Lt
Pradžia

Lazdijų rajono administracijos vaiko gerovės komisija

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 

Komisija, sudaryta Lazdijų rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 17 d. potvarkiu Nr. 7V-69 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir veiklos reglamento tvirtinimo“, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas nuostatas bei vadovaudamasi komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

  1. Kartu su koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustato vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti ir savivaldybės mero nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą.

     

  2. Surenka informaciją, būtiną savivaldybės mero sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.

  3. Nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės merui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.

  4. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro prašymo gavimo dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam skirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus.

  5. Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę.

  6. Koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą.

  7. Teikia siūlymus savivaldybės merui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir tėvams (globėjams) tobulinimo.

  8. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

1. Laima Stankevičienė – pirmininkė
Lazdijų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Tel. 8 613 83 895, el. p. laima.stankeviciene@lazdijai.lt

2. Auksė Stirbienė – sekretorė
Lazdijų savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. 8 612 97 403, el. p. aukse.stirbiene@lazdijai.lt

3. Rima Šukienė – narė
Lazdijų savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja
Tel. 8 613 77 582 el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt

4. Daiva Česnulevičienė – narė
VšĮ Lazdijų švietimo centro psichologė
Tel. 8 687 56773 el. p. daiva.cesnuleviciene@lazdijai.lt

5. Policijos atstovas – narys
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Lazdijų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėj
Tel. 8 700 65526

7. Jurgita Virbickaitė – narė
Kauno apygardos prokuratūros  Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė (Lazdijai)
Tel. 8 318 51407 el. p. jurgita.virbickaite@prokuraturos.lt

7. Simona Jasinskienė – narė
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
Tel. 8 318 52 075 el. p. simona.jasinskiene@lazdijuvsbiuras.lt 

8. Erika Kiaulevičienė – narė
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė
Tel. 8 698 59 243 el. p. erika.kiauleviciene@lazdijuspc.lt

9. Živilė Gražulevičienė – narė
Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Lazdijų rajono savivaldybėje
Tel. 8 610 99 155 el. p. zivile.grazuleviciene@vaikoteises.lt

10. Jurga Vaišnienė – narė
Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus vyriausioji specialisė
Tel. 8 671 23 253 el. p.jurga.vaisniene@probacija.lt

11. Žaneta Burbulevičienė – narė
Noragėlių krašto bendruomenės pirmininkė
Tel. 8 675 37 824 el. p. zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt

12. Karolina Berčiūnaitė – narė
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)
Tel.  8 618 19 503 el. p. karolina.berciunaite@lazdijai.lt

 

Informacija atnaujinta 2024-04-22 10:20