Lt
Pradžia

Veiklos dokumentai

 
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai 
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo tvarkos taisyklės
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas
Nuotolinio darbo Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų etikos taisyklės
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliekamų auditų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito  dokumentų rengimo, tvarkymo ir įforminimo tvarkos aprašas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planavimo tvarkos aprašas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos planas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaita

Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos planas

Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano ataskaita  

Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planas

Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022–2024 metų strateginis veiklos planas

Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019-2021 metų strateginis veiklos planas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano ataskaita
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 metai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2021 metai

Informacija atnaujinta 2024-02-07 14:56