Lt
Pradžia

"Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti" Nr. LT-PL-1R-070

Projekto tikslas – sustiprinti vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, siekiant pagerinti vietos valdžios teikiamų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo viešųjų paslaugų Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos pasienio teritorijoje kokybę. Projekto tikslas bus pasiektas įgyvendinus 5 tarpinius tikslus:

  1. Sustiprinti vietos valdžios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo komandų gebėjimus bendrai reaguoti į ekstremalias situacijas, gamtos reiškinius ir naujus iššūkius;
  2. Užtikrinti vienodus standartus atitinkančios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo komandų įrangos prieinamumą Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos pasienyje;
  3. Užtikrinti pakankamą skaičių savanorių, prisidedančių prie kokybiškų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų teikimo.
  4. Padidinti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo komandų abipus sienos informuotumą;
  5. Užtikrinti projekto lėšų naudojimo efektyvumą.

Laukiami projekto rezultatai:

  1. Įsigyti 3 gaisriniai automobiliai su gelbėjimo įranga (Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Seinų valsčius, Kruklankių valsčius).
  2. Pastatyti du nauji pastatai - Lazdijų rajone Aštriosios Kirsnos ugniagesių komandai ir Varėnos rajone Marcinkonių ugniagesių komandai.
  3. Įgyvendinti bendri mokymai abiejų šalių ugniagesiams: „Keitimasis gerąja patirtimi apie savanorystę“, „Jungtinis reagavimas į ekstremalias situacijas pasienio teritorijoje“, „Pažangus gaisrų gesinimo įrangos naudojimas ir vairavimo įgūdžių nepalankiose gamtinėse sąlygose stiprinimas“, „Jungtinis reagavimas į didelės kultūrinės vertės turto gelbėjimą“ bei „Jaunimo vasaros stovykla savanorystei skatinti“.

Bendra projekto vertė – 999 442,16 Eur., ES lėšos - 849 525,81 Eur., Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 55 833,88 Eur., Varėnos rajono savivaldybės lėšos – 20 220,21 Eur., Seinų valsčiaus lėšos – 36 903,12 Eur., Kruklankių valsčiaus lėšos – 36 593,14 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, .

Projekto partneriai – Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, Seinų valsčius, Kruklankių valsčius.

Projekto vykdymo pradžia – 2017-02-01.

Projekto vykdymo pabaiga – 2019-01-31.

Projektas „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti“, vykdomas pagal programą „Interreg V-A Lietuva – Lenkija“ iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų pagal 4 prioritetinę kryptį – „Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas”.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-08-17 14:34