Lt
Pradžia

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

https://www.aratc.lt/

Direktorius: Algirdas Reipas.

Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija 2018 m. balandžio 19 d. – 2022 m. balandžio 19 d.

Valdybos nariai:
Ona Balevičiūtė, valdybos pirmininkė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2021-02-25).
Vilma Jurgelevičienė, valdybos pirmininko pavaduotoja, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2021-02-25).
Vida Mačernienė Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja (pareigas eina nuo 2018-04-19).
Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareigas eina nuo 2019-08-22).
Jovita Tirvienė, Birštono savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2019-10-17).
Ilona Šaparauskienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2021-04-29).
Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2019-08-22).
Egidijus Zaleskis, Varėnos rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas (pareigas eina nuo 2018-04-19).
Rita Zmitrulevičienė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (pareigas eina nuo 2020-12-17).

Savivaldybės akcijų dalis, % - 12 %.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras įstatai    

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras veiklos ataskaitos skelbiamos: 

 

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus forma ,

Informacijos apie stebėtojų tarybos narių darbo apmokėjimą pateikimo forma 

Informacija atnaujinta 2022-11-10 10:06