Lt
Pradžia

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius

Jurgita Gudeliauskaitė
Vedėja
414 kab.
Vilma Kandratavičienė
Vyr. specialistė
431 kab.
Saulius Pockevičius
Vyr. specialistas
420 kab.
Kęstutis Sujeta
Vyr. specialistas
431 kab.
Gintas Žukauskas
Vyr. specialistas
420 kab.
Alma Palionienė
Vyresn. raštvedė
431 kab.
Jūratė Zemeckienė
Vyr. specialistė
124 kab.
Regina Alavočienė
Vyresn. specialistė
Krosnos seniūnija
Irena Makauskienė
Vyresn. specialistė
Kučiūnų sen., 3 kab.
Jurgita Grėbliūnaitė
Vyresn. specialistė
Būdviečio sen. kab.
Danutė Grubienė
Vyresn. specialistė
Noragėlių sen., kab.
Elvyra Jasinskienė
Vyresn. specialistė
Seirijų sen., kab.
Gediminas Jančiulis
Vyresn. specialistas
Kapčiamiesčio sen.
Steponas Jurčiukonis
Vyresn. specialistas
Veisiejų sen., kab.
Danutė Grėbliūnienė
Vyresn. specialistė
Šventežerio sen., kab.
Dana Kvederienė
Vyresn. specialistė
Teizai, kab.
Zita Maksimavičienė
Sausinimo siurblinės mašinistė
Arūnas Staniukynas
Sausinimo siurblinės mašinistas
Jonas Vaitkevičius
Sausinimo siurblinės mašinistas
Nerijus Vaitulevičius
Sausinimo siurblinės mašinistas

Informacija atnaujinta 2021-01-17 23:15