Lt
Pradžia

Neformalusis švietimas

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI

Įstaigos pavadinimas

Kontaktai

Interneto svetainė

Įstaigos vadovas

Lazdijų meno mokykla

8 318 51 647 meno.mokykla@lazdijai.lt

https://www.lmm.lt/

https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla

Renata Mockevičienė

Viešoji įstaiga Lazdijų sporto centras

8 691 86 834

sportas@lazdijai.lt

http://lazdijusc.lt/

https://www.facebook.com/Lazdij%C5%B3-Sporto-Centras-277317642441666/

Darius Liaukevičius

LAZDIJŲ MENO MOKYKLA

Teikiamos programos

Grupės formuojamos

Adresas

Kontaktai

Mokestis

Ankstyvasis integruotas ugdymas

5-7 metų

Nepriklausomybės a. 6, Lazdijai

8 318 51 647

meno.mokykla@lazdijai.lt

10 eurų *

Muzikos programa

(fortepijono, smuiko, gitaros, akordeono, išilginės fleitos, saksofono, chorinio ir estradinio dainavimo;

mušamųjų instrumentų, kanklių programos)

nuo 8 metų

Nepriklausomybės a. 6, Lazdijai

8 318 51 647

meno.mokykla@lazdijai.lt

10 eurų *

Dailės programa

pradinis ugdymas

(8 – 10 metų);

pagrindinis ugdymas (11-15 metų)

Nepriklausomybės a. 6, Lazdijai

8 318 51 647

meno.mokykla@lazdijai.lt

10 eurų *

Meninės kalvystės programa

nuo 14 metų

Nepriklausomybės a. 6, Lazdijai

8 318 51 647

meno.mokykla@lazdijai.lt

10 eurų *

Choreografijos programa

ankstyvasis ugdymas

(4-7 metų);

pradinis ugdymas

(8-10 metų);

pagrindinis ugdymas (11-14 metų)

Nepriklausomybės a. 6, Lazdijai

8 318 51 647

meno.mokykla@lazdijai.lt

10 eurų *

* Taikomos lengvatos – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 5TS-1293 „Dėl mokesčio už mokslą Lazdijų meno mokykloje nustatymo

VIEŠOJI ĮSTAIGA LAZDIJŲ SPORTO CENTRAS

Teikiamos programos

Grupės formuojamos

Adresas

Kontaktai

Mokestis

Aerobinė gimnastika

6-18 metų

Dzūkų g. 1, Lazdijai

8 691 86 834

sportas@lazdijai.lt

-

Futbolas

6-18 metų

Vytauto g. 13, Lazdijai;

Ryto g. 19, Kailinių kaimas,

Veisiejų seniūnija, Lazdijų rajono savivaldybė

8 691 86 834

sportas@lazdijai.lt

-

Jėgos trikovė

6-18 metų

Ryto g. 19, Kailinių kaimas,

Veisiejų seniūnija, Lazdijų rajono savivaldybė

8 691 86 834

sportas@lazdijai.lt

-

Krepšinis

6-18 metų

Vytauto g. 13, Lazdijai

8 691 86 834

sportas@lazdijai.lt

-

Kūno rengyba

6-18 metų

Dzūkų g. 1, Lazdijai

8 691 86 834

sportas@lazdijai.lt

-

Tinklinis

6-18 metų

Lazdijos g. 5, Lazdijai

8 691 86 834

sportas@lazdijai.lt

-

Stalo tenisas

6-18 metų

Ryto g. 19, Kailinių kaimas,

Veisiejų seniūnija, Lazdijų rajono savivaldybė

8 691 86 834

sportas@lazdijai.lt

-

Informacija atnaujinta 2020-09-08 09:25