Lt
Pradžia

Kultūros paveldas

 


2022 m. vasario 21 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniuose posėdžiuose numatoma svarstyti:

4. Klepočių kaimo senųjų kapinių (6352), Klepočių k., Veisiejų sen., Lazdijų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją. Kapinėms kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2020-12-29 raštas Nr.(6.1.)2-673.

5. Stumbagalvės kaimo senųjų kapinių (6310), Stumbagalvės k., Būdviečių sen., Lazdijų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją. Kapinėms kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2020-12-29 raštas

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 866654779.
Pagarbiai
Rasa Visockaitė
Vyriausioji specialistė
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Tel.nr. 866654779, el. p.rasa.visockaite@kpd.lt www.kpd.lt 

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/d5SCt6ddRBXqsmz


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. lapkričio 15 d., 13 val., numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apskaitos dokumentų patikslinimo šiems objektams: Klepočių kaimo senosioms kapinėms (6352), Klepočių k., Veisiejų sen. ir Stumbagalvės kaimo senosioms kapinėms (6310), Stumbagalvės k., Būdviečių sen., Lazdijų rajono sav., Su parengtais dokumentų projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/d6d7a06244c0 

 

Patvirtinti 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Dėl Kultūros paveldo apskaitos 2020 m. planavimo