Lt
Pradžia

Kultūros paveldas

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2022-08-18 nuotolinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 18 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno depo statinių komplekso (u. k. 29952), Kauno miesto sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus pr. 102, 104, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras. Klausimo svarstymą inicijavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga, publikacijomis, kuriuo siūloma patikslinti Kauno depo statinių komplekso (u. k. 29952) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Būdviečio dvaro sodybos fragmentų (u. k. 263), Lazdijų rajono sav., Būdviečio sen., Būdviečio k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras. Klausimo svarstymą inicijavo kraštotyrininkas B. K.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Būdviečio dvaro sodybos fragmentų (u. k. 263) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant objekto teritorijos vertingąsias savybes, apibrėžtas teritorijos ribas (jas nežymiai sumažinant, sutapdinant su greta esančių žemės sklypų ribomis), taip pat suteikiant apsaugą, kaip kompleksinei daliai, Rūsiui (45903), nustatant jo vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdį(-ius), reikšmingumo lygmenį; keičiant kompleksinės dalies pavadinimą iš Tvarto (u. k. 36257) į Kluono liekanas (u. k. 36257).

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl architekto Mykolo Songailos namo (u. k. 10453), Kauno m. sav., Kauno m., Planetų g. 6, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl reikšmingumo lygmens nustatymo).

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, istoriniais šaltiniais, kuriuo siūloma nustatyti architekto Mykolo Songailos namui (u. k. 10453) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, nustatyti vietinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno tvirtovės Romainių forto liekanų (u. k. 26358), Kauno m. sav., Kauno m., Šilainių pl. 21P, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga, publikacijomis, kuriuo siūloma patikslinti Kauno tvirtovės Romainių forto liekanų (u. k. 26358) duomenis Kultūros vertybių registre, suteikiant apsaugą 2 kompleksinėms dalims: Šiaurinei slėptuvei (45864) ir Pietinei slėptuvei (45865), nustatant vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas, panaikinant apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno tvirtovės 2-ojo forto (u. k. 26351), Kauno m. sav., Kauno m., Pilviškių g., , duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga, publikacijomis, kuriuo siūloma patikslinti Kauno tvirtovės 2-ojo forto (u. k. 26351) duomenis Kultūros vertybių registre, suteikiant apsaugą 12 kompleksinių dalių: Kareivinėms (43006), Užnugario kaponieriui (43007), Centrinei poternai (43008), Centriniam šaudmenų sandėliui (43009), Šiaurės vakarų šaudmenų sandėliui (43010), Pietryčių šaudmenų sandėliui (43011), Pietryčių puskaponieriui (43012), Šiaurės vakarų puskaponieriui (43013), Šiaurės vakarų užnugario šaudmenų sandėliui (43014), Pietryčių užnugario šaudmenų sandėliui (43015), Kontreskarpinei sienai (43016) ir Centriniam kaponieriui (45844), nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos bei vizualinės apsaugos pozonio ribas, panaikinant apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.


2022 m. vasario 21 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniuose posėdžiuose numatoma svarstyti:

4. Klepočių kaimo senųjų kapinių (6352), Klepočių k., Veisiejų sen., Lazdijų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją. Kapinėms kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2020-12-29 raštas Nr.(6.1.)2-673.

5. Stumbagalvės kaimo senųjų kapinių (6310), Stumbagalvės k., Būdviečių sen., Lazdijų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją. Kapinėms kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2020-12-29 raštas

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 866654779.
Pagarbiai
Rasa Visockaitė
Vyriausioji specialistė
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Tel.nr. 866654779, el. p.rasa.visockaite@kpd.lt www.kpd.lt 

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/d5SCt6ddRBXqsmz


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. lapkričio 15 d., 13 val., numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apskaitos dokumentų patikslinimo šiems objektams: Klepočių kaimo senosioms kapinėms (6352), Klepočių k., Veisiejų sen. ir Stumbagalvės kaimo senosioms kapinėms (6310), Stumbagalvės k., Būdviečių sen., Lazdijų rajono sav., Su parengtais dokumentų projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/d6d7a06244c0 

 

Patvirtinti 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Dėl Kultūros paveldo apskaitos 2020 m. planavimo