Lt
Pradžia

Statistika

Statistinė informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, ha

Lazdijų r. savivaldybėje 2018–2021 m.

Eil.

Nr.

Žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1.

Bendras ariamos žemės plotas

23 102,06

25 519,06

27 036,21

27 250,20

1.1.

Ariama žemė

19 783,51

20 020,78

20 779,10

21 064,91

1.2.

Ganyklos arba pievos iki 5 m.

2 165,34

3 850,36

4 191,05

3 702,24

1.3.

Daugiametės žolės

1 153,21

1 647,92

2 066,06

2 483,05

2.

Daugiametės ganyklos-pievos ir natūralios pievos, šlapynės

19 649,07

18 161,68

17 418,39

16 271,56

3.

Daugiamečiai sodiniai

185,03

180,46

180,42

157,45

4.

Kiti plotai

688,74

650,15

590,86

905,09

5.

Miško plotai

522,74

533,34

388,54

381,44

 

Bendras deklaruotas plotas

44 147,64

45 101,59

45 648,44

44 965,74

Statistinė informacija apie deklaruotus javų plotus, ha

Lazdijų r. savivaldybėje 2018–2021 m.

Eil.

Nr.

Javų pavadinimas

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1.

Žieminiai javai

5 812,40

7 910,65

8 657,09

8 365,28

1.1.

Žieminiai kviečiai

3 451,11

4 416,51

4 701,16

5 463,50

1.2.

Žieminiai kvietrugiai

1 453,97

2 003,64

2 345,16

1 336,90

1.3.

Žieminiai rugiai

834,06

1 336,53

1 325,46

1 063,14

1.4.

Žieminiai miežiai

38,14

99,02

250,71

415,03

1.5.

Žieminiai kviečiai “Spelta”

35,12

54,95

34,60

86,71

2.

Vasariniai javai

8 296,07

7 239,13

7 433,04

7 207,26

2.1.

Vasariniai kviečiai

2 117,69

1 481,27

1 408,20

1 751,60

2.2.

Vasariniai kvietrugiai

213,11

145,58

171,98

348,23

2.3.

Vasariniai rugiai

1,78

4,55

0,50

14,93

2.4.

Vasariniai miežiai

1 645,01

1 373,86

1 212,51

1 258,38

2.5.

Vasariniai kviečiai “Spelta”

8,07

2,43

2.6.

Avižos

2 419,29

2 138,84

2 549,05

2 150,07

2.7.

Grikiai

672,88

721,04

908,90

716,59

2.8.

Kukurūzai

1 218,24

1 371,56

1 181,90

967,46

3.

Ankštiniai javai

632,97

343,04

337,64

355,22

3.1.

Žirniai

571,74

266,57

251,74

317,56

3.2.

Pupos

34,97

44,23

14,74

15,37

3.3.

Vikiai

5,89

5,04

0,94

0,52

3.4.

Lubinai

20,37

27,20

70,22

21,77

 

Bendras javų plotas

14 741,44

15 492,82

16 427,77

15 927,76

Statistinė informacija apie deklaruotus techninių augalų ir kitų augalų plotus, ha

Lazdijų r. savivaldybėje 2018–2021 m.

Eil.

Nr.

Augalų pavadinimas

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1.

Techniniai augalai

892,66

1 216,24

851,83

1 276,84

1.1.

Žieminiai rapsai

531,19

900,25

784,07

1 000,89

1.2.

Vasariniai rapsai

307,50

176,50

14,73

63,00

1.3.

Pluoštinės kanapės

44,63

126,20

42,50

187,81

1.4.

Linai

9,34

13,27

10,53

25,14

1.5.

Cukriniai runkeliai

0,02

2.

Bulvės

270,73

241,84

261,35

244,82

3.

Daržovės

5,39

10,45

29,10

58,80

4.

Aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai

0,62

0,79

0,58

0,67

5.

Kmynai

1,71

11,37

106,06

120,12

Bendro deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje 2013–2021 m.

Metai

Bendras deklaruotas plotas, ha

Paraiškų skaičius

2013 m.

41 766,03

4 259

2014 m.

42 511,74

3 898

2015 m.

43 081,70

3 758

2016 m.

43 906,63

3 746

2017 m.

43 939,73

3 639

2018 m.

44 147,64

3 568

2019 m.

45 101,59

3 519

2020 m.

45 278,58

3 353

2021 m.

44 965,74

3 380

Ūkinių gyvūnų ir jų laikytojų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje

2018-01-01–2021-01-01

                                                                  Data

Ūkinių gyvūnų rūšis

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01

2021-01-01

1. Galvijų, iš jų:

skaičius

14 174

14 619

15 013

15 272

laikytojų skaičius

1 693

1 558

1 380

1 289

1.1. mėsinių ir mišrūnų

veislių galvijų

skaičius

6 490

7 061

7 345

7 731

laikytojų skaičius

893

859

761

763

1.2. pieninių veislių

karvių

skaičius

4 860

4 608

4 369

4 144

laikytojų skaičius

1 314

1 173

1 022

915

2. Avių

skaičius

6 099

5 502

4 789

4 086

laikytojų skaičius

445

431

386

361

3. Kiaulių

skaičius

2 795

1 751

823

546

laikytojų skaičius

890

571

285

194

4. Arklių

skaičius

508

556

557

606

laikytojų skaičius

280

259

247

240

5. Ožkų

skaičius

259

257

234

244

laikytojų skaičius

99

97

80

79

Pieno gamintojų skaičiaus, karvių skaičiaus ir parduoto pieno kiekio kitimas

Lazdijų r. savivaldybėje 2017–2020 m.

Rodikliai

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Pieno gamintojų, pardavusių pieną, skaičius

995

916

834

728

Vidutinis karvių

skaičius

4 049

4 219

4 053

3 206

Parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis, t

22 895

22 851

18 381

16 181

Duomenys apie Lazdijų r. savivaldybės ūkinių gyvūnų laikytojams

apskaičiuotas paramos išmokas 2020 m.

Eil. Nr.

Paramos pavadinimas

Paramos gavėjų skaičius

Ūkinių gyvūnų skaičius, vnt. /

pieno kiekis, t

Paramos suma, Eur

1.

Susietosios paramos išmokos už:

     

1.1.

pienines karves

766

3 965

510 902

1.2.

mėsinius galvijus

626

6 029

624 596

1.3.

pieninių veislių bulius

241

915

90 885

1.4.

mėsines avis

306

5 170

69 077

1.5.

pienines ožkas

47

203

5 480

     

Viso:

1 300 940

2.

Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmokos už:

     

2.1.

bulius

571

923,5

195 782

2.2.

karves žindenes ir telyčias

270

636

70 596

2.3.

ėriavedes

29

697

2 161

2.4.

2006–2007 kvotos metais rinkai patiektą pieną

633

12 841

176 564

     

Viso:

445 103

     

        Iš viso:

1 746 043

Parengta pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis

Informacija atnaujinta 2021-12-13 09:06