaite;

15.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Kontrolės komiteto posėdyje;

16.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje.

Balandžio 7 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – dalyvauja V-ojoje Lietuvos Kaimo Parlamento sesijoje. (Bistrampolio dvaras, Bistrampolio g. 1, Kučių k., Panevėžio r.)

Balandžio 8 d. (penktadienis)

8.15 val. – dalyvauja susitikime dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos;

10.00 val. – darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Balandžio 11 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.30 val. – susitikimas su Jūrate Paciukoniene dėl Laisvės kovoms įamžinti darbo grupės veiklos aptarimo;

13.30 val. – dalyvauja nuotoliniame Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos posėdyje;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

16.00 val. – darbas su dokumentais.

Balandžio 12 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais, pasirengimas Tarybos posėdžiui.

Balandžio 13 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

9.00 val. – susitikimas dėl Metelių regioninio parko aktualijų;

10.00 val. – susitikimas su Onkologinės savigalbos atstovu Kęstučiu Žaliu;

13.00 val. – susitikimas su Kęstu Pilecku dėl Kalniškės minėjimo aktualijų;

14.00 val. – darbas su dokumentais.

Balandžio 14 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.00 val. – dalyvauja 9-osios tarybos 35 posėdyje;

14.00 val. – darbas su dokumentais.

Balandžio 15 d. (penktadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

11.30 val. – dalyvauja nuotoliniame Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos posėdyje;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Balandžio 19 d. (pirmadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.30 val. – dalyvauja renginyje prieš 70 metų Bilvyčių kaime, Būdviečio seniūnijoje žuvusiems partizanams pagerbti;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Balandžio 20 d. (trečiadienis)

8.00 val. – dalyvauja Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų XXVIII-ąjame suvažiavime Vilniuje.

Balandžio 21 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.00 val. – nuotolinis pasitarimas dėl asmenų, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką apgyvendinimo ir kitų susijusių klausimų;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Balandžio 22 d. (penktadienis)

8.00 val. – pasiruošimas Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro vizitui Lazdijų rajone;

10.00 val. – susitikimas su Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministru ir jo komanda;

16.00 val. – dalyvauja Veisiejų Šeimos dienos centro atidaryme.

Balandžio 25 d. (pirmadienis)

8.45 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – darbas su dokumentais.

Balandžio 26 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

10.00 val. – dalyvauja tradiciniame renginyje „Mero pusryčiai“;

14.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Balandžio 27 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – dalyvauja Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 35-ojo gimtadienio šventėje;

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

14.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje.

Balandžio 28 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – dalyvauja „Regionų ateities forumo 2022“ renginyje Kaune.

14.00 val. – pasiruošimas 9-osios Tarybos 36 posėdžiui;

15.00 val. – dalyvauja 9-osios Tarybos 36 posėdyje.

Balandžio 29 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

11.00 val. – susitikimas su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais dėl bendradarbiavimo nedarbo mažinimo ir užimtumo didinimo veiklų klausimais;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Gegužės 2 d. (pirmadienis)

8.15 val. – susitikimas su Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku Rimantu Bokmota ir Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovu Mariumi Varneliu;

8.45 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Gegužės 3 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais;

15.30 val. – susitikimas dėl mokyklų klasių komplektų pristatymo.

Gegužės 4 d. (trečiadienis)

8.15 val. – dalyvauja nuotoliniame Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje;

9.00 val. – dalyvauja Šv. Florijono dienos minėjimo renginyje;

13.30 val. – susitikimas su Onkologinės savigalbos vadovu dėl asociacijos aktualijų;

14.30 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Gegužės 5 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – pasitarimas su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktore;

11.00 val. – darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

16.00 val. – dalyvauja 2021m. patvirtintų Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą iškilmėse Vilniuje.

Gegužės 6 d. (penktadienis)

8.30 val. – gyventojo priėmimas;

11.30 val. – susitikimas su Kučiūnų Klebonu;

13.00 val. – darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Gegužės 9 d. (pirmadienis)

8.45 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – išvykusi į susitikimą Lietuvos Respublikos Seime;

14.00 val. – susitikimas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Vilniuje.

Gegužės 10 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

9.00 val. – pasitarimas dėl komunikacijos;

11.30 val. – susitikimai su savivaldybės įstaigų vadovais;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Gegužės 11 d. (trečiadienis)

8.15 val. – dalyvauja susitikime dėl Veisiejų Šeimos centro aktualijų;

11.00 val. – susitikimas su "Kuparėlio" kolektyvu Veisiejuose;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Gegužės 12 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – pasitarimas su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktore;

10.30 val. – išvykusi į susitikimą Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Gegužės 13 d. (penktadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Gegužės 16 d. (pirmadienis)

8.45 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – sprendimo projektų, teikiamų svarstyti 37 Tarybos posėdžiui, aptarimas su savivaldybės vadovybe.

Gegužės 17 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – dalyvauja savanorystės metams paminėti skirtame susitikime „Savanorystė Lazdijuose ir aplink“;

12.00 val. – dalyvauja renginyje, skirtame Lazdijų 425-ojo gimtadienio šventei paminėti;

14.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Gegužės 18 d. (trečiadienis)

8.00 val. – Išvykusi į Lietuvos savivaldybių asociacijos Valdybos posėdį Vilniuje.

Gegužės 19 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.00 val. – dalyvauja nuotolinėje konferencijoje „Žingsnis į ateitį – ką gali ŠVIETIMO LYDERYSTĖ?“.

Gegužės 20 d. (penktadienis)

8.30 val. – susitikimas su bendrijos "Viltis" vadove;

10.00 val. – dalyvauja Lietuvos policijos pėsčiųjų žygio renginyje;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Gegužės 23 d. (pirmadienis)

8.00 val. – susitikimas su Irina Gudebskiene;

9.00 val. – išvykusi į susitikimą Lietuvos Respublikos Seime.

Gegužės 24 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

9.00 val. – susitikimas su Vaiva Malinauskiene dėl Bibliotekos aktualijų;

10.00 val. – darbas su dokumentais.

Gegužės 25 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

9.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Alytaus regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime;

10.00 val. – susitikimas su Lazdijų rajono savivaldybės seniūnais, Valstybinės Mokesčių inspekcijos ir Užimtumo tarnybos atstovais;

13.00 val. – darbas su dokumentais;

15.00 val. – dalyvauja pasitarime dėl ligoninės aktualijų.

Gegužės 26 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

9.00 val. – dalyvauja 9-osios Tarybos 37 posėdyje;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Gegužės 27 d. (penktadienis)

Kasmetinės atostogos.

Gegužės 30 d. (pirmadienis)

Kasmetinės atostogos.

Gegužės 31 d. (antradienis)

Kasmetinės atostogos.

Birželio 1 d. (trečiadienis)

Kasmetinės atostogos.

Birželio 2 d. (ketvirtadienis)

Kasmetinės atostogos.

Birželio 3 d. (penktadienis)

Kasmetinės atostogos.

Birželio 6 d. (pirmadienis)

8.45 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – darbas su dokumentais;

11.30 val. – gyventojo priėmimas;

13.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdyje;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Birželio 7 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

11.00 val. – susitikimas su mokyklos-darželio „Kregždutės" 4 klasės mokiniais;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Birželio 8 d. (trečiadienis)

8.00 val. – 38 Tarybos posėdžiui teikiamų svarstyti sprendimų projektų aptarimas su savivaldybės vadovybe;

9.00 val. – dalyvauja renginyje „Mero pusryčiai";

14.00 val. – išvykusi į susitikimą Lietuvos Respublikos Seime.

Birželio 9 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

11.00 val. – susitikimas su Vilniaus Pramonės Prekybos ir Amatų Rūmų Verslo Vadovų klubo atstovais ir Lazdijų regiono Verslo Klubo atstovais;

14.00 val. – dalyvauja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, Lazdijų rajono savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui pasitarime;

16.00 val. – darbas su dokumentais.

