Lt
Pradžia

Siūlomas  darbas inžinieriui-energetikui-santechnikui

Siūlomas  darbas inžinieriui-energetikui-santechnikui

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka siūlo darbą inžinieriui-energetikui-santechnikui.

(1,0  pareigybės, pareigybės lygis B, pareiginės algos koeficientas – 5,10 )

Reikalavimai

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir elektriko ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų su techniko - elektriko kvalifikacija.
 2. Turėti galiojantį energetikos darbuotojo pažymėjimą (šilumos vartojimo ir elektros energijos vartojimo).
 3. Būti susipažinus su viešosios bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis tarnybinio transporto naudojimo taisyklėmis, dokumentais, reglamentuojančiais šiluminės energijos gamybą, vandens ir nuotekų sistemų įrengimą, eksploataciją ir racionalų naudojimą.
 4. Būti susipažinus su liftų naudojimo taisyklėmis.
 5. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, mechaninių, benzininių, dyzelinių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles.
 6. Turėti privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Darbo pobūdis

 1. Prižiūrėti viešosios bibliotekos elektros ūkį, užtikrinti elektros įrenginių eksploataciją ir priežiūrą, tinkamą ir saugų elektros energijos tiekimą.
 2. Prižiūrėti signalizacijos, ryšio, lifto sistemas.
 3. Būti atsakingu už pastatuose įrengtų šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.
 4. Tinkamai prižiūrėti šildymo (karšto vandens) sistemą.
 5. Atlikti santechnikos darbus bei kitus Viešosios bibliotekos ir Ūkio techninio skyriaus nuostatuose nurodytus darbus.

Privalumai

Plataus profilio liftininko pažymėjimas. Būti susipažinus su  įvadinių elektros skydų, patalpų ir pagrindinių kirtiklių vietomis, įvadinių vandentiekio sklendžių vietomis ir patalpų evakuacijos schemomis, elektros įrenginių techninės eksploatacijos taisyklėmis, elektros įrenginių gamintojų  instrukcijomis.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Prašymą, asmens tapatybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus,  gyvenimo aprašymą (CV) ir pažymėjimus siųsti el. p.  [email protected] arba pristatyti į biblioteką, adresu Seinų g. 1, Lazdijai,  kontaktinis tel.+370 616 33 206, 8 318 52 977. Dokumentus pateikti (siųsti) iki 2022 m. gruodžio  8 d.

Informacija atnaujinta 2022-11-24 15:40