Lt
Pradžia

Dėl statinių, kurių savininkai nežinomi, pripažinimo bešeimininkiais

Dėl statinių, kurių savininkai nežinomi, pripažinimo bešeimininkiais

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų ir statinių. Daug iš jų yra žemės ūkio paskirties, t. y. buvusios fermos, sandėliai. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.

Siekiant išspręsti statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, nugriovimo ir sutvarkymo klausimus, Lazdijų rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl šių statinių pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn: vandens bokšto ir  artezinio gręžinio /vieta/, esančių adresu: Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.  

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2023 m. gegužės 24 d. kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrių (311 kab., tel. 8 613 25 817, el. p. ineta.juneliene@lazdijai.lt) arba seniūniją, kurios teritorijoje yra statiniai, ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas                                                                                                    Saulius Petrauskas

Informacija atnaujinta 2022-11-24 09:55