Lt
Pradžia

Antanas Žmuidzinavičius

Antanas Žmuidzinavičius – Lietuvos dailininkas, kolekcionierius, visuomenės veikėjas, gimė 1876 m. spalio 31 d. Seirijuose. Jo tėvai vėliau išsikėlė gyventi į vienkiemį Alytaus apskrityje Balkūnų kaime.

Baigęs pradinę mokyklą, 1890–1894 m. mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, kurią baigęs mokytojavo įvairiose Lenkijos pradžios mokyklose. Dar besimokydamas seminarijoje, bandė piešti, tapyti. Persikėlęs į Varšuvą ir dirbdamas pedagoginį darbą, studijavo žinomo lenkų tapytojo V. Gersono privačioje studijoje. Varšuvoje susidraugavo su pradedančiais lietuvių dailininkais M. K. Čiurlioniu, P. Rimša. 1905–1906 m. A. Žmuidzinavičius tęsė studijas privačioje Paryžiaus akademijoje, tobulinosi Miunchene, Hamburge, aplankė JAV.

A. Žmuidzinavičius aktyviai dalyvavo ne vienoje visuomeninėje organizacijoje. Jo kūrybinio kelio pradžia sutapo su nacionaliniu išsivaduojamuoju sąjūdžiu. 1906–1907 m. kartu su Marija Žmuidzinavičiene, M. K. Čiurlioniu, Antanu Jaroševičiumi, Petru Kalpoku, Petru Rimša, Kajetonu Sklėriumi surengė Pirmąją lietuvių dailės parodą, įkūrė Lietuvių dailės draugiją. 1917–1918 m. dalyvavo parenkant Lietuvos vėliavos spalvas. 1929–1934 m. buvo Šaulių sąjungos centro valdybos pirmininkas.

 1926–1940 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje, 1941–1951 m. Kauno taikomosios dailės institute. 1947 m. suteiktas profesoriaus vardas. Mirė 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

A. Žmuidzinavičius daugiausiai kūrė peizažus, taip pat tapė portretus, temines kompozicijas, plakatus, apipavidalino nemažai knygų. Iš viso nutapė apie 2000 kūrinių. Rinko liaudies meno kolekcijas, dokumentinę medžiagą apie Lietuvos dailę. Jo surinktos velnių kolekcijos pagrindu 1965 m. Kaune įkurtas Velnių muziejus. Parašė atsiminimų knygą „Paletė ir gyvenimas“ (1961 m.).

A. Žmuidzinavičiaus kūrybai būdingas lyrizmas, romantizmo nuotaikos, simbolizmo ir alegorijos požymiai, realistinė vaizdų traktuotė, gamtos idealizavimas.

Nuo 1908 m. beveik nuolat klajojo po Vakarų Europos miestus, keliavo po JAV, tapydamas ir rengdamas ten savo paveikslų parodėles, skaitė paskaitas apie atgimstančią Lietuvos dailę tenykštėms lietuvių bendrijoms, rinko aukas lietuvių tautos namams.

1989 m. Seirijų gimnazijai suteiktas Antano Žmuidzinavičiaus vardas.

  

Informacija atnaujinta 2020-08-25 11:09