Lt
Pradžia

2022 metai

2022 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI


   I ketv.   II ketv.   III ketv. IV ketv.
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija         
 Lazdijų rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba        
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)      
 Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys                                                     

Informacija atnaujinta 2022-06-10 08:47