Lt
Pradžia

Civilinė sauga

Teikiamas Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projektas viešam visuomenės svarstymui
Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintų Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinių rekomendacijų 8 punktu, viešam visuomenės svarstymui teikiame Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projektą. Rajono gyventojai ir kitos suinteresuotos institucijos savo pastabas ir pasiūlymus gali pateikti Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistui tel. (8 614) 96312 arba elektroniniu paštu vitas.merkininkas@lazdijai.lt.
Susipažinimas su plano projektu, pastabų ir pasiūlymų pateikimas vyks iki 2021 m. rugsėjo 3 d.
Pridedama: Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projektas