Lt
Pradžia

Regiono lygmens planavimo dokumentai

Informacija apie regioninio lygmens planavimo dokumentus


2024–2029 m. Alytaus regiono funkcinės zonos strategija

Susitarimas dėl 2024-2029 m. Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo


2022–2030 metų Alytaus regiono plėtros planas

Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros planas


Alytaus regiono integruota teritorijų vystymo programa (patvirtinta)

Alytaus integruotos teritorijos vystymo programos pakeitimo projektas

Programos santrauka (SSGG lentelė, tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės )

Konsultacijų su vietos bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis, kitomis institucijomis ir organizacijomis rezultatų suvestinė

 

Parengtos programos įgyvendinimo ataskaitos

 

Interaktyvus programos tikslinės teritorijos (Lazdijų miestas) ir susietų teritorijų (Lazdijų seniūnija) ribų žemėlapis :

1.1.6v Veiksmas

Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas

Baigtas įgyvendinti

(Sodų g. kvartalo, Dzūkų g. kvartalo, Kauno g. 19 pastato prieigų viešųjų erdvių – automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimo aikštelių, pėsčiųjų ir dviračių takų (šaligatvių) infrastruktūros, apšvietimo infrastruktūros plėtra, teritorijų apželdinimas, kitų viešųjų poilsio, laisvalaikio zonų įrengimas ir esamų sutvarkymas, miesto gyvenamosios aplinkos gerinimas)

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/lazdiju-miesto-kompleksine-infrastrukturos-pletra-iii-etapas

1.1.7v Veiksmas

Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas

Baigtas įgyvendinti

(planuojami pastato rekonstrukcijos ir tvarkybos darbai, ekspozicijų įrengimas)

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/motiejaus-gustaicio-memorialinio-namo-kompleksinis-sutvarkymas

1.1.8v Veiksmas

Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms

Baigtas įgyvendinti

(pastato Vytauto g. 18, Lazdijuose, rekonstrukcija, aktualizacija, kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms reikmėms, aplinkos sutvarkymas, susijęs su atnaujinto pastato tinkamu panaudojimu)

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/pastato-rekonstrukcija-ir-pritaikymas-kulturinems-muziejinems-ir-edukacinems-reikmems

1.2.7v Veiksmas

Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje

Baigtas įgyvendinti

(Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra integruojant juos į bendrą dviračių takų sistemą, siekiant užtikrinti ekologiškų transporto priemonių plėtrą ir darnų bei saugų judrumą, gyventojams sudarant geresnes sąlygas pasiekti darbo vietas ekologišku transportu)

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/dviraciu-ir-pesciuju-taku-pletra-lazdiju-miesto-turistu-gatveje-iki-sodu-bendrijos-baltasis-lazdiju-seniunijoje-1

1.2.12v Veiksmas

Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas

Baigtas įgyvendinti

(Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas bei kelių transporto infrastruktūros gerinimas Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvėse bei vietinės reikšmės kelyje nuo Janonio g. iki Lazdijų hipodromo)

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/lazdiju-miesto-seinu-ir-lazdijos-gatviu-bei-vietines-reiksmes-kelio-nuo-janonio-g-iki-lazdiju-hipodromo-rekonstravimas

Informacija atnaujinta 2024-05-15 08:47