Lt
Pradžia

Lazdijų rajono administracijos vaiko gerovės komisija

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 

Komisija, sudaryta pagal 2017 m. rugsėjo 21 d. Lazdijų rajono saivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 10V-985,  vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas nuostatas bei vadovaudamasi komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

  1. Kartu su koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustato vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą.
  2. Surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.
  3. Nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.
  4. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro prašymo gavimo dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam skirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus.
  5. Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę.
  6. Koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą.
  7. Teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir tėvams (globėjams) tobulinimo.
  8. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

Laima Stankevičienė – pirmininkė
Lazdijų savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Mob. tel. 8 613 83 895, el. p. laima.stankeviciene@lazdijai.lt

Auksė Stirbienė – sekretorė
Lazdijų savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Mob. tel 8 612 97 403, el. p. aukse.stirbiene@lazdijai.lt

Rima Šukienė – narė
Lazdijų savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja
Mob. tel. 8 613 77 582 el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt

Daiva Česnulevičienė – narė
VšĮ Lazdijų švietimo centro psichologė
Mob. tel. 8 687 56773 el. p. daiva.cesnuleviciene@lazdijai.lt

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Lazdijų rajono policijos komisariato teritoriją prižiūrinčios
Veiklos skyriaus pareigūnų grupės vyriausiasis tyrėjas  – narys

Jurgita Virbickaitė – narė
Kauno apygardos prokuratūros  Alytaus apylinkės prokuratūra (Lazdijai). Prokurorė
Tel. 8 318 51407 el. p. jurgita.virbickaite@prokuraturos.lt

Simona Jasinskienė – narė
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, laikinai einanti direktorės pareigas.
Mob. tel. 8 318 52 075 el. p. simona.jasinskiene@lazdijuvsbiuras.lt 

Ingrida Petruškevičienė – narė
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė
Mob. tel. 8 615 95 915 el. p. ingrida.petruskeviciene@lazdijuspc.lt

Jolita Žilionytė – narė
Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Lazdijų rajono savivaldybėje
Mob. tel. 8 613 98 416 el. p. jolita.zilionyte@vaikoteises.lt

Jurgita Pociukonytė – narė
Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus, veikiančio Lazdijų rajono savivaldybėje, specialistė
Mob. tel. 8 663 71 041 el. p. [email protected]

Žaneta Burbulevičienė – narė
Noragėlių kaimo bendruomenės pirmininkė
Mob. tel. 8 675 37 824 el. p. zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt

Karolina Berčiūnaitė – narė
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)
Mob. tel.  8 618 19 503 el. p. karolina.berciunaite@lazdijai.lt

 

Informacija atnaujinta 2022-12-30 08:44