Lt
Pradžia

Vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų vertinimo...

Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2 punktu.
Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 22 d. 9.00 val. Lazdijų rajono savivaldybėje nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“ programėlę vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Numatoma komisijos posėdžio darbotvarkė:

  • Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas.
  • Komisijos narių supažindinimas su konkursui pateiktomis projektų paraiškomis. 
  • Supažindinimas su projektų atitikties formaliems kriterijams suvestine ir sprendimų priėmimas.
  • Komisijos narių supažindinimas su  projektų vertinimo anketa ir kriterijais.
  • Projektų paraiškų paskirstymas komisijos nariams.
  • Projektų vertinimo anketų pateikimo termino ir kito posėdžio datos aptarimas.

Komisijos sekretorė – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Agnė Zablackienė, tel. 8 620 90 859, el. p. agne.zablackiene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2021-11-17 15:22