Lt
Pradžia

Lengvatos

Lazdijų rajono savivaldybėje patvirtintas COVID-19 ligos sukeltų padarinių mažinimo planas, kuriame nustatytos lengvatos:

  • Atleisti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojus, kurie įtraukti į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjas yra savivaldybė), nuo mokesčių už Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė) esantį privačios nuosavybės teise valdomą turtą ir žemės sklypus už karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje, karantino laikotarpiu;
  • Atleisti žemės nuomos mokesčių mokėtojus, kurie įtraukti į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjas yra savivaldybė), nuo mokesčio už išnuomotą valstybinę žemę, esančią savivaldybės teritorijoje, karantino laikotarpiu;
  • Atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą veikiančius verslo subjektus, kurie įtraukti į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjas yra savivaldybė) karantino laikotarpiu.

Prašymai dėl lengvatų suteikimo priimami ir registruojami  savivaldybės administracijos vieno langelio kabinete, atsiuntus paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, el. paštu info@lazdijai.lt.

Susipažinti su prašymų pateikimo tvarka, būtinais pateikti dokumentais galite čiahttps://teisineinformacija.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=56374

Informacija atnaujinta 2020-11-03 00:18