Lt
Pradžia

2021 metai

2021 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI


   I ketv.   II ketv.   III ketv. IV ketv.
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija  
 Lazdijų rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)
 Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys                                                     

 

Informacija atnaujinta 2022-06-10 08:45