Lt
Pradžia

Posėdžių darbotvarkė

 

Posėdžio numeris 44

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 44 posėdis

Posėdžio data 2023-02-03 10:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI 
 
Eil.Nr. Registracijos data Registracijos numeris Sprendimo projekto pavadinimas Sprendimo projekto rengėjas Sprendimo projekto pranešėjas
1 2023-02-03 34-1354 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 44 posėdžio darbotvarkės pakeitimo Ausma Miškinienė Laima Jauniškienė
2 2023-01-27 34-1351 Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įsigijimo ir įrengimo bei einamųjų paslaugų įsigijimo namų ūkiuose, kuriuose už prieinamą kainą nėra užtikrinamos pakankamos interneto prieigos ir kalbinio ryšio paslaugos, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Indrė Adomynienė Indrė Adomynienė
3 2023-01-24 34-1348 Dėl viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro pareigybių skaičiaus ir etatinių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo Jūratė Jasiulevičienė Dalius Mockevičius
4 2023-01-27 34-1352 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo  Nr. 5TS-1400 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Rima Šukienė Karolina Berčiūnaitė
5 2023-01-27 34-1350 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Gediminas Giedraitis Gediminas Giedraitis
6 2023-01-26 34-1349 Dėl 2023 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo Šarūnė Dumbliauskienė Šarūnė Dumbliauskienė
7 2023-01-26 34-1346 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos Jolanta Čerkauskienė Gintautas Salatka
8 2023-01-24 34-1311 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 5TS-617 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Almantas Buckiūnas Kęstutis Jasiulevičius
9 2023-01-26 34-1347 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo Asta Zablackienė Dalius Mockevičius
10 2023-01-24 34-1320 Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Neringa Apolskienė Lina Saladuonienė
11 2023-01-24 34-1344 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Karolina Berčiūnaitė Karolina Berčiūnaitė
12 2023-01-24 34-1321 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2023 m. Užimtumo didinimo programos patvirtinimo Neringa Apolskienė Rima Šukienė
13 2023-01-24 34-1327 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams gaisro nuostoliams iš dalies kompensuoti Violeta Strankauskienė Rima Šukienė
14 2023-01-24 34-1343 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo Violeta Strankauskienė Rima Šukienė
15 2023-01-24 34-1342 Dėl lėšų skyrimo kelionės išlaidoms iš dalies kompensuoti  Violeta Strankauskienė Rima Šukienė
16 2023-01-24 34-1312 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Marius Valenta Laura Urbanskaitė
17 2023-01-24 34-1313 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 5TS-1112 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) indentifikavimo Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Audra Kimbirauskienė Laura Urbanskaitė
18 2023-01-24 34-1315 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-319 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Audra Kimbirauskienė Laura Urbanskaitė
19 2023-01-24 34-1319 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Marius Valenta Laura Urbanskaitė
20 2023-01-24 34-1317 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 5TS-887 „Dėl pasiūlymų dėl Lazdijų rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Marius Valenta Laura Urbanskaitė
21 2023-01-24 34-1314 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-961 „Dėl nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu deklaravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Rasa Milukaitė Indrė Adomynienė
22 2023-01-24 34-1316 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Rasa Milukaitė Indrė Adomynienė
23 2023-01-18 34-1310 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 5TS-889 ,,Dėl dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Lazdijų aglomeracijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rasa Milukaitė Indrė Adomynienė
24 2023-01-24 34-1336 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto investavimo UAB „Lazdijų vanduo“ Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
25 2023-01-24 34-1325 Dėl įgyvendinto projekto „Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas“ atliktų pastato-muziejaus, esančio Lazdijuose, Seinų g. 31, remonto darbų vertės perdavimo, pastato vertės padidinimo, ilgalaikio ir trumpalaikio  materialiojo turto perdavimo Lazdijų krašto muziejui Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
26 2023-01-24 34-1324 Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
27 2023-01-24 34-1331 Dėl turto perdavimo Lazdijų krašto muziejui  valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
28 2023-01-24 34-1339 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijai  Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
29 2023-01-24 34-1326 Dėl nematerialiojo turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
30 2023-01-24 34-1334 Dėl įgaliojimo suteikimo Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktoriui Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
31 2023-01-24 34-1330 Dėl įgaliojimo suteikimo  Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
32 2023-01-24 34-1323 Dėl nematerialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
33 2023-01-24 34-1338 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
34 2023-01-24 34-1345 Dėl suintegruotų kompiuterių panaudos Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
35 2023-01-24 34-1329 Dėl nematerialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
36 2023-01-24 34-1335 Dėl leidimo pakeisti pastato pagrindinę naudojimo paskirtį ir jo pavadinimą Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
37 2023-01-24 34-1318 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-565 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Inga Šukytė Jolita Galvanauskienė
38 2023-01-24 34-1328 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-972 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto nuomos“ pakeitimo Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
39 2023-01-24 34-1322 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-50 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo Inga Šukytė Jolita Galvanauskienė
40 2023-01-24 34-1340 Dėl savivaldybei priklausančio dviejų kambarių buto su bendro naudojimo patalpomis, garažu, ūkinių pastatų dalimis ir kitų inžinerinių statinių dalimi, esančių Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Kalvelių k., Lazdijų  pl. (duomenys neskelbtini), pardavimo Inga Šukytė Jolita Galvanauskienė
41 2023-01-24 34-1341 Dėl savivaldybei priklausančio kambario su bendro naudojimo patalpomis, esančio Lazdijuose, Nepriklausomybės a. (duomenys neskelbtini), pardavimo Inga Šukytė Jolita Galvanauskienė
42 2023-01-24 34-1337 Dėl savivaldybei priklausančio dviejų kambarių buto su rūsiu, esančio Lazdijuose, Dainavos g. (duomenys neskelbtini), pardavimo Inga Šukytė Jolita Galvanauskienė
43 2023-01-24 34-1333 Dėl patalpų panaudos Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
Papildomi klausimai    
44 2023-01-31 34-1353 Dėl 2023 metų paskelbimo Sigito Gedos metais Lazdijų rajono savivaldybėje Auksė Stirbienė Dalius Mockevičius
 
 

Informacija atnaujinta 2023-02-03 09:15