Lt
Pradžia

Konsultacijos su savivaldybės bendruomene nekilnojamojo turto valdymo klausimais

Konsultacijos su savivaldybės bendruomene nekilnojamojo turto valdymo klausimais

Lazdijų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama įtraukti į viešajame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąrašą nereikalingu naudoti pripažintą  Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą šį nekilnojamąjį turtą: pastatą – tarnybines patalpas (unikalus Nr. 5998-0005-7016, bendras plotas 961,63 kv. m), pastatą – administracinį pastatą (unikalus Nr. 5998-0005-7027, bendras plotas 596,01 kv. m),  pastatą – administracinį pastatą (unikalus Nr. 5998-4005-2015,  bendras plotas 606,06 kv. m) su kieto kuro sandėliu (kadastrinių matavimų byloje užregistruotas unikaliu Nr. 5998-4005-2015, žymėjimas plane 3B2p, plotas 54,85 kv. m (byloje Nr. 1-14), pastatą – garažą (unikalus Nr. 5993-5003-7017, bendras plotas 702,43 kv. m), kitus inžinerinius statinius– kiemo statinius (kiemo aikštelę) (unikalus Nr. 5998-4005-2026, bendras plotas 306,25 kv. m), štabo kiemo dangą (plotas 1039 kv. m, trinkelių danga), esančius adresu: Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Dumblio k., Ežerų g. 44.

Kviečiame savivaldybės gyvenamosios vietos bendruomenę iki 2020 m. rugsėjo 24 d. teikti pasiūlymus elektroniniu paštu adresu info@lazdijai.lt

Konsultacijos vykdomos vadovaujantis Konsultacijų su savivaldybės bendruomene nekilnojamojo turto valdymo klausimais tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 5TS-470 „Dėl konsultacijų su savivaldybės bendruomene nekilnojamojo turto valdymo klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.2 papunkčiu.

Name

Informacija atnaujinta 2020-09-21 10:17