Lt
Pradžia

Posėdžių darbotvarkė

 

Posėdžio numeris 16

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 16 posėdis

Posėdžio data 2020-10-30 13:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 

 

POSĖDŽIO KLAUSIMAI 
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-362 „DĖL COVID-19 LIGOS SUKELTŲ PADARINIŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO MAŽINIMO TRUMPALAIKIŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   V. Pilvinis
 Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-393 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR SIŪLYMO ĮTRAUKTI Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 11283_34-539 V. Pilvinis
 Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS STEIGIMO 11285_34-542 V. Pilvinis
 Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJĄ 11286_34-540 V. Pilvinis
 Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO FUNKCINĖS TURIZMO ZONOS „JOTVINGIŲ KRAŠTAS – JATVINGIA“ SUKŪRIMO, PASIRAŠYMUI 11288_34-545 V. Pilvinis
 Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAZDIJŲ AUTOBUSŲ PARKAS" ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 11289_34-546 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL UAB „ALLORO“ ŽEMĖS MOKESČIO 11312_34-548 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ČESLOVAS IR KOMPANIJA“ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 11313_34-553 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ČESLOVAS IR KOMPANIJA“ ŽEMĖS MOKESČIO 11314_34-551 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 11315_34-555 D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 11316_34-554 D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR JO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11317_34-552 D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 11345_34-556 L. Stankevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ASMENŲ, GALINČIŲ GAUTI LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, VIETŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 11318_34-549 R. Šukienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-273 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   I. Adomynienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   I. Adomynienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   I. Adomynienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 11291_34-547 11292_Priedas Nr. 1 11293_Priedas Nr. 2 11294_Priedas Nr. 3 11295_Priedas Nr. 4 11296_Priedas Nr. 5 R. Vyšniauskas
 Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11300_34-541 11301_ANTIKORUPCINĖ PAŽYMA TAKSI Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11302_34-537 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11304_34-538 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-311 „DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ – TVORĄ (UNIKALUS NR. 4400-2825-6510) Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS“ PAKEITIMO 11307_34-544 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI 11319_34-550 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATŲ PAGRINDINES NAUDOJIMO PASKIRTIS IR JŲ PAVADINIMUS 11349_34-557 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ELŽBIETAI KAMORŪNIENEI 11309_34-543 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę

Informacija atnaujinta 2020-10-27 18:00