Lt
Pradžia

2021 metai

2021 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI


   I ketv.   II ketv.   III ketv. IV ketv.
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija       
 Lazdijų rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba      
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)      
 Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys                                                     

Informacija atnaujinta 2021-06-04 13:18