Lt
Pradžia

Plaukymo vandens baseino teritorijos Lazdijuose ir prekybos centro žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Vadovaujantis 2020-05-14 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10V-351 „Dėl teritorijų planavimo proceso rengimo, planavimo tikslų nustatymo, planavimo darbų programos patvirtinimo“ rengiamas
Plaukymo vandens baseino teritorijos Lazdijuose, Lazdijos g., šalia Lazdijų rajono policijos komisariato administracinio pastato, detaliojo plano (TPDR registracijos Nr. T00037431) ir Prekybos centro žemės sklypo, esančio Lazdijuose, Lazdijos g. 7, detaliojo plano (TPDR registracijos Nr. T00036208) keitimas


Planavimo organizatorius – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. (8-318 ) 66 110, el. p. [email protected] Atsakingas asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyr. architektas Ričardas Vyšniauskas, tel. 8696 75285, ricardas.vysniauskas@lazdijai.lt

Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. Žemės sklypų, esančių Lazdijos g. 5 (kadastro Nr. 5923/0001:256) ir Lazdijos g. 7 (kadastro Nr. 5923/0001:338), Lazdijuose, ribų keitimas, prie žemės sklypo Lazdijos g. 5 prijungiant dalį žemės sklypo Lazdijos g. 7.
2. Žemės sklypo, esančio Lazdijos g. 5, Lazdijuose, žemės naudojimo būdo nustatymas.
3. Žemės sklypų, esančių Lazdijos g. 5 ir Lazdijos g. 7, Lazdijuose, naudojimo reglamentų nustatymas.
4. Suformuoti optimalią urbanistinę infrastruktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą.
5. Nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygas.
6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Detaliojo plano keitimo uždaviniai:
1. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
2. Nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, teritorijos naudojimo reglamentus.
3. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
4. Nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
5. Suplanuoti želdynus, automobilių stovėjimo ir atliekų surinkimo konteinerių aikšteles, vaikų žaidimo aikšteles.
6. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
7. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4,  01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui raštu adresu Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius arba el. paštu matriumas@gmail.com, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-59-20-273) iki viešojo susirinkimo pabaigos.

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Lazdijų rajono savivaldybės ir Lazdijų miesto seniūnijos skelbimų lentose nuo 2020-08-20 iki 2020-09-03.
Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. rugsėjo 3 d. Lazdijų rajono savivaldybėje, Vilniaus g. 1, posėdžių salėje II a., 12 val.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Jei dėl susidariusios situacijos šalyje (apribojimų dėl Covid-19) viešas svarstymas (susirinkimas) turės būti organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu, apie prisijungimo adresą bus paskelbta papildomai savivaldybės internetiniame puslapyje, skelbimų lentoje ir tpdris.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-11 15:54