Lt
Pradžia

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

https://www.aratc.lt/

Direktorius: Aurimas Uldukis

Nuo 2022-04-19 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaroma.

Savivaldybės akcijų dalis, % - 12 %.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras įstatai    

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras veiklos ataskaitos skelbiamos: 

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus forma ,

Informacijos apie stebėtojų tarybos narių darbo apmokėjimą pateikimo forma 

Raštas dėl dalininkų įnašų

Alytaus RATC auditoriaus išvada 2023 m.

ARATC ataskaita 2023 m.

Balansas - 2023 metai

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas -2023 metai

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita - 2023 metai

Pelno (nuostolių) ataskaita - 2023 metai

Pinigų sratutų ataskaita - 2023 metai

Informacija atnaujinta 2024-05-08 08:53