Lt
Pradžia

Posėdžių darbotvarkė

 

Posėdžio numeris 27

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 27 posėdis

Posėdžio data 2021-09-10 10:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI:
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 27 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 12651_34-890 A. Miškinienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-639 „DĖL 2021 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12581_34-887 12582_BIUDZETAS_2021_DVS_v2 12583_Aiskinamojo rasto priedas_20210910 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO 12584_1. Del 2020 metu KFAR_20210816 12585_Konsoliduota BVA 2020_20210816 12586_Konsoliduotas FAR 2020_20210816 12587_Audito išvada A. Markūnas
 Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12590_34-881 K. Jasiulevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL KANDIDATO SIŪLYMO APDOVANOTI ŽENKLU „AUKSINĖS KRIVŪLĖS“ RITERIS 12591_34-882 12592_Riterio anketa Vanagienė 2021 K. Jasiulevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-782 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE 2021–2022 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 12593_34-874 D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO 12594_34-876 D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KELIO ŽENKLŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS SAUGOMOSE TERITORIJOSE PRIE VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ“ VEIKLAI 12598_1. pritarti zenklų keitimo projekt (spr. projekt) 12599_2 . Kelio zenklų kiekiu lentele“ (spr. pr. priedas) A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-644 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12605_34-877 A. Kimbirauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 12608_34-883 12609_Objektų sąrašas (suderintas) I. Adomynienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-693 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12610_34-884 12611_Objektų sąrašas_skaič. 2021_redakcija 003 I. Adomynienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ĮGYVENDINTO PROJEKTO „LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS LAZDIJUOSE, VYTAUTO G. 13, UGDYMO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS“ ATLIKTŲ PASTATŲ-MOKYKLŲ, ESANČIŲ LAZDIJUOSE, VYTAUTO G. 13, REMONTO DARBŲ VERČIŲ PERDAVIMO, PASTATŲ VERČIŲ PADIDINIMO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJAI 12612_34-868 J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 12619_34-866 12620_ilgalaikio turto sarasas 12621_trumpalaikio turto sarasas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 12626_34-865 12627_Priedas 2021 07 J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 12630_34-878 J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 12639_1.  KOMPIUTERIU PERDAVIMAS (NSA) J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 12641_1. TS (Mokyklinis autobusas) J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL 0,1687 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-3155-4899), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., LAZDIJŲ SEN., RUDAMINOJE, PILIAKALNIO G. 16, NUOMOS 12645_34-873 12646_Sklypo planas 12647_Sklypo rinkos vertė J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
19 DĖL LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS PATALPŲ IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 12649_34-889 J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
 
 
 

Informacija atnaujinta 2021-09-10 09:16