Lt
Pradžia

Teisės aktai

Finansinės paramos iš savivaldybės biudžeto skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas

Didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma (nustatoma kasmet)

 

 

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai:

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašas

Lazdijų rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų atrankos ir vertinimo komisija

Didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma (nustatoma kasmet)

 

 

Informacija atnaujinta 2023-12-12 11:47