Lt
Pradžia

Naujienos

Lazdijų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba pritarė projekto „Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos diegimas SKAT veikloje“ finansavimo sutarties pasirašymui

Savivaldybių kontrolierių asociacija, pritarus visų Lietuvos savivaldybių kontrolieriams, tarp jų ir Lazdijų rajono savivaldybės kontrolieriui Arūnui Markūnui, 2020 metų gruodžio 22 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos (ADAIS) diegimas savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų (SKAT) veikloje“ (kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0043) finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis, skiriant iki 592 626,43 Eur. Projekto veikla – Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos (toliau – ADAIS) sukūrimas ir diegimas visose SKAT.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti SKAT atliekamų auditų ir su auditais susijusių veiklų kokybę, skaidrumą ir atskaitomybę, o uždavinys – kompiuterizuoti visose SKAT atliekamus audito procesus.

Projekto įgyvendinimo metu bus:

  • visų Lietuvos SKAT veikloje taikoma vieninga auditų dokumentavimo ir analizės informacinė sistema: sukurta vieninga sistema apimanti: finansinio, veiklos, atitikties auditų dokumentavimą, duomenų analizės įrankį ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos dokumentavimą; sukurtai sistemai atliktas testavimas, užtikrinant tinkamą naudojimą atliekamai veiklai ir atitikimą vartotojų poreikiams; sukurta sistema įdiegta visose SKAT.
  • Sukurtos sąlygos taikyti vieningą auditų dokumentavimo ir analizės informacinę sistemą visose Lietuvos SKAT: padidinta SKAT darbuotojų kompetencija audito vykdymo srityje (organizuoti mokymai, taikant vieningą sistemą); sukurtas pagalbinis įrankis vieningos sistemos tinkamai eksploatacijai bei naujai priimamų darbuotojų adaptavimui.

Įgyvendinus projektą, bus optimizuoti vykdomų auditų savivaldybių įstaigose ir įmonėse procesai, padidinta finansinių, veiklos, atitikties auditų kokybė ir rezultatyvumas. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga planuojama 2023 m. birželio 22 d.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Informacija atnaujinta 2021-01-22 11:26