Lt
Pradžia

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE MODERNIZAVIMAS

Projekto pradžia: 2018-04-03                

Projekto pabaiga: 2020-12-31

Projekto tikslas didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą Lazdijų rajone modernizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą, aprūpinant priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.

Projekto rezultatai: Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ bus modernizuotos 4 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės bei šalia grupių esančios laiptinės. Įsigyta įranga ir baldai.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Bendra projekto vertė – 179 836,75 EUR. Iš jų: ES Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 152 861,23 EUR, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 13 487,76 EUR|, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 13 487,76 EUR.

Informaciją pateikė

Aivaras Tulaba

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų

valdymo skyriaus vyr. specialistas

Mob. tel. 8 613 89 191

El. p. aivaras.tulaba@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-31 11:31