Lt
Pradžia

Posėdžių darbotvarkė

 

Posėdžio numeris 37

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 37 posėdis

Posėdžio data 2022-05-26 09:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
 
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 37 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 13668_34-1136 13669_03 Aiškinamasis raštas A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO JUOZUI MEGELINSKUI 13628_34-1133 13629_03 Aiškinamasis raštas D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE 2022–2023 MOKSLO METAMS NUSTATYMO 13630_34-1126 13631_02 Tarybos sprendimo projekto priedas_1 13632_02 Tarybos sprendimo projekto priedas_2 13633_02 Tarybos sprendimo projekto priedas_3 13634_03 Aiškinamasis raštas D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR ETATINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 13635_34-1128 13636_03 Aiškinamasis raštas_ D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO PROJEKTUOSE 13637_34-1130 13638_03 Aiškinamasis raštas_ A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ DIREKTORIAUS MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO 13639_34-1131 13640_03. Aiskinamasis rastas R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ DIREKTORIAUS MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO 13641_34-1125 13642_03. Aiskinamasis rastas R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 13643_34-1129 13644_02. Priedas 13645_03. Aiskinamasis rastas R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO JUOZUI VITUI ADOMYNUI GAISRO NUOSTOLIAMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI 13646_34-1123 13649_03. Aiškinamasis raštas R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 13650_34-1127 13651_0.2. Aiškinamasis raštas R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-481 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 13652_34-1121 13653_03. Aiskinamasis rastas 13657_04. Lyginamasis variantas R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO PLANO PATVIRTINIMO 13654_34-1132 13655_02 Priedas_planas 13656_03 Aiškinamasis raštas_elektromobilių stotelės I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL UAB ,,LAZDIJŲ VANDUO“ BUITINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMO IR IŠVEŽIMO KAINOS NUSTATYMO 13658_34-1134 13659_03 Aiškinamasis raštas Nuotekų kaina I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 13660_34-1124 13661_02 Tarybos sprendimo priedas 13662_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 13663_34-1122 13664_03 Aiškinamasis raštas 13665_04 Lyginamasis variantas J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
16 DĖL LEIDIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATLIKTI KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ-TVOROS REKONSTRUKCIJĄ 13666_34-1135 13667_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
 

Informacija atnaujinta 2022-05-25 20:25