Lt
Pradžia

Savivaldybės kontrolieriaus einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Organizuoti 2020 m. tarnybos veiklos plane numatytų ir priemonių vykdymą.

2 užduotis: Vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų ankstesniais metais auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

3 užduotis: Teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už Tarnybos 2019 metų veiklos plano vykdymą, patvirtinti Tarnybos 2021 metų veiklos planą.

4 užduotis: Organizuoti ir sudaryti sąlygas valstybės tarnautojams kelti kvalifikaciją.

Informacija atnaujinta 2020-08-06 14:22