Lt
Pradžia

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio numeris 12

Posėdžio pavadinimas 10-osios tarybos 12 posėdis

Posėdžio data 2024-02-15 13:00:00

Pirmininkas  Ausma Miškinienė
 
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 10-OSIOS TARYBOS 12 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
 
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI :
Eil.Nr. Registracijos data Registracijos numeris Sprendimo projekto pavadinimas Sprendimo projekto rengėjas Sprendimo projekto pranešėjas
1. 2024-02-08 34-316 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Gediminas Giedraitis Gediminas Giedraitis
2. 2024-02-08 34-315 Dėl 2024 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo Šarūnė Dumbliauskienė Šarūnė Dumbliauskienė
3. 2024-02-06 34-299 Dėl pritarimo projektui „Visos dienos mokyklos įkūrimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo dalinio finansavimo   Sandra Sinkevičienė Ieva Stalevičiūtė
4. 2024-02-06 34-302 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ugdymo grupių plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo dalinio finansavimo   Sandra Sinkevičienė Ieva Stalevičiūtė
5. 2024-02-08 34-303 Dėl pritarimo projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų šeimos nariams“ ir jo dalinio finansavimo Aivaras Tulaba Ieva Stalevičiūtė
6. 2024-02-08 34-306 Dėl dalyvavimo projekte „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Ieva Stalevičiūtė Ieva Stalevičiūtė
7. 2024-02-06 34-290 Dėl lėšų skyrimo Aivaras Tulaba Ieva Stalevičiūtė
8. 2024-02-08 34-310 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7  d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Indrė Adomynienė Indrė Adomynienė
9. 2024-02-08 34-313 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Indrė Adomynienė Indrė Adomynienė
10. 2024-02-08 34-312 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 5TS-970 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Lazdijų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Virginijus Blažauskas Indrė Adomynienė
11. 2024-02-08 34-311 Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų Lazdijų rajono savivaldybėje prioritetinio sąrašo patvirtinimo Virginijus Blažauskas Indrė Adomynienė
12. 2024-02-06 34-287 Dėl tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Adelė Sukackienė Kęstutis Jasiulevičius
13. 2024-02-08 34-304 Dėl sveikatos centro įkūrimo funkciniu ir struktūriniu bendradarbiavimo būdais Lazdijų rajono savivaldybėje Karolina Berčiūnaitė Karolina Berčiūnaitė
14. 2024-02-08 34-305 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2024 m. Užimtumo didinimo programos patvirtinimo Asta Kaušauskienė Rima Šukienė
15. 2024-02-08 34-307 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo  Violeta Strankauskienė Rima Šukienė
16. 2024-02-06 34-301 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-565 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Inga Šukytė Jolita Galvanauskienė
17. 2024-02-06 34-293 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 16 d. sprendimo Nr.5TS-166 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo Inga Šukytė Jolita Galvanauskienė
18. 2024-02-06 34-291 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Inga Šukytė Jolita Galvanauskienė
19. 2024-02-06 34-294 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1351 „Dėl viešame aukcione parduodamo Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
20. 2024-02-06 34-296 Dėl leidimo naudotis patalpomis viešajai įstaigai Lazdijų sporto centrui Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
21. 2024-02-06 34-300 Dėl statinių įtraukimo apskaitą Jolita Galvanauskienė Jolita Galvanauskienė
22. 2024-02-06 34-297 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-1079 „Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
23. 2024-02-06 34-298 Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
24. 2024-02-06 34-292 Dėl bešeimininkio turto priėmimo Ineta Junelienė Jolita Galvanauskienė
25. 2024-02-08 34-317 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-1263 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Rasa Bunikytė Laura Urbanskaitė
26. 2024-02-08 34-318 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Rasa Bunikytė Laura Urbanskaitė
27. 2024-02-06 34-288 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos ir Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2023 vykdymo ataskaitos Rimas Jarmala Albinas Žymančius
28. 2024-02-06 34-289 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos Sandra Černeckaitė Mantas Valukonis
29. 2024-02-08 34-308 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos Karolina Berčiūnaitė Mantas Valukonis
30. 2024-02-08 34-309 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2023 m. infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir savivaldybės 2023 m. infrastruktūros plėtros priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo Gediminas Giedraitis Ieva Stalevičiūtė
31. 2024-02-06 34-295 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Vilma Danauskienė Vilma Danauskienė
32. 2023-11-30 34-238 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo Vilma Danauskienė Vilma Danauskienė
33. 2024-02-08 34-314 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-468 „Dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo“ pakeitimo Vilma Danauskienė Vilma Danauskienė
 
 
 

Informacija atnaujinta 2024-02-12 08:32