Lt
Pradžia

Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Pagalba ir apsauga pasienio bendruomenėms“

Savanoriai ugniagesiai ir sustiprintos viešosios paslaugos Lazdijų rajone

Nuo spalio 1 dienos pradėtas įgyvendinti Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Pagalba ir apsauga pasienio bendruomenėms“ skirtas apsaugoti vietos bendruomenes, organizuojant ugniagesių savanorių mokymus, pasienio pratybas, sukuriant bendras ekstremalių situacijų valdymo gaires siekiant sustiprinti viešųjų paslaugų teikimą.

Stichinės nelaimės Europoje yra dažnai pasikartojanti ekstremali situacija, kurios žala aplinkai, infrastruktūrai, ekonomikai yra milžiniška ir kartais deja pareikalaujanti žmonių gyvybių. Praėjusiais metais prasidėjusi COVID-19 pandemija, tapo nauju iššūkiu visiems: medikams, ugniagesiams, policijai ir kitoms tarnybos, kurios stovi priešakinėse kovos linijose. Priešgaisrinės tarnybos turi reaguoti į dažnai vykstančius pokyčius ir suprasti, kaip šie pokyčiai veikia bendruomenės reagavimo galimybes ir planus. Pasienio partneriai Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ir Tikocino savivaldybė (Lenkijos Respublika) inicijuoja bendras veiklas skirtas pasiruošimui efektyviau valdyti krizines situacijas: įsteigti savanorių mokymo centrą Veisiejuose, įrengiant ir pritaikant patalpas, aprūpinant ugniagesių komandas reikalinga įranga ir technika, organizuojant pasienio ugniagesių komandų mokymus ir parengiant Pandemijos ir ekstremalių situacijų valdymui skirtas gaires. Projekte dalyvaus ugniagesiai gelbėtojai, savanoriai, civilinės saugos specialistai, medicinos personalas, ekstremalių komisijų nariai, socialiniai darbuotojai - pagrindiniai asmenys, stovintys pandemijos kovos priekyje, siekiant gelbėti ir apsaugoti bendruomenės žmones.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat numatytos įgyvendinti ir kitos bendros pasienio veiklos: mokymų programos sukūrimas ir mokymų pravedimas, skirtas savanorių ugniagesių paruošimui, bendrų pratybų organizavimas, projekto viešinimas, partnerių susitikimai. Projekto trukmė 15 mėnesių, bendras projekto biudžetas 647 783,30 euro, investicijų dalis, tenkanti Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai 356 837,43 euro.