Lt
Pradžia

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo komisijos posėdis


Įsakymas dėl pritarimo iniciatyvai rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą


Įsakymas dėl žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, tvirtinimo tikslinimo 


Dėl pastato- ligoninės paskirties keitimo į parapijos namus su paslaugų teikimo patalpomis Kreivoji g. 25, Veisiejų m., Lazdijų raj.


Rengiamas Plaukymo vandens baseino teritorijos Lazdijuose, Lazdijos g., šalia Lazdijų rajono policijos komisariato administracinio pastato, detaliojo plano (TPDR registracijos Nr. T00037431) ir Prekybos centro žemės sklypo, esančio Lazdijuose, Lazdijos g. 7, detaliojo plano (TPDR registracijos Nr. T00036208) keitimas


DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Planuojama pradėti rengti Autobusų stoties teritorijos, esančios Lazdijų mieste, Vilniaus g. 48, numatant išplėsti UAB „Lazdijų autobusų parkas“ žemės sklypo ribas laisvos valstybinės žemės fondo sąskaita ir nustatant žemės sklypo naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir pobūdį – susisiekimo komunikacijų objektų teritorijos, detaliojo plano keitimą (TPD registracijos Nr. T00036983). Su detaliojo plano rengimo dokumentais galima susipažinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 215 kabinete, Vilniaus g. 1, Lazdijuose. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021 m. vasario 17 d. el. p. info@lazdijai.lt

ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Informacija atnaujinta 2021-11-11 08:30