Lt
Pradžia

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio numeris 16

Posėdžio pavadinimas 10-osios tarybos 16 posėdis

Posėdžio data 2024-07-11 14:00:00

Pirmininkas  Ausma Miškinienė
 
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 10-OSIOS TARYBOS 16 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
 
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI :
 
 
Eil.Nr. Registracijos data Registracijos numeris Sprendimo projekto pavadinimas Sprendimo projekto rengėjas Sprendimo projekto pranešėjas
1 2024-07-03 34-470 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 5TS-14 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir pavaduotojų skyrimo“ pakeitimo Kęstutis Jasiulevičius Kęstutis Jasiulevičius
2 2024-07-03 34-471 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-2 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos komitetų“ pakeitimo Adelė Sukackienė Kęstutis Jasiulevičius
3 2024-07-03 34-462 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 5TS-291 „Dėl pritarimo projektui „Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimas“ ir jo dalinio finansavimo“ pakeitimo Ieva Stalevičiūtė Ieva Stalevičiūtė
4 2024-07-03 34-461 Dėl pritarimo „Interreg VI-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams ir jų dalinio finansavimo Ieva Stalevičiūtė Ieva Stalevičiūtė
5 2024-07-03 34-472 Dėl dalyvavimo projekte „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ Aivaras Tulaba Ieva Stalevičiūtė
6 2024-07-04 34-477 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 5TS-284 „Dėl dalyvavimo projekte „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ pakeitimo Ieva Stalevičiūtė Ieva Stalevičiūtė
7 2024-07-04 34-476 Dėl dalyvavimo projekte „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ Aivaras Tulaba Ieva Stalevičiūtė
8 2024-07-04 34-475 Dėl dalyvavimo projekte „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centre“ Aivaras Tulaba Ieva Stalevičiūtė
9 2024-07-03 34-473 Dėl pritarimo akreditaciniam projektui ir jo apyvartinių lėšų finansavimo Aivaras Tulaba Ieva Stalevičiūtė
10 2024-07-04 34-478 Dėl dalyvavimo projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ partnerio teisėmis Aivaras Tulaba Ieva Stalevičiūtė
11 2024-07-03 34-474 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 5TS-280 „Dėl 2024 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Šarūnė Dumbliauskienė Šarūnė Dumbliauskienė
12 2024-07-03 34-465 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Šarūnė Dumbliauskienė Šarūnė Dumbliauskienė
13 2024-07-04 34-481 Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“ Šarūnė Dumbliauskienė Šarūnė Dumbliauskienė
14 2024-07-02 34-451 Dėl valstybinio žemės sklypo perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Dalė Pileckienė Rasa Kūlokaitė-Adomynienė
15 2024-07-02 34-450 Dėl valstybinio žemės sklypo perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Dalė Pileckienė Rasa Kūlokaitė-Adomynienė
16 2024-07-02 34-455 Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 5943/0003:541, unikalus Nr. 4400-2446-0602), esančio Šeštokuose, Lazdijų rajono savivaldybėje, nuomos Dalė Pileckienė Rasa Kūlokaitė-Adomynienė
17 2024-07-02 34-448 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 5TS-888 „Dėl Lazdijų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ pakeitimo Rasa Kūlokaitė-Adomynienė Rasa Kūlokaitė-Adomynienė
18 2024-07-02 34-453 Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 5938/0003:39, unikalus Nr. 4400-6241-9314), esančio Seirijuose, Lazdijų rajono savivaldybėje, nuomos Dalė Pileckienė Rasa Kūlokaitė-Adomynienė
19 2024-07-02 34-457 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Rasa Bunikytė Rasa Kūlokaitė-Adomynienė
20 2024-07-02 34-449 Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0002:339, unikalus Nr. 5923-0002-0339), esančio Seinų g. 71, Lazdijuose, nuomos Rasa Kūlokaitė-Adomynienė Rasa Kūlokaitė-Adomynienė
21 2024-07-02 34-458 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų Rasa Kūlokaitė-Adomynienė Rasa Kūlokaitė-Adomynienė
22 2024-07-04 34-479 Dėl mokesčio už dienos socialinę globą sumažinimo Kristina Vigraitienė Rima Šukienė
23 2024-07-02 34-456 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. 5TS-124 „Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstrukcijos ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Indrė Adomynienė Indrė Adomynienė
24 2024-07-02 34-452 Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos plano 2024–2029 metams suderinimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčių nustatymo Indrė Adomynienė Indrė Adomynienė
25 2024-07-03 34-460 Dėl leidimo atlikti remontą Jolita Galvanauskienė Inga Šukytė
26 2024-07-03 34-468 Dėl Lazdijų r. Šventežerio mokyklos patalpų ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos Ineta Junelienė Inga Šukytė
27 2024-07-04 34-480 Dėl pavedimo Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atilikti uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ veiklos auditą Jolita Galvanauskienė Inga Šukytė
28 2024-07-03 34-469 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto investavimo UAB „Lazdijų vanduo“ Jolita Galvanauskienė Inga Šukytė
29 2024-07-03 34-467 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Lazdijų krašto muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti juo turto patikėjimo teise Jolita Galvanauskienė Inga Šukytė
30 2024-07-03 34-466 Dėl valstybės nekilnojamojo turto (vietinės reikšmės kelių) perėmimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jolita Galvanauskienė Inga Šukytė
31 2024-07-03 34-459 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. 5TS-177 „Dėl sutikimo priimti dovaną – nekilnojamąjį turtą, esantį Vytauto g. 11, Lazdijuose, ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise“ pripažinimo netekusiu galios Jolita Galvanauskienė Inga Šukytė
32 2024-07-03 34-463 Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai Ineta Junelienė Inga Šukytė
33 2024-07-03 34-464 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. 5TS-360 „Dėl patalpų nuomos“ pakeitimo Ineta Junelienė Inga Šukytė
 

Informacija atnaujinta 2024-07-05 12:48