Lt
Pradžia

Statinių ir teritorijų planavimo dokumentų viešinimas

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ 2023-03-28 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ Informuojame apie rengiamą Naujų individualių namų valdų Vilniaus gatvėje tarp gyvenamųjų namų... 2023-03-03 Informuojame apie rengiamą Naujų individualių namų valdų Vilniaus gatvėje tarp gyvenamųjų namų Nr. Informuojame apie rengiamą Naujų individualių namų valdų Vilniaus gatvėje tarp gyvenamųjų namų... patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų... 2023-02-02 patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-18 „Dėl Kultūros... Žemės sklypui, esančiam Žališkės k., Šventežerio sen., Lazdijų r., Nr. 5945/0003:320, plotas –... 2023-02-02 Žemės sklypui, esančiam Žališkės k., Šventežerio sen., Lazdijų r., Nr. 5945/0003:320, plotas – Žemės sklypui, esančiam Žališkės k., Šventežerio sen., Lazdijų r., Nr. 5945/0003:320, plotas –... PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ... 2023-01-30 PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto... Susisiekimo komunikacijų, kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų Veisiejų... 2023-01-27 Susisiekimo komunikacijų, kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų Veisiejų mieste Susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, automobilių stovėjimo aikštelių), kitos paskirties... INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS... 2023-01-25 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS... Informuojame apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų miesto... 2022-12-12 Informuojame apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų miesto šilumos Informuojame apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų miesto...  	INFORMACIJA APIE PARENGTUS NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIUS IR... 2022-12-08 INFORMACIJA APIE PARENGTUS NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIUS IR INFORMACIJA APIE PARENGTUS NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIUS IR... INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI BESTRAIGIŠKIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO DRAUSTINIO... 2022-12-08 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI BESTRAIGIŠKIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO DRAUSTINIO INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI BESTRAIGIŠKIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO... INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI AVIŽIENIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO DRAUSTINIO... 2022-12-08 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI AVIŽIENIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI AVIŽIENIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO DRAUSTINIO... Informuojame apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Lazdijų rajono Veisiejų miesto ir Kailinių kaimo... 2022-12-08 Informuojame apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Lazdijų rajono Veisiejų miesto ir Kailinių kaimo Informuojame apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Lazdijų rajono Veisiejų miesto ir Kailinių kaimo...