Lt
Pradžia

Statistika

Statistinė informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, ha

Lazdijų r. savivaldybėje 2018–2022 m.

Eil.

Nr.

Žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

1.

Bendras ariamos žemės plotas

23 102,06

25 519,06

27 036,21

27 250,20

27 395,81

1.1.

Ariama žemė

19 783,51

20 020,78

20 779,10

21 064,91

21 710,54

1.2.

Ganyklos arba pievos iki 5 m.

2 165,34

3 850,36

4 191,05

3 702,24

3 164,31

1.3.

Daugiametės žolės

1 153,21

1 647,92

2 066,06

2 483,05

2 520,96

2.

Daugiametės ganyklos-pievos ir natūralios pievos, šlapynės

19 649,07

18 161,68

17 418,39

16 271,56

15 737,73

3.

Daugiamečiai sodiniai

185,03

180,46

180,42

157,45

146,37

4.

Kiti plotai

688,74

650,15

590,86

905,09

751,60

5.

Miško plotai

522,74

533,34

388,54

381,44

387,63

 

Bendras deklaruotas plotas

44 147,64

45 101,59

45 648,44

44 965,74

44 419,14

Statistinė informacija apie deklaruotus javų plotus, ha

Lazdijų r. savivaldybėje 2018–2022 m.

Eil.

Nr.

Javų pavadinimas

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

1.

Žieminiai javai

5 812,40

7 910,65

8 657,09

8 365,28

8 729,98

1.1.

Žieminiai kviečiai

3 451,11

4 416,51

4 701,16

5 463,50

5 912,73

1.2.

Žieminiai kvietrugiai

1 453,97

2 003,64

2 345,16

1 336,90

1 233,16

1.3.

Žieminiai rugiai

834,06

1 336,53

1 325,46

1 063,14

961,66

1.4.

Žieminiai miežiai

38,14

99,02

250,71

415,03

551,34

1.5.

Žieminiai kviečiai “Spelta”

35,12

54,95

34,60

86,71

71,09

2.

Vasariniai javai

8 296,07

7 239,13

7 433,04

7 207,26

6 331,92

2.1.

Vasariniai kviečiai

2 117,69

1 481,27

1 408,20

1 751,60

1 451,98

2.2.

Vasariniai kvietrugiai

213,11

145,58

171,98

348,23

243,25

2.3.

Vasariniai rugiai

1,78

4,55

0,50

14,93

72,92

2.4.

Vasariniai miežiai

1 645,01

1 373,86

1 212,51

1 258,38

866,79

2.5.

Vasariniai kviečiai “Spelta”

8,07

2,43

2.6.

Avižos

2 419,29

2 138,84

2 549,05

2 150,07

1 851,96

2.7.

Grikiai

672,88

721,04

908,90

716,59

634,99

2.8.

Kukurūzai

1 218,24

1 371,56

1 181,90

967,46

1 210,03

3.

Ankštiniai javai

632,97

343,04

337,64

355,22

369,12

3.1.

Žirniai

571,74

266,57

251,74

317,56

317,72

3.2.

Pupos

34,97

44,23

14,74

15,37

36,05

3.3.

Vikiai

5,89

5,04

0,94

0,52

1,40

3.4.

Lubinai

20,37

27,20

70,22

21,77

13,95

 

Bendras javų plotas

14 741,44

15 492,82

16 427,77

15 927,76

15 431,02

Statistinė informacija apie deklaruotus techninių augalų, bulvių ir daržovių plotus, ha

Lazdijų r. savivaldybėje 2018–2022 m.

Eil.

Nr.

Augalų pavadinimas

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

1.

Techniniai augalai

892,66

1 216,24

851,83

1 276,84

2 214,11

1.1.

Žieminiai rapsai

531,19

900,25

784,07

1 000,89

1 518,64

1.2.

Vasariniai rapsai

307,50

176,50

14,73

63,00

172,73

1.3.

Pluoštinės kanapės

44,63

126,20

42,50

187,81

409,48

1.4.

Linai

9,34

13,27

10,53

25,14

113,26

1.5.

Cukriniai runkeliai

0,02

2.

Bulvės

270,73

241,84

261,35

244,82

188,82

3.

Daržovės

5,39

10,45

29,10

58,80

138,37

Bendro deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje 2013–2022 m.

Metai

Bendras deklaruotas plotas, ha

Paraiškų skaičius

2013 m.

41 766,03

4 259

2014 m.

42 511,74

3 898

2015 m.

43 081,70

3 758

2016 m.

43 906,63

3 746

2017 m.

43 939,73

3 639

2018 m.

44 147,64

3 568

2019 m.

45 101,59

3 519

2020 m.

45 278,58

3 353

2021 m.

44 965,74

3 380

2022 m.

44 419,14

3 272

Ūkinių gyvūnų ir jų laikytojų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje

2020-01-01–2023-01-01

                                                                   Data

Ūkinių gyvūnų rūšis

2020-01-01

2021-01-01

2022-01-01

2023-01-01

1. Galvijų, iš jų:

skaičius

15 013

15 272

15 731

16 496

laikytojų skaičius

1 380

1 289

1 191

1 134

1.1. mėsinių ir mišrūnų

veislių galvijų

skaičius

7 345

7 731

8 469

8 988

laikytojų skaičius

761

763

755

730

1.2. pieninių veislių

karvių

skaičius

4 369

4 144

3 977

3 944

laikytojų skaičius

1 022

915

820

753

2. Avių

skaičius

4 789

4 086

4 089

4 097

laikytojų skaičius

386

361

352

349

3. Kiaulių

skaičius

823

546

445

381

laikytojų skaičius

285

194

152

128

4. Arklių

skaičius

557

606

644

665

laikytojų skaičius

247

240

241

234

5. Ožkų

skaičius

234

244

240

264

laikytojų skaičius

80

79

75

73

Parengta pagal VĮ Žemės ūkio duomenų centro informaciją

Informacija atnaujinta 2023-01-12 10:01