Birželio 10 d. (penktadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Birželio 13 d. (pirmadienis)

08.45 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

11.15 val. – susitikimas su Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ auklėtinių mamytėmis;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – darbas su dokumentais.

Birželio 14 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

9.30 val. – gyventojo priėmimas;

10.00 val. – susitikimas dėl pašto veiklos regione;

12.00 val. – dalyvauja Gedulo ir vilties dienos minėjime;

15.00 val. – darbas su dokumentais.

Birželio 15 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

12.00 val. – susitikimas su Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ auklėtinių mamytėmis;

13.00 val. – gyventojų priėmimas;

15.00 val. – darbas su dokumentais.

Birželio 16 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – pasitarimas su administracijos direktore dėl savaitės aktualijų;

10.00 val. – dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje, kuriame J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda skaitys metinį pranešimą.

Birželio 17 d. (penktadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Birželio 20 d. (pirmadienis)

8.30 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Birželio 21 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – pasitarimas dėl numatomų renginių;

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Birželio 22 d. (trečiadienis)

8.00 val. – pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

13.00 val. – dalyvauja 9-osios Tarybos 38 posėdyje.

Birželio 23 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Birželio 27 d. (pirmadienis)

8.45 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – susitikimas su Vaiva Malinauskiene dėl bibliotekos aktualijų;

13.00 val. – dalyvauja nuotoliniame susitikime dėl Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos 2021 metais;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – darbas su dokumentais.

Birželio 28 d. (antradienis)

8.00 val. – dalyvauja Valstybės valdymo koordinavimo centro rengiamoje diskusijoje Litexpo parodų rūmuose, Vilniuje;

15.00 val. – darbas su dokumentais.

Birželio 29 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – darbas su dokumentais;

15.30 val. – dalyvauja nuotoliniame Jaunimo tarybos reikalų posėdyje.

Birželio 30 d. (ketvirtadienis)

8.30 val. – pasitarimas su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktore;

9.30 val. – dalyvauja nuotoliniame Alytaus regiono plėtros tarybos posdyje;

13.00 val. – švietimo aktualijų aptarimas;

15.00 val. – dalyvauja Lazdijų rajono globėjų piknike.

Liepos 1 d. (penktadienis)

8.00 val. – dalyvauja Jaunimo reikalų tarybos posėdyje;

9.30 val. – gyventojo priėmimas;

11.00 val. – darbas su dokumentais;

14.00 val. – aktualių Alytaus regiono klausimų aptarimas.

Liepos 4 d. (pirmadienis)

8.45 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – gyventojų priėmimas;

11.30 val. – dalyvauja nuotoliniame Alytaus regiono plėtros tarybos Visuotiniame dalyvių (merų) pasitarime;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – pasitarimas dėl Jaunimo metų apdovanojimų renginio.

Liepos 5 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

11.00 val. – gyventojo priėmimas;

13.00 val. – darbas su dokumentais.

Liepos 7 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais.

Liepos 8 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.30 val. – gyventojo priėmimas;

10.00 val. – susitikimas su Krosnos seniūnijos seniūne;

13.00 val. – susitikimas dėl Kultūros centro veiklos aktualijų;

14.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Liepos 11 d. (pirmadienis)

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

13.30 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Liepos 12 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Liepos 13 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

13.00 val. – gabių ir talentingų mokinių pietūs su Lazdijų rajono savivaldybės mere;

14.00 val. – dalyvauja Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados renginyje.

Liepos 14 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

11.00 val. – dalyvauja Finansų ministerijos renginyje Kaune;

15.00 val. – darbas su dokumentais.

Liepos 15 d. (penktadienis)

8.00 val. – dalyvauja susitikime dėl Lazdijų ligoninės aktualijų;

9.00 val. – vizitas į Būdviečio seniūniją.

