Lt
Pradžia

Posėdžių darbotvarkė

 

Posėdžio numeris 24

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 24 posėdis

Posėdžio data 2021-05-28 10:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI:
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas Balsavimo rezultatai
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-639 „DĖL 2021 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12240_34-798 12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1 12242_Aiskinamojo rasto priedas_20210528 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
2 DĖL PRITARIMO ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PAKEITIMUI 12243_34-789 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
3 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO JUKNELIŠKĖS K., LAZDIJŲ R., PRITAIKYMAS VERSLUI” 12244_34-790 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
4 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KLIMATUI DRAUGIŠKAS JUDUMAS LIETUVOS–LENKIJOS PASIENYJE” 12245_34-787 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
5 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENEI „GALSTAS“ 12246_34-811 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
6 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO BŪDVIEČIO KAIMO BENDRUOMENEI 12248_34-794 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
7 DĖL PROJEKTO „ŽAGARIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS RENGINIŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO 12252_34-802 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
8 DĖL PRITARIMO VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETŲ ĮRENGIMO PROJEKTAMS BEI JŲ DALINIO FINANSAVIMO 12254_34-810 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
9 DĖL PROJEKTO „NORAGĖLIŲ KRAŠTO MSSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ 12257_34-813 J. Gudeliauskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „JAUNIMO UŽIMTUMAS VASARĄ IR INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 12260_34-791 A. Grėbliūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ VASAROS STOVYKLŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12261_34-807 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-651 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 12263_34-796 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE 2021–2022 MOKSLO METAMS NUSTATYMO 12265_34-803 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
14 DĖL LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 12266_34-806 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ DIREKTORIAUS MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO 12267_34-804 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
16 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ DIREKTORIAUS MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO 12268_34-816 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
17 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 12271_34-734 12272_2020 m. veiklos ataskaita 12273_všį lazdijų sporto centras 2020m finansinis rinkinys D. Liaukevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
18 DĖL PRITARIMO UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 12274_34-805 12275_LAZDIJU VANDUO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA E. Zaburas
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-693 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12278_34-812 12279_Objektų sąrašas_skaič. 2021_n. redakcija I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
20 SPRENDIMAS DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-594 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12282_34-808 I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
21 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 12283_34-809 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
22 DĖL PATALPOS, ESANČIOS LAZDIJUOSE, VILNIAUS G. 1, NUOMOS 12289_34-799 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12293_34-815 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
24 DĖL PATALPŲ IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS STEBULIŲ ATEITIES BENDRUOMENEI 12295_34-801 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
25 DĖL PASTATO-VERŠIDĖS IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., VEISIEJŲ SEN., ŠLAVANTŲ K., TUJŲ G. 23, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 12304_34-784 12309_IŠVADA DĖL TURTO VERTĖS 12312_PAZYMA ISLAIDU J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
26 DĖL PASTATO-SANDĖLIO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠVENTEŽERIO SEN., BARČIŲ K., DUSIOS G. 20C, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 12316_34-783 12318_isvada del turto vertes 12322_pazyma J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
27 DĖL 0,2300 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5903-0008-0064), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. BŪDVIEČIO SEN. BŪDVIEČIO K. BŪDVIEČIO G. 25, NUOMOS PRATĘSIMO 12329_34-786 12330_žemės vertė 2021 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
28 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO M. GUSTAIČIO G. 26, LAZDIJUOSE, NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 12333_34-792 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
29 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 12342_34-795 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
30 DĖL ĮGYVENDINTO PROJEKTO „VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ LIGONINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ ATLIKTŲ PASTATO – LIGONINĖS, ESANČIO LAZDIJUOSE, KAUNO G. 8, PATALPŲ REMONTO DARBŲ VERTĖS PERDAVIMO IR PASTATO VERTĖS PADIDINIMO 12344_34-788 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12353_34-797 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-617 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12357_34-785 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12358_34-793 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO AUDRIAUS KLĖJAUS ATLEIDIMO 12359_34-800 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12241_BIUDZETAS_2021_DVS_v1
 

Informacija atnaujinta 2021-05-28 17:41