Lt
Pradžia

Statistika

Statistinė informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, ha Lazdijų r. savivaldybėje 2018–2021 m.

Eil.

Nr.

Žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1.

Bendras ariamos žemės plotas

23 102,06

25 519,06

27 036,21

27 250,20

1.1.

Ariama žemė

19 783,51

20 020,78

20 779,10

21 064,91

1.2.

Ganyklos arba pievos iki 5 m.

2 165,34

3 850,36

4 191,05

3 702,24

1.3.

Daugiametės žolės

1 153,21

1 647,92

2 066,06

2 483,05

2.

Daugiametės ganyklos-pievos ir natūralios pievos, šlapynės

19 649,07

18 161,68

17 418,39

16 271,56

3.

Daugiamečiai sodiniai

185,03

180,46

180,42

157,45

4.

Kiti plotai

688,74

650,15

590,86

905,09

5.

Miško plotai

522,74

533,34

388,54

381,44

 

Bendras deklaruotas plotas

44 147,64

45 101,59

45 648,44

44 965,74

Statistinė informacija apie deklaruotus javų plotus, ha Lazdijų r. savivaldybėje 2018–2021 m.

Eil.

Nr.

Javų pavadinimas

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1.

Žieminiai javai

5 812,40

7 910,65

8 657,09

8 365,28

1.1.

Žieminiai kviečiai

3 451,11

4 416,51

4 701,16

5 463,50

1.2.

Žieminiai kvietrugiai

1 453,97

2 003,64

2 345,16

1 336,90

1.3.

Žieminiai rugiai

834,06

1 336,53

1 325,46

1 063,14

1.4.

Žieminiai miežiai

38,14

99,02

250,71

415,03

1.5.

Žieminiai kviečiai “Spelta”

35,12

54,95

34,60

86,71

2.

Vasariniai javai

8 296,07

7 239,13

7 433,04

7 207,26

2.1.

Vasariniai kviečiai

2 117,69

1 481,27

1 408,20

1 751,60

2.2.

Vasariniai kvietrugiai

213,11

145,58

171,98

348,23

2.3.

Vasariniai rugiai

1,78

4,55

0,50

14,93

2.4.

Vasariniai miežiai

1 645,01

1 373,86

1 212,51

1 258,38

2.5.

Vasariniai kviečiai “Spelta”

8,07

2,43

2.6.

Avižos

2 419,29

2 138,84

2 549,05

2 150,07

2.7.

Grikiai

672,88

721,04

908,90

716,59

2.8.

Kukurūzai

1 218,24

1 371,56

1 181,90

967,46

3.

Ankštiniai javai

632,97

343,04

337,64

355,22

3.1.

Žirniai

571,74

266,57

251,74

317,56

3.2.

Pupos

34,97

44,23

14,74

15,37

3.3.

Vikiai

5,89

5,04

0,94

0,52

3.4.

Lubinai

20,37

27,20

70,22

21,77

 

Bendras javų plotas

14 741,44

15 492,82

16 427,77

15 927,76

Statistinė informacija apie deklaruotus techninių augalų ir kitų augalų plotus, ha Lazdijų r. savivaldybėje 2018–2021 m.

Eil.

Nr.

Augalų pavadinimas

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1.

Techniniai augalai

892,66

1 216,24

851,83

1 276,84

1.1.

Žieminiai rapsai

531,19

900,25

784,07

1 000,89

1.2.

Vasariniai rapsai

307,50

176,50

14,73

63,00

1.3.

Pluoštinės kanapės

44,63

126,20

42,50

187,81

1.4.

Linai

9,34

13,27

10,53

25,14

1.5.

Cukriniai runkeliai

0,02

2.

Bulvės

270,73

241,84

261,35

244,82

3.

Daržovės

5,39

10,45

29,10

58,80

4.

Aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai

0,62

0,79

0,58

0,67

5.

Kmynai

1,71

11,37

106,06

120,12

Bendro deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje 2013–2021 m.

Metai

Bendras deklaruotas plotas, ha

Paraiškų skaičius

2013 m.

41 766,03

4 259

2014 m.

42 511,74

3 898

2015 m.

43 081,70

3 758

2016 m.

43 906,63

3 746

2017 m.

43 939,73

3 639

2018 m.

44 147,64

3 568

2019 m.

45 101,59

3 519

2020 m.

45 278,58

3 353

2021 m.

44 965,74

3 380

Ūkinių gyvūnų ir jų laikytojų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje 2019-01-01–2022-01-01

                                                                   Data

Ūkinių gyvūnų rūšis

2019-01-01

2020-01-01

2021-01-01

2022-01-01

1. Galvijų, iš jų:

skaičius

14 619

15 013

15 272

15731

laikytojų skaičius

1 558

1 380

1 289

1191

1.1. mėsinių ir mišrūnų

veislių galvijų

skaičius

7 061

7 345

7 731

8469

laikytojų skaičius

859

761

763

755

1.2. pieninių veislių

karvių

skaičius

4 608

4 369

4 144

3977

laikytojų skaičius

1 173

1 022

915

820

2. Avių

skaičius

5 502

4 789

4 086

4089

laikytojų skaičius

431

386

361

352

3. Kiaulių

skaičius

1 751

823

546

445

laikytojų skaičius

571

285

194

152

4. Arklių

skaičius

556

557

606

644

laikytojų skaičius

259

247

240

241

5. Ožkų

skaičius

257

234

244

240

laikytojų skaičius

97

80

79

75

Parengta pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis

Informacija atnaujinta 2022-01-20 16:47