Lt
Pradžia

Darbo užmokestis

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (2022-12-31) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. Pareigybių skaičius (2023-12-31) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023m. m. Pareigybių skaičius (2024-06-30) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024 m. II ketv.
Vadovų ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Meras 1 3667,48 1 4563,29 1 5356,20
Vicemeras     1 3438,34 1 4713,46
Mero pavaduotojas 1 3294,86        
Mero patarėjas 1 2172,00 2 2577,03 2 4056,43
Administracijos direktorius     1 4226,20 1 5802,55
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 2867,64        
  Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas  11 2689,58 10 2846,94 10 3023,56
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 2044,18 5 2256,77 5 2461,71
Seniūnas 11 2088,90 11 2300,11 11 2392,70
Vyriausiasis specialistas  37 1711,03 28 2006,52 28 2092,57
Vyresnysis specialistas 2 1634,46 4 1845,55 6 1901,12
Patarėjas     1 1920,26 2 2818,97
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Skyriaus vedėjas     1 2380,80 1 2249,6
Administratorius         1 1821,11
Vyriausiasis specialistas  15 1370,90 15 1583,12 16 1655,39
Vyresnysis specialistas 11 1015,75 10 1126,66 10 1245,29
Specialistas  18 1214,96 17 1392,59 18 1577,80
Socialinio darbo organizatorius  12 1583,77 11 1714,67 11 1969,50
Vyresnysis buhalteris 10 1527,82 10 1710,17 11 1682,85
Vyresnysis archyvaras 1 1078,61 1 1317,70 1 1293,52
Sekretorius-referentas 2 1267,00   1482,80    
Darbininkas  31 730,00 30 840 32 924
Kapų prižiūrėtojas 15 730,00 13 840 12 924
Vairuotojas 4 1064,93 7 1126,04 7 1209,48

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-07-17 14:31