Lt
Pradžia

Dokumentai

Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas .

Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičius jose bei  klasių skaičius kiekviename sraute ir mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute 2020–2021 mokslo metais 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičius jose bei  klasių skaičius kiekviename sraute ir mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute 2021–2022 mokslo metais

Mokinių priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, mokyklų vykdomos ugdymo programos ir aptarnavimo teritorijos

Centralizuoto vaikų priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarka

Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose taikomų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių sąrašas

Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas

Dėl mokesčio už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėse

Informacija atnaujinta 2021-12-09 16:48