Lt
Pradžia

2014-2020 m. Įgyvendinami projektai

Socialinio būsto fondo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse

"Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti" Nr. LT-PL-1R-070

"Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas Lazdijų rajono savivaldybėje"

Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir jos viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų procesų tobulinimas

Paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Lazdijų rajono savivaldybėje

Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje

Projektas "Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas"

Projektas " Laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lazdijų rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse"

Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono savivaldybėje

Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtrai

Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje

Projektas „Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“

Sveikos gyvensenos skatinimas Lazdijų rajono savivaldybėje
Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams
Kučiūnų laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams

Rudaminos laisvalaikio salės pritaikymas  bendruomenės poreikiams ir liaudies amatų plėtrai

„Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse II etapas

Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Partnerystė.Verslumas.Veiksmas“

Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Antis keliaujanti pasienio keliais“

Privačių būstų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros Lazdijų miesto aglomeracijoje

Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Ieškomi pasienio paveldo maršrutai“

Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Lietuvos-Lenkijos funkcinė teritorija - naujos galimybės turizmo plėtrai“
Socialinis receptas Lazdijų miesto gyventojams
Sumažinsime socialinę atskirtį
 Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Pagalba ir apsauga pasienio bendruomenėms“
Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Supratinga pasienio bendruomenė“ 
Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Pagalba ir apsauga pasienio bendruomenėms“
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas Lazdijų rajono savivaldybėje (III etapas)

Lazdijų miesto parko viešosios infrastruktūros įrengimas (I etapas)

Informacija atnaujinta 2023-03-21 16:56