Lt
Pradžia

Kultūros paveldo objektų stebėsena

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS PAVELDO TYRIMŲ VALDYBOS 2024 M. KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANAS (Statinių ir vietovių + vietų + objektų (kilnojamųjų kultūros vertybių ir statinių vertingųjų savybių))

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, KURIOMS KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TERITORINIAI SKYRIAI 2024 M. RENGS APSKAITOS DOKUMENTACIJĄ, PLANAS

 

2022 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

  1. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11006), Lazdijų r. sav., Kapčiamiesčio sen., Burbų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Aktu siūloma patikslinti vertingąsias savybes (Sovietų Sąjungos karių palaikus, reljefą). vertingosiomis savybėmis nenustatant paminklo ir paminklinių plokščių. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane (TRP) juos pažymint kitais objektais.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 861436962.

Pagarbiai

Rasa Visockaitė

Vyriausioji specialistė

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Tel.nr. 861436962, el. p. rasa.visockaite@kpd.lt

www.kpd.lt

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/HjWaBZBPBEALsfG

 

2022 m. rugsėjo 5 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

  1. Verstmainių senųjų kapinių komplekso (u. k. 38449; 5323; 38450; 38451; 38452), Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Verstaminių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Aktu siūloma patikslinti vertingąsias savybes. Kultūros paveldo objekto teritorija nekeičiama.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

  1. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11012), Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Karaliaus Mindaugo g., Rudaminos mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Aktu siūloma patikslinti vertingąsias savybes. Kultūros paveldo objekto teritorijos ribos ir plotas nesikeičia.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 861436962.

Pagarbiai

Rasa Visockaitė

Vyriausioji specialistė

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Tel.nr. 861436962, el. p. rasa.visockaite@kpd.lt

www.kpd.lt

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/t9bJJEgTLj88XAf

Informacija atnaujinta 2024-02-09 14:55