Lt
Pradžia

Statinių ir teritorijų planavimo dokumentų viešinimas

Parengti Susisiekimo komunikacijų  kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų... 2023-06-28 Parengti Susisiekimo komunikacijų kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų Informuojame, kad parengti Susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, automobilių stovėjimo... INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS... 2023-06-21 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO Informuojame, kad su Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais,... Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2023 m. birželio 19 d. IS... 2023-06-19 Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2023 m. birželio 19 d. IS „Infostatyba“ Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2023 m. birželio 19 d. IS... Informuojame apie parengtą Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių,... 2023-05-30 Informuojame apie parengtą Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, Informuojame apie parengtą Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių,... yra parengtas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriau įsakymo projektas ,, Dėl... 2023-05-03 yra parengtas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriau įsakymo projektas ,, Dėl parengtas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriau įsakymo projektas ,, Dėl... INFORMAVIMAS APIE PASTATO PASKIRTIES KEITIMĄ 2023-04-17 INFORMAVIMAS APIE PASTATO PASKIRTIES KEITIMĄ INFORMAVIMAS APIE PASTATO PASKIRTIES KEITIMĄ Informuojame apie parengtą detaliojo plano koregavimą 2023-04-11 Informuojame apie parengtą detaliojo plano koregavimą Informuojame apie parengtą Pagrindinės tikslinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastriniai... VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ 2023-03-28 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ Informuojame apie rengiamą Naujų individualių namų valdų Vilniaus gatvėje tarp gyvenamųjų namų... 2023-03-03 Informuojame apie rengiamą Naujų individualių namų valdų Vilniaus gatvėje tarp gyvenamųjų namų Nr. Informuojame apie rengiamą Naujų individualių namų valdų Vilniaus gatvėje tarp gyvenamųjų namų... patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų... 2023-02-02 patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-18 „Dėl Kultūros... Žemės sklypui, esančiam Žališkės k., Šventežerio sen., Lazdijų r., Nr. 5945/0003:320, plotas –... 2023-02-02 Žemės sklypui, esančiam Žališkės k., Šventežerio sen., Lazdijų r., Nr. 5945/0003:320, plotas – Žemės sklypui, esančiam Žališkės k., Šventežerio sen., Lazdijų r., Nr. 5945/0003:320, plotas –... PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ... 2023-01-30 PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto...