Lt
Pradžia

Statinių ir teritorijų planavimo dokumentų viešinimas

INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ VYTAUTO G. 13, LAZDIJAI 2022-06-16 INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ VYTAUTO G. 13, LAZDIJAI INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 2022-04-12 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 2022-03-18 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ Sprendimo pradėti Lazdijų rajono Mangaroto žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimo projektas 2022-03-03 Sprendimo pradėti Lazdijų rajono Mangaroto žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimo projektas Sprendimo pradėti Lazdijų rajono Mangaroto žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimo projektas INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS... 2022-03-02 INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS... ĮSAKYMAS DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO 2022-02-11 ĮSAKYMAS DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO ĮSAKYMAS DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ KUČIULIŠKĖS VALSTYBINIO HERPETOLIGINIO DRAUSTINIO RIBŲ... 2022-01-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ KUČIULIŠKĖS VALSTYBINIO HERPETOLIGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo... 2022-01-12 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE POILSIO PASKIRTIES KAIMO TURIZMO PASTATO, LAZDIJŲ R. SAV., VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE POILSIO PASKIRTIES KAIMO TURIZMO PASTATO, LAZDIJŲ R. SAV.,... 2022-01-12 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 2021-12-20 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ Informacija visuomenei apie galimybes susipažinti su teritorijų planavino dokumento sprendiniais 2021-12-16 Informacija visuomenei apie galimybes susipažinti su teritorijų planavino dokumento sprendiniais Informacija visuomenei ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO INICIATYVAI RENGTI VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ 2021-11-10 ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO INICIATYVAI RENGTI VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ .