Lt
Pradžia

Posėdžių darbotvarkė

 

Posėdžio numeris 41

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 41 posėdis

Posėdžio data 2022-09-27 13:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI 
 
Eil.Nr. Registracijos data Registracijos numeris Sprendimo projekto pavadinimas Sprendimo projekto rengėjas Sprendimo projekto pranešėjas
1 2022-09-20 34-1234 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 5TS-956 „Dėl 2022 m. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Šarūnė Dumbliauskienė Šarūnė Dumbliauskienė
2 2022-09-20 34-1230 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Šarūnė Dumbliauskienė Šarūnė Dumbliauskienė
3 2022-09-20 34-1218 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“ Vidmantas Pilvinis Andrė Zenevičienė
4 2022-09-20 34-1223 Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projekte Vidmantas Pilvinis Andrė Zenevičienė
5 2022-09-20 34-1233 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-935 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Vaiva Čepononienė Andrė Zenevičienė
6 2022-09-20 34-1231 Dėl Lazdijų meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio nustatymo Auksė Stirbienė Dalius Mockevičius
7 2022-09-20 34-1235 Dėl lėšų skyrimo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms Auksė Stirbienė Dalius Mockevičius
8 2022-09-20 34-1232 Dėl lėšų skyrimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai Asta Zablackienė Dalius Mockevičius
9 2022-09-20 34-1228 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1400 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ Asta Zablackienė Dalius Mockevičius
10 2022-09-20 34-1225 Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Neringa Apolskienė Lina Saladuonienė
11 2022-09-20 34-1213 Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo  Rima Šukienė Vladimir Jelisejev
12 2022-09-20 34-1236 Dėl pritarimo kompiuterinio tomografo įsigijimui Rima Šukienė Vladimir Jelisejev
13 2022-09-20 34-1216 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 5TS-122 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, pirmininko skyrimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Rima Šukienė Rima Šukienė
14 2022-09-20 34-1214 Dėl maksimalaus socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams dydžio nustatymo Neringa Apolskienė Rima Šukienė
15 2022-09-20 34-1238 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 5TS-303 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Kristina Vigraitienė Rima Šukienė
16 2022-09-20 34-1224 Dėl vidutinių kietojo ar kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Violeta Strankauskienė Rima Šukienė
17 2022-09-20 34-1215 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-481 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Rima Šukienė Rima Šukienė
18 2022-09-20 34-1219 Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
19 2022-09-20 34-1222 Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
20 2022-09-20 34-1227 Dėl 75/100 dalies administracinio pastato, garažo, kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių ir dalies žemės sklypo, esančių Lazdijų r. sav., Krosnoje, Alytaus g. 47, pradinės pardavimo kainos Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
21 2022-09-20 34-1221 Dėl buto / patalpos-buto Nr. 1 su ūkinio pastato dalimi, esančių Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Būdviečio k., Liepų g. 2, pradinės pardavimo kainos Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
22 2022-09-20 34-1220 Dėl kitų inžinerinių statinių - lauko tualeto (unikalus Nr. 5996-3004-7072), esančio Lazdijų r. sav., Noragėlių sen., Krikštonių k., Jono Reitelaičio g. 1, nurašymo ir išregistravimo Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
23 2022-09-20 34-1226 Dėl statinių įtraukimo į apskaitą Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
24 2022-09-20 34-1217 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 5TS-1119 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto investavimo UAB „Lazdijų vanduo“ pakeitimo Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
25 2022-09-20 34-1237 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 5TS-39 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos komitetų“ pakeitimo Almantas Buckiūnas Kęstutis Jasiulevičius
26 2022-09-20 34-1229 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 5TS-412 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo” pakeitimo Kęstutis Jasiulevičius Kęstutis Jasiulevičius
27 2022-09-20 34-1239 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės atleidimo iš pareigų prieš terminą, praradus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimą Artūras Margelis Artūras Margelis
 

Informacija atnaujinta 2022-09-21 17:15