Lt
Pradžia

Jaunimo politika

Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Jaunimo politikos samprata

Jaunimo reikalų departamento rekomendacijos

Įgyvendinant Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo politiką, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius:

 • rengia ir įgyvendina savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones,
 • analizuoja jaunų žmonių ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų būklę savivaldybės teritorijoje,
 • koordinuoja savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje,
 • vykdo kitą veiklą, susijusią su jaunimu bei jaunimo organizacijomis,
 • suinteresuotiems asmenims teikia informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje,
 • kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes,
 • siekia tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinant valstybinės ir savivaldybės jaunimo politiką.

Turite klausimų:

 • dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos;
 • dėl savanoriškos veiklos;
 • dėl jaunimo organizacijos steigimo;
 • dėl projektų ir finansavimo galimybių;
 • dėl renginių organizavimo;
 • dėl jaunimo veiklos viešinimo;
 • dėl įvairių idėjų ir pasiūlymų jaunimui?   

 

 • Pačias aktualiausias naujienas galite rasti apsilankę socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje „Lazdijų rajono jaunimas“.
 • Kviečiame kreiptis į  Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Sandrą Černeckaitę (Vilniaus g. 1, Lazdijai, 310 kab.), mob. 8 612 70 930, el. p. sandra.cerneckaite@lazdijai.lt. 

Informacija atnaujinta 2022-12-20 11:14