Liepos 18 d. (pirmadienis)

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – savivaldybei pavaldžių įstaigų ir administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – darbas su dokumentais;

13.00 val. – gyventojų priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – dalyvauja nuotoliniame bendrame komitetų posėdyje.

Liepos 19 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.00 val. – susitikimas su Kapčiamiesčio seniūnu;

11.00 val. – darbas su dokumentais.

Liepos 20 d. (trečiadienis)

9.00 val. – išvykusi į Kapčiamiesčio seniūniją;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Liepos 21 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

11.00 val. – susitikimas su Socialinių paslaugų centro direktore Lina Saladuoniene;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Liepos 22 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Liepos 25 d. (pirmadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

11.00 val. – savaitės komunikacinio plano aptarimas;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Liepos 26 d. (antradienis)

8.00 val. – išvykusi į susitikimą su Aplinkos ministru Simonu Gentvilu;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Liepos 27 d. (trečiadienis)

8.00 val. – išvykusi į susitikimą Šeštokų seniūnijoje;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Liepos 28 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – išvykusi į susitikimą su Lietuvos savivaldybių asociacijos nariais Vilniuje dėl „Rail Baltica" eigos.

Liepos 29 d. (penktadienis)

8.00 val. – pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

10.00 val. – dalyvauja 9-osios Tarybos 39 posėdyje;

14.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugpjūčio 1 d. (pirmadienis)

Kasmetinės atostogos.

Rugpjūčio 2 d. (antradienis)

Kasmetinės atostogos.

Rugpjūčio 3 d. (trečiadienis)

Kasmetinės atostogos.

Rugpjūčio 4 d. (ketvirtadienis)

Kasmetinės atostogos.

Rugpjūčio 5 d. (penktadienis)

Kasmetinės atostogos.

Rugpjūčio 8 d. (pirmadienis)

Kasmetinės atostogos.

Rugpjūčio 9 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugpjūčio 10 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Rugpjūčio 11 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – išvykusi į susitikimą Lietuvos Respublikos Seime.

Rugpjūčio 12 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugpjūčio 16 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.00 val. – gyventojo priėmimas;

11.00 val. – išvykusi pasveikinti gyventojos 100 metų jubiliejaus proga;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugpjūčio 17 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas Noragėlių seniūnijoje;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Rugpjūčio 18 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Rugpjūčio 19 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – dalyvauja Vasaros Jaunimo stovyklos uždarymo šventėje;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugpjūčio 22 d. (pirmadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

8.45 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas.

Rugpjūčio 24 d. (trečiadienis)

Rugpjūčio 25 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Rugpjūčio 26 d. (penktadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Rugpjūčio 29 d. (pirmadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – dalyvauja Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencijoje „Kiek klusnumo yra tikybos mokytojo darbe?";

15.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugpjūčio 30 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, Lazdijų rajono savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas;

13.00 val. – darbas Seirijų seniūnijoje.

Rugpjūčio 31 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Centralizuoto vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas sistemos pristatyme;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugsėjo 1 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – dalyvauja Rugsėjo 1-osios šventės renginiuose;

14.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugsėjo 2 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – gyventojų priėmimas;

13.00 val. – dalyvauja Regioninių parkų 30-mečio šventėje Veisiejuose.

Rugsėjo 5 d. (pirmadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.00 val. – dalyvauja nuotoliniame savivaldybių merų ir administracijos direktorių susitikime su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugsėjo 6 d. (antradienis)

8.00 val. – gyventojų priėmimas;

11.00 val. – susitikimas su Valiumi Micevičiumi dėl Lazdijų autobusų stoties statybų eigos;

13.00 val. – gyventojos priėmimas;

14.00 val. – darbas su dokumentais.

