Lt
Pradžia

Socialinė parama: išmokos, kompensacijos, paslaugos

Savivaldybėje teikiamos paslaugos

Tikslinių kompensacijų skyrimas
Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimas  
Dokumentų, patvirtinančių moters / vyro teisę gauti antro laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas / teikimas  
Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas  
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skyrimas  
Valstybės paramos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas  
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas  
Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno pildymas

Seniūnijoje teikiamos paslaugos

Socialinės pašalpos skyrimas
Vienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas
Globos (rūpybos) išmokų skyrimas
Kompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimas
Teisės paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti nustatymas
Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimas
Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimas
Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas
Pagalbos į namus paslaugų skyrimas

Savivaldybė / seniūnijoje teikiamos paslaugos

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas
Būsto pritaikymas neįgaliesiems
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse rengimas
Pareiškimo dėl asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo rengimas

Informacija atnaujinta 2022-12-08 15:24