Lt
Pradžia

Keliai

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIORITETINIŲ EILIŲ 2023–2025 METAMS SĄRAŠAS

Lazdijų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų prioritetinių eilių 2023–2025 metams sąrašas patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 5TS-1335 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų prioritetinių eilių 2023–2025 metams sąrašo patvirtinimo“.


LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠAS

Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-944 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“


VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO ŽEMĖLAPIS

Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių žemėlapyje galima rasti informaciją apie keliuose vykdomus darbus, ribojamą greitį ar draudimą važiuoti, ieškoti reikiamos vietos, pranešti apie situaciją rajono keliuose. Įvedę pranešimo tekstą Jūs galėsite greičiau informuoti Vietinio ūkio skyriaus specialistus apie kelių būklę. Žemėlapis skirtas greitesniam specialistų reagavimui į keliuose kylančias problemas, kekio ženklų būklę ir pan. Pranešėjai galės stebėti savo išsiųsto pranešimo statusą, kuris bus žymimas skirtingomis spalvomis.


KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠAS

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Lazdijų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašas patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 5TS-970 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Lazdijų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Lazdijų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašas nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, darnaus judumo priemonėms diegti, šiems keliams inventorizuoti, skirstymo, naudojimo, atsiskaitymo už asignavimus ir planuojamų remontuoti objektų eiliškumo nustatymo tvarką.

Šiuo aprašu siekiama užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) gerą būklę, skaidrų ir tinkamą Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, darnaus judumo priemonėms diegti, paskirstymą ir naudojimą.


SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ KELIŲ IR KELIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO, TIESIMO, STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR (AR) TAISYMO (REMONTO) DARBŲ NUSTATYMO PRIORITETINIAIS, KAI DALIS IŠLAIDŲ PADENGIAMA FIZINIŲ IR (AR) JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠOMIS, TVARKA

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbų nustatymo prioritetiniais, kai dalis išlaidų padengiama fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tvarkos aprašas patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-201 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir (ar) kelių statinių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbų nustatymo prioritetiniais, kai dalis išlaidų pedengiama fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Aprašas nustato tvarką, atvejus ir sąlygas, kai dalis savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbų išlaidų yra padengiama privačiomis fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, ir tokiems darbams gali būti teikiamas prioritetas kitų savivaldybės nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbų atžvilgiu.

Pareiškėjo prisidėjimo vertė prie objektų projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbų turi būti ne mažesnė kaip 20 proc. statybos darbų vertės.


LEIDIMŲ VAŽIUOTI VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS IŠDAVIMAS

Leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo tvarkos aprašą ir Mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 5TS-1420 „Dėl leidimų važiuoti išdavimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“

Naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir jų infrastruktūra didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais galima tik gavus leidimą. Leidimus išduoda Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Dokumentus leidimui išduoti rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius.

Leidimai išduodami sumokėjus Mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos apraše nustatyto dydžio mokestį.


LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMAS


SAUGAUS EISMO KOMISIJA

Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo komisija yra šios sudėties:

 1. Virginijus Blažauskas, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, komisijos pirmininkas;
 2. Eugenijus Sušinskas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas;
 3. Rasa Milukaitė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos narė, posėdžio sekretorė;
 4. Vitas Merkininkas, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos narys;
 5. Dainius Kunigonis, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjas, komisijos narys;
 6. Vaida Gazdziauskienė, Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komiteto pirmininkė, komisijos narė.

Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos nuostatai

Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos nuostatai reglamentuoja Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

Komisijos uždaviniai yra:

 1. nustatyti prioritetines saugaus eismo gerinimo kryptis ir priemones;
 2. koordinuoti valstybinio administravimo subjektų, Savivaldybės administravimo subjektų, visuomeninių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklą užtikrinant eismo saugumą;
 3. koordinuoti eismo saugumo programos įgyvendinimą Savivaldybėje.

Komisija vykdo šias funkcijas:

 1. sprendžia eismo reguliavimo klausimus;
 2. analizuoja eismo saugumo būklę Savivaldybėje ir teikia pasiūlymus dėl saugaus eismo užtikrinimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros ir tobulinimo;
 3. sprendžia eismo organizavimo klausimus Savivaldybės miestų ir kaimų gyvenamosiose

vietovėse, vietinės reikšmės keliuose;

 1. dalyvauja rengiant eismo saugumą ir eismo sąlygas gerinančias programas;
 2. svarsto valstybinio administravimo subjektų, Savivaldybės administravimo subjektų, fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus ir pasiūlymus, susijusius su saugaus eismo organizavimu Savivaldybės teritorijoje;
 3. sprendžia kitus su eismo saugumu susijusius klausimus.

Klausimais, susijusiais su vietinės reikšmės kelių projektavimu, rekonstravimu, priežiūra, remontu ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimu, prašome kreiptis į seniūnijos seniūną arba Vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistą Virginijų Blažauską, tel. +370 614 96 076 arba el.p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt.

Dėl leidimų išdavimo prašome kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistą Virginijų Blažauską, tel. +370 614 96 076 arba el.p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt.

Informacija atnaujinta 2023-03-20 15:49