Rugsėjo 7 d. (trečiadienis)

8.15 val. – gyventojo priėmimas;

10.00 val. – susitikimas su Oržyšo meru dėl bendrų projektų įgyvendinimo;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Rugsėjo 8 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotame ir kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija bei Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame Regionų forume, vykstančiame Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

Rugsėjo 9 d. (penktadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

9.00 val. – susitikimas su Vilkaviškio vyskupijos Lazdijų dekanato kunigais;

10.00 val. – pasiruošimas 9-osios Tarybos 40 posėdžiui;

14.00 val. – dalyvauja 9-osios Tarybos 40 posėdyje.

Rugsėjo 12 d. (pirmadienis)

Išvykusi į tarnybinę komandiruotę Maltos Respublikoje.

Rugsėjo 13 d. (antradienis)

Išvykusi į tarnybinę komandiruotę Maltos Respublikoje.

Rugsėjo 14 d. (trečiadienis)

Išvykusi į tarnybinę komandiruotę Maltos Respublikoje.

Rugsėjo 15 d. (ketvirtadienis)

Išvykusi į tarnybinę komandiruotę Maltos Respublikoje.

Rugsėjo 16 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – dalyvauja Europos judumo savaitės 2022 atidarymo renginyje;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugsėjo 19 d. (pirmadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

11.15 val. – gyventojų priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugsėjo 20 d. (antradienis)

8.00 val. – išvykusi į Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdį (T. Vrublevskio g. 6, Vilnius).

Rugsėjo 21 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.30 val. – gyventojų priėmimas;

13.00 val. – susitikimas su Vaiva Malinauskiene dėl bibliotekos aktualijų;

16.00 val. – dalyvauja jaunimo renginyje „Jaunystė.Judumas.Bendrystė."

Rugsėjo 22 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – dalyvauja Europos judumo savaitės baigiamąjame renginyje-žygyje „Judėk. Pažink. Atrask. LAZDIJAI“.

Rugsėjo 23 d. (penktadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.00 val. – gyventojo priėmimas;

11.30 val. – dalyvauja Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 20-mečiui skirtame partnerių bei bendražygių susitikime.

Rugsėjo 26 d. (pirmadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pasitarimas;

10.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės vadovų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų bei administracijos skyrių vedėjų pasitarimas;

13.00 val. – gyventojo priėmimas;

14.00 val. – savaitės komunikacijos plano aptarimas;

15.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas.

Rugsėjo 27 d. (antradienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

9.00 val. – pasiruošimas Tarybos posėdžiui;

13.00 val. – dalyvauja 9-osios Tarybos 41 posėdyje.

Rugsėjo 28 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

13.30 val. – gyventojų priėmimas;

15.00 val. – dalyvauja nuotoliniame pasitarime su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais, kurio metu bus pristatomi greitosios medicinos pagalbos reformos įgyvendinimo veiksmai.

Rugsėjo 29 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais;

10.00 val. – dalyvauja Šarūno rinktinės Mindaugo ir Juozapavičiaus tėvūnijų partizanų 71-ųjų žūties metinių paminėjime Bestraigiškės miške;

13.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

15.00 val. – dalyvauja nuotoliniame Alytaus regiono merų pasitarime.

Rugsėjo 30 d. (penktadienis)

8.00 val. – pasitarimas su patarėja;

10.00 val. – dalyvavimas Šv. Mišiose Angelų Sargų dienai paminėti;

13.00 val. – darbas su dokumnetais.

Spalio 3 d. (pirmadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

10.00 val. – dalyvauja Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžios šventėje;

12.00 val. – susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministru Linu Obcarsku;

15.00 val. – susitikimas su Kapčiamiesčio bendruomene.

Spalio 4 d. (antradienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

9.00 val. – gyventojo priėmimas;

10.00 val. – pasitarimas su patarėja;

13.00 val. – dalyvauja Tarptautinės mokytojų dienos šventėje Lazdijų kultūros centre.

Spalio 5 d. (trečiadienis)

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas;

13.00 val. – dalyvauja Seimo Sveikatos reikalų komiteto išvažiuojamąjame posėdyje į Alytaus apskrities sveikatos priežiūros įstaigas.

Informacija atnaujinta 2022-10-05 08:57