Lt
Pradžia

Dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo

Pirminė teisinė pagalba apibrėžiama kaip įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Teisinė informacija yra informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą.

Teisinė konsultacija - patarimai teisės klausimais.

Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto po kreipimosi. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, turi būti pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė asmeniui yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba jei tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta išsami advokato konsultacija ar yra akivaizdu, kad tokią konsultaciją galima gauti ir nesinaudojant valstybės garantuojama teisine pagalba. Pagalbos negaus ir tie, kurie kreipsis ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams pirminę teisinę pagalbą nemokamai teikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Daura Adomavičiūtė, tel. 8 631 15 457,  daura.adomaviciute@lazdijai.lt ,  darbo dienomis ir valandomis, t. y. antradieniais – ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.), adresu: 110 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai.

Kreipiantis būtina turėti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą.

Už pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisėsir personalo skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius, 209 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. 8 686 05 067, el. p. kestutis.jasiulevicius@lazdijai.lt.

Daugiau informacijos galima rasti https://vgtpt.lrv.lt/

Informacija atnaujinta 2024-02-22 16:20