Lt
Pradžia

Seniūnaičiai

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ KONTAKTAI

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Išrinkto seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio mob. Nr.

El. pašto adresas

BŪDVIEČIO SENIŪNIJA

1.

Aštriosios Kirsnos

Silvija Burčikienė

8 616 52693

silvija339@gmail.com

2.

Būdviečio

Asta Jankauskienė

8 612 54919

asta.jankauskiene40@gmail.com

3.

Strumbagalvės

Gintarė Karasevičienė

867987531

gintarebalalyte@gmail.com

4.

Vidzgailų

Laurynas Padgurskas

8 627 49488

laurynaspadgurskas@yahoo.com

5.

Virbalų

Agnė Virbickienė

868365327

virbickieneagne@gmail.com

KAPČIAMIESČIO SENIŪNIJA

6.

Ivoškų

Lina Valentienė

8 613 56708

agkapcius@gmail.com

7.

Kapčiamiesčio

Raminta Karauskienė

8 624 59696

zelenauskaite@gmail.com

8.

Mėčiūnų

Dalė Zelenauskienė

8 616 11583

dalezelenauskiene@gmail.com

9.

Valentų

Kęstutis Jančiulis

8 616 52705

kestutis.janciulis@gmail.com

10.

Varviškės

Regina Aleknavičienė

8 616 13962

reginaaleknaviciene5@gmail.com

KROSNOS SENIŪNIJA

11.

Pietų

Jaunius Stankevičius

8 623 61163

jauniusstankevicius@gmail.com

12.

Rytų

Danguolė Gudaitienė

8 687 48575

 

13.

Vakarų

Erika Skeberdienė

8 683 47466

erikaskeberdiene@gmail.com

KUČIŪNŲ SENIŪNIJA

14.

Kučiūnų

Vilma Dobilienė

8 624 79045

dobilienevilma@gmail.com

15.

Miškinių

Antanas Kardokas

8 686 75656

antanas.kardokas@gmail.com

LAZDIJŲ MIESTO SENIŪNIJA

16.

Draugystės

Marius Valutkevičius

8 603 13092

marius.valutkevicius@gmail.com

17.

Dzūkų

Gintaras Barkauskas

8 614 66 718  

18.

M. Gustaičio

Vytaras Kolka

8 617 36089

vytarask@gmail.com

19.

Parko

Sigitas Valavičius

8 605 02861

valaviciai@gmail.com

20.

Sodų

Linas Jarmala

8 698 31649

linasjarmala@gmail.com

LAZDIJŲ SENIŪNIJA

21.

Dumblio

Vida Savulienė

8 672 16283

vida.savuliene8@gmail.com

22.

Bajoriškių

Rolandas Žūkas

8 674 19771

rolandaszukasrol@gmail.com

23.

Kuklių

Egidijus Petrauskas

8 687 25925

egispetrauskas9@gmail.com

24.

Verstaminų

Vytautas Marčinskas

8 657 52162

 

25.

Nemajūnų

Dalius Valukonis

8 686 62881

valukonis.dalius@gmail.com

26.

Rudaminos

Vytautas Milukas

8 673 50858

vytautasmilukas@gmail.com

27.

Lazdijų

Vaida Pavasarienė

8 609 41014 vaidastanulyte@gmail.com

NORAGĖLIŲ SENIŪNIJA

28.

Krikštonių

Algimantas Baranauskas

8 617 15566

aneta.baranauske@gmail.com

29.

Noragėlių

Gytis Sabestinas

8 606 91237

gsabestinas@gmail.com

30.

Seiliūnų

Bronius Kisielius

8 698 18524

bronius.kisielius1@gmail.com

SEIRIJŲ SENIŪNIJA

31.

Algirdo

Eglė Šarkauskaitė-Maskeliūnienė

8 601 22669

rastinukasjums@gmail.com

32.

Avižienių

Daiva Blaževičienė

8 693 45946

daivablazevice@gmail.com

33.

Bagdononių

Dalė Daugėlienė

8 685 46934

dalytukas77@gmail.com

34.

Gervėnų

Vladas Janulionis

8 614 32280

janulionisvladas@gmail.com

35.

Metelių

Ramunė Botvičienė

8 687 56727

ramunebotviciene@gmail.com

36.

Paserninkų

Karolina Zubrevičienė

8 628 18997

karolina.liudvinavit@gmail.com

37.

Vainiūnų

Aimantas Valatkevičius

8 679 45230

aimantukasva@gmail.com

38.

Vytauto

Zita Gaušienė

8 606 75492

gausienezita@gmail.com

39.

Žagarių

Inga Babarskienė

8 622 63040

ingakelmelyte70@gmail.com

ŠEŠTOKŲ SENIŪNIJA

40.

Birutos

Deividas Vosylius

8 650 58356

 

41.

Centro

Alma Burbaitė

8 687 37113

 

42.

Kirsnos

Rasa Piličiauskienė

8 618 64980

rasapiliciauskiene46@gmail.com

43.

Mikniškių

Vincas Juodeška

8 620 42982

 

VEISIEJŲ SENIŪNIJA

44.

Paplūdimio

Jūratė Kundrotienė

8 603 11266

mangisk@gmail.com

45.

Pusiasalio

Genius Mizeras

8 614 17554

 

46.

Šaltinėlio

Rimas Baliūtis

8 698 39795

zivilebaliutiene44@gmail.com

47.

Barčių

Irma Strankauskienė

8 682 53290  

48.

Kailinių

Vytautas Aranauskas

8 686 66007

vytautas.aranauskas@gmail.com

49.

Petroškų

Aušra Salickienė

8 636 67138

 

50.

Smarliūnų

Aldona Aleksonienė

8 650 86373

8 686 61994

aleksoniene.aldona@gmail.com

51.

Varnėnų

Ona Šimoniūtienė

8 620 25883

onyte.simoniutiene@gmail.com

52.

Viktarino

Audronė Mikelionienė

8 608 50078

aumike964@gmail.com

53.

Vytautų

Reda Klimavičienė

8 687 95879

reda.klimaviciene@gmail.com

54

Gegutės

Aivaras Pankevičius

8 698 00658

 

ŠVENTEŽERIO SENIŪNIJA

55.

Mikyčių

Aksana Daugvilienė

8 616 96 420

adaugviliene@gmail.com

56.

Straigių

Danguolė Baliukonienė

8 625 61 384

57.

Šventežerio

Mantas Sujeta

8 623 74933

mantas.sujeta@gmail.com

58.

Barčių

Artūras Kašalynas

8 698 50235

kaarturas@gmail.com

59.

Stebulių

Aneta Navakauskaitė

8 606 78410

navakauskaitea@gmail.com

60.

Teizų

Romas Leščinskas

8 677 33 876

romaslescinskas@gmail.com

             

Informacija atnaujinta 2024-05-30 16:01