Lt
Pradžia

Skirtas finansavimas Lazdijų rajono meno kolektyvams ir etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo projektams

Skirtas finansavimas Lazdijų rajono meno kolektyvams ir etninės kultūros išsaugojimo ir...

Siekiant skatinti Lazdijų rajono savivaldybės meno kolektyvų plėtrą, kelti jų meninį lygį, sudaryti jiems sąlygas populiarinti įvairius meno žanrus, aktyviai dalyvauti rajono, regiono, šalies kultūriniame gyvenime bei atstovauti rajonui kultūriniuose renginiuose užsienyje kasmet Lazdijų rajono savivaldybės biudžete, Lazdijų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo plėtros programoje skiriamos lėšos Lazdijų rajono savivaldybės meno kolektyvų ir su meno kolektyvų veikla susijusiems kultūriniams projektams finansuoti.

Įvertinus antrojo kvietimo metu pateiktas paraiškas, finansavimas skirtas keturiems meno kolektyvams:

VšĮ Lazdijų kultūros centro kameriniam mišriam chorui „Gaustas“ – 2810 eurų skirta atstovauti Lazdijų rajono savivaldybei tarptautiniame festivalyje „The Sicily International Choir Festival“ (50 balų);

VšĮ Lazdijų kultūros centro Veisiejų kultūros namų folkloro ansambliui „Packavėlė“ – 900  eurų skirta tautinio kostiumo detalėms įsigyti (45 balai);

 Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ folkloro ansambliui „Dzūkuciai“  – 1680 eurų skirta vaikų tautinio kostiumo detalėms įsigyti (45 balai);

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos folkloro ansambliui „Uldukai“ – 910 eurų skirta tautinio kostiumo detalėms įsigyti bei etnokultūrinei rudens lygiadienio šventei organizuoti (50 balų);

 Varnėnų kaimo bendruomenės kapelai „Špokas“– 700 eurų skirta sceninio kostiumo detalėms įsigyti (45 balai).

Taip pat pasibaigė 2022 m.  etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo projektų finansavimo konkursas. Finansavimas iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirtas šiems projektams įgyvendinti:

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ projektui „Senolių skrynią pravėrus 2" skirta  500 eurų etnokultūrinės konferencijos „Senolių skrynią pravėrus 2022“ organizavimui (60 balų).

VšĮ Lazdijų švietimo centro projektui „2022 Etninė kultūra „Sūduvos“ keliu“  skirta 560 eurų kultūros bei švietimo darbuotojų etnokultūrinėms kompetencijoms tobulinti (60 balų).

Lazdijų krašto muziejaus projektui  „Lietuvos laisvės kovų dainos – tautos lobynas“  skirta  500 eurų edukacinio užsiėmimo laisvės kovų dainoms užrašyti ir mokyti sukūrimui (60 balų).

VšĮ Lazdijų kultūros centro projektui „Mazgų rišimo (pinikai) edukacinės programos sukūrimas“ skirta 640 eurų (75 balai).

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Taškavimas Dzūkiškų tautinių juostų raštų motyvais“ skirta 500 eurų. Projekto metu bus sukurta edukacija, kurios metu bus „audžiamos“ juostos tradiciniais raštais, bet moderniu būdu. (70 balų).

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos projektui „Senolių kraičio skrynią atvėrus“ skirta 300 eurų juostelių audimo stakliukių įsigijimui, siūlams bei juostelių audimo edukacijai (55 balai).

Laisvalaikio užimtumo klubo projektui „Rudens ekvinokcija“ skirta 300 eurų edukacijos ir rudens lygiadienio šventės organizavimui (55 balai).

Informacija atnaujinta 2022-06-21 14:49