Lt
Pradžia

Posėdžių darbotvarkė

 

Posėdžio numeris 20

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 20 posėdis

Posėdžio data 2021-01-15 10:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI 
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ SPRAGOS PANAIKINIMO 11722_34-645 K. Jasiulevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PROJEKTAMS IR JŲ DALINIO FINANSAVIMO 11724_34-642 A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 11726_34-641 J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 11738_34-643 J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11743_34-644 11744_Priedas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-169 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11746_34-646 J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę

Informacija atnaujinta 2021-01-11 08:06