Lt
Pradžia

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

https://www.aratc.lt/

Direktorius: Algirdas Reipas.

Nuo 2022-04-19 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaroma.

Savivaldybės akcijų dalis, % - 12 %.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras įstatai    

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras veiklos ataskaitos skelbiamos: 

 

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus forma ,

Informacijos apie stebėtojų tarybos narių darbo apmokėjimą pateikimo forma 

Informacija atnaujinta 2023-06-22 08:08