Lt
Pradžia

2020 metai

   I ketv.   II ketv.   III ketv. IV ketv.
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija     
 Lazdijų rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba  
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)  
 Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys                                                     

Informacija atnaujinta 2020-12-04 13:12