Lt
Pradžia

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas savivaldybėje teikiamas vaikams nuo 1 iki 6 metų amžiaus. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai-darželiai, mokyklos-darželiai, universalus daugiafunkcis centras, bendrojo ugdymo mokyklos.
Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai. Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis. Lazdijų rajono savivaldybėje dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo tėvai (globėjai) gali kreiptis į VšĮ Lazdijų švietimo centrą telefonu Nr. (8 318) 51 128 arba apsilankyti Dūkų g. 1, Lazdijai.

Priėmimas

Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas centralizuotai. Tėvai (globėjai) prašymus gali patekti paspaudę šią nuorodą: priėmimas į darželius arba juos pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistui, atsakingam už centralizuotą vaikų priėmimą. Taip pat prašymus tėveliai (globėjai) gali pateikti apsilankę pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai (globėjai) turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.  

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse čia.

Centralizuoto vaikų priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Užmokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą.

Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo įstaigose taikomi priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.

 

 

Informacija atnaujinta 2023-05-24 